TEKNİK A.Ş’YE ANKETSİZ TASARRUF UYGULAMASI

TEKNİK A.Ş’YE ANKETSİZ TASARRUF UYGULAMASI

24 ocak tarihinde yazmış olduğumuz ( TEKNİK A.Ş ÇALIŞANLARI TASARRUF ANKETİ DOLDURMAYACAK ) adlı yazımız aynen gerçekleşmiş ve teknik aş fişlenmeli  anketi doldurmadan toplu iş sözleşmesi bazı gruplar dışında kalarak %1,5 a endekslenerek toplu iş sözleşmesi tadil protokolü imzalanmıştır.

Değerli Üyelerimiz ve Kamuoyunun Dikkatine;

Sendikamız yönetimi üyelerimizin çağdaş ve insanca yaşam koşullarını sağlamayı, ücretlerini, sosyal yaşamlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi, çalışma alanlarında iş barışı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alınmasını, üyelerinin hak ve menfaatlerini en üst seviyede gözetip korumayı, “EMEK EN YÜCE DEĞERDİR” ilkesini kendine şiar edinen daima HAKKIN ve HAKLININ yanında olan bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Varlık sebebi üyelerimizin menfaatlerini korurken, sermaye düşmanlığından uzak durmasını bilmiş olan Sendikamız, ülkemizin son yıllarda yaşadığı zorlu günlerin atlatılabilmesi için de elini taşın altına koymaktadır.

Bir yandan ulusal ve uluslararası terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan ülkemiz, başta Suriye ve Irak’ta yaşanan kaos ortamından da olumsuz etkilenmektedir.Diğer yandan ülkemizin yaşadığı sıkıntılı günlerde dünya piyasalarında ortaya çıkan ekonomik çalkantılar, Rusya ile 2016 yılında yaşanan uçak krizi ve havaalanlarına yapılan bombalı saldırılar, her geçen yıl artış gösteren yabancı turist oranlarının iyiden iyiye düşmesine neden olmuş, dolayısıyla bu işin tam ortasında bulunan Türk Hava Yolları(THY) da bu süreçten olumsuz etkilenmiş ve önemli ölçüde gelir kaybına uğramıştır.

Birçok ülkeye uçuş yapan ve ülkemiz için gurur kaynağı olan Türk Hava Yolları,2016 yılında yaptığı 3,5 milyar dolar zararı telafi edebilmek için bütün iştiraklarıyla beraber diğer çalışma alanlarında görev yapan personellere olduğu gibi, sendikamızın örgütlü olduğu THY Teknik A.Ş üyesi olan çalışanlarına da bir teklifle ile gelmiştir.

Bu teklif üzerine, toplu işten çıkarmaların önüne geçebilmek dolayısıyla üyelerimizin ve ailelerinin mağduriyetini önleyebilmek için sendikamız yetkili organlarında uzun istişareler sonucunda THY Teknik A.Ş işveren vekilleri ile gerçekleştirdiğimiz protokol görüşmelerinde mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda 1. Grup (Destek Personeli) 3. Grup ( Teknik Destek Personeli) 4. Grup ( Boyacı, Mefruşatçı) grupları kapsam dışı bırakılmıştır. 4857 sayılı iş kanunun 29. maddesi kapsamında toplu işten çıkarma olmayacaktır. Toplu işten çıkarma olduğu taktirde protokolün hükümsüz olup, zamların 5. Dönem TİS’te olduğu haliyle uygulanacağını belirtmek isteriz. Çelik-İş Sendikası ile THY Teknik A.Ş işvereni arasında imzalanan TADİL PROTOKOLÜ aşağıdaki gibidir.

THY TEKNİK 5.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE TADİL PROTOKOLÜ

Sabiha Gökçen Uluslararası HavalimanıE Kapısı Pendik-İstanbuladresinde faaliyet gösteren TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. (Bundan sonra protokolde “TEKNİK A.Ş.” olarak adlandırılacaktır) ile Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sok. No:7 Çankaya-Ankara adresinde faaliyet gösteren ÇELİK-İŞ SENDİKASI (Bundan sonra protokolde “ÇELİK-İŞ” olarak adlandırılacaktır) arasında 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin (bundan sonra “Toplu İş Sözleşmesi” olarak adlandırılacaktır) tadil edilmesine ilişkin olarak 30.12.2016 tarihinde imzalanan Protokol (bundan sonra “Protokol” olarak adlandırılacaktır) kapsamında taraflar arasında işbu Tadil Protokolü (bundan sonra “Tadil Protokolü” olarak adlandırılacaktır) imzalanmıştır.

1. İşbu Tadil Protokolü ile 30.12.2016 tarihli Protokolün 1.maddesinde zikredilen ücret ve diğer sosyal yardım zamlarına ilişkin artışlar şu şekilde olacaktır:
a. Aylık kıdem ücreti için: 2017 yılının ilk 6 ayı için 31.12.2016 tarihindeki ücretlere 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere % 1,5 (yüzde birbuçuk) oranında, 2017 yılının ikinci 6 ayı için 30.06.2017 tarihindeki ücretlere 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere %1,5 (yüzde birbuçuk) oranında ücret zammı artışı uygulanacaktır.

b.Aylık iş tazminatı ücreti: 1, 3 ve 4 no’lu iş grupları hariç olmak üzere diğer tüm gruplar için 2017 yılının ilk 6 ayı için 31.12.2016 tarihindeki ücretlere 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere % 1,5 (yüzde birbuçuk) oranında, 2017 yılının ikinci 6 ayı için 30.06.2017 tarihindeki ücretlere 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere %1,5 (yüzde birbuçuk) oranında ücret zammı artışı uygulanacaktır. 1, 3 ve 4 no’lu iş gruplarının 2017 yılı iş tazminatı artışı için Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen artışlar geçerli olacaktır.

c.Sosyal yardım için: 5. Dönem TİS madde 75’te ikinci sözleşme yılı için belirlenmiş 550.- (beşyüzelli) TL/ay sosyal yardım ücretine 01.07.2017 tarihinden itibaren başlayacak üçüncü sözleşme yılı için %1,5 (yüzde birbuçuk) oranında ücret zammı artışı uygulanacaktır.

d.Ek Yetki Primi: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Madde 32/C’de belirtilen 10-3 iş grubuna ilişkin İş Tazminatları Cetvelinde tanımlanan ve belirtilen “ek yetki primi” işbu protokolün 1-b maddesinde belirtilen şekilde (2017 ilk 6 ay %1,5; 2017 ikinci altı ay %1,5) arttırılacaktır.
2. İşbu Tadil Protokolü ÇELİK-İŞ Sendikası üyelerini bağlar. Aksi işbu Tadil Protokolünde belirtilmediği sürece, TEKNİK A.Ş. hangi statüde olursa olsun ÇELİK-İŞ üyesi olmayan personele yukarıda yer alan zam oranlarından daha yüksek bir zam yapmayacaktır. Aksi takdirde bu Tadil Protokolü geçersiz olacaktır.

3.TEKNİK A.Ş. tarafından işbu Tadil Protokolü geçerlilik süresi boyunca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. Maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılmayacaktır. Bu madde hükmüne aykırı olarak toplu işçi çıkarma uygulanması durumunda Tadil Protokolü başlangıç tarihinden itibaren hükümsüz hale gelecek ve Çelik_İş üyesi tüm personele 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanması gereken zamlar toplu işçi çıkarmayı izleyen ayın 8’inde tek seferde ödenecektir.

4.İşbu Tadil Protokolü gereği 2017’de yapılmayacak zamlar şirketimizin tek hissedarı olan THY’nin 2017 yılına ilişkin IFRS uyarınca bağımsız denetimden geçerek KAP’a bildirilen finansal tablolar uyarınca en az 100.000.000.- USD (Yüzmilyondolar) kâr ile mali yılı kapatması durumunda 2018 yılı zammından önce uygulanacak, sonrasında 2018 zammı uygulanacaktır.

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumlar da göz önüne alınarak, almış olduğumuz bu kararın üyelerimizin ve aileleri tarafından anlayışla karşılanacağını diliyor, bu kararın kendi lehlerine alınmış bir karar olduğunun bilincine varmalarını bekliyoruz…

Geri

67
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Çelik işe

Eyyyy çelik iş. Bi de kendin için eşitlik protokolü yapsan. Hava iş den fazla aidat almaya utanmıyor musun. Yazık sana. Ulan en çok ne koyuyor biliyor musun. Müslümanız diye geçiniyorsunuz ya. hak hukuk diyorsunuz.işçi hakkı diyorsunuz. Bir kere size, insanlar silah zoruyla(müdür tehditleri)üye yapıldı. Gayri meşru bir sendikasınız.

Hat bkm

15 temmuz sonrasında ülkemiz kıskaç altına alınmaya çalışıyor.bildiginiz gibi Rusya uçağını fetoculerin düşürmesi turizmde yara açtı ve şirketimiz THY bundan etkilendi.dolar kurunun da artmasi bizi etkiledi.Ülkemizi kıskanıyorlar.bunun için bize düşen tek şey başkanlık seçiminde evet oyu kullanip ülkenin önünü açmaktir.bazi arkadaşlar sendikamiza hakaret etmişler.bre densiz bu sendikayı millet seçti.Milletin oyuyla demokratik olarak yönetime geldi.sen sendikaya hakaret ederek onu seçen cogunluk olan uçak teknisyenleri ve diğer çalışanlara da hakaret ediyorsun. Neyse evelallah bu krizleri de atlatiriz.elimizi taşın altına koyduk. Kutlu yürüyüşe devam.hedef 2023 de Büyük Türkiye

....

Sanırım ironi yapıyorsun 😀 ama gerçekten diyorsan seni yılın yalakasına aday göstermeliler.
Not:Vatan sevgisi birilerinin değildir. Herkes vatanını seviyor.

AYCI ve EKŞİ ye

Madem AIRLINE ile TEKNİK e zam oranları ile aynı fedakarlığı zorla uygulattırıyorsunuz. Sizden de THY TEKNİK e üvey evlat muamelesi yaptırılan pass ve jet pass lardaki uygulama adaletsizliğin ortadan kaldırın. Pilotların tabiki önceliği olacaktır. Ancak daha dün işe başlamış bir THY çalışını memur ile 20 yılını THY TEKNİK e vermiş bir personelin önünde değerlendiremezsiniz. Kar paylaşımı ve diğer uygulamarı siz daha iyi bilirsiniz. Adaletse adalet…

Zamazingo

THY A.O. ile Teknik A.Ş böyle bir durumda neden bir tutuluyor. Bu zamana kadarki tüm sözleşmeler ayrı haklarda ve ayrı prim ücretleriyle imzalanırken,böyle bir tasarruf zamanında ki Teknik A.Ş. kar elde etmiş iken,düşük ve komik bir zam oranıyla karşı karşıya kalınıyor.
Uçak bakımları sürekli olarak hangarlarda tam kapasite devam etmekteyken bile…

yeter işte da

abicim siz bunları yetkili seçmediniz mi? Üye değil misiniz? E daha ne konuşuyorsunuz.

Adama yetki vermişsin, adam da protokol imzalamış.

Yüzde 1.5 bereket versin, işsiz kalsanız daha mı iyi? Kriz var ülkede bir sürü fabrika işçi çıkartıyor.

Çıkarmadığına şükret. Patron firması olsa hesap sorabilir misin? Alırsın tazminatını oturursun aşağı.

Ne demiş Sefa ABİ? SARI ÖKÜZÜ VERMEYECEKTİNİZ, SARI SENDİKAYA.

Cs

Teknisyen olarak çalıştırdığın tek başına hatta çıkardığın ama maaş ve statüye gelince teknik destek dediğin o gencecik pırlanta gibi çocukların durumunu ne zaman düzelteceksin thy..

Kul hakkı

Acaba içlerine sindimi bunu yapanların ao net alırken biz bürüt aldık ya kar payını ozaman niye eşit tutulmadı çok büyük hak yendi kul hakkı önemlidir ya hesabı zordur

Aynen !

Kesilen parada yemin ediyorum gözüm yok, helali hoş olsun sirketime. Lakin işin diğer boyutları adaletsizlik, güvensizlik varya bunlar calisanlara koyanlar. En basta Thy kar ederken sadece AO tarafina kar payi dagitilmasi teknige siz bizden degilsiniz denilip verilmemesi, sonrasinda AO tarafi 5000 net alirken teknigin 5000 brüt almasi.. AO tarafinda ortalama maas 5000-6000 iken teknisyene 3000 verilmesi ( tecrube sureli 5-6 yil hemen hemen ayni ve kimsenin parasinda gozumuz yok ) hani dedim ya adeletsizlik.. iste teknisyenlerin isyani tam da bu !!! Yukaridaki saygi deger yoneticilerimizin islerine geldigi gibi davranmasi. Birine verirken digeri ne der ne yapar dememesi.. neyse insallah sirketimiz… Devamını oku »

Gözlemci

Bu durumun incelenmesi gerek!

Aynen !

Other – Tarih: 28 Ocak 2017 – Saat 00:11 – Cevap Yazın Thy AO ile thy TEKNIK birbirinden ayri iki sirkettir. Bunu biz soylememeye calisiyoruz ama ao personeline verilen haklar teknik personeline neden verilmiyor dedigimizde yoneticilerimiz soyluyor. Thy gereksiz reklam giderlerinde bize mi sordu Thy gereksiz sponsorluklarda bize mi sordu Feto okullarina rahat gidilsin diye sacma sapan yerlere sefer koyarken bize mi sordu Bir yigin sacma sapan ust duzey uzman kadro acip yandas doldururken bize mi sordu Ust yoneticilere ao personeline yuksek maas kar payi prim pass bilette bile oncelik verirken bize mi sordu. Zarar eden ao personeline anket yapti… Devamını oku »

Teknik AS

Kesilen parada yemin ediyorum gözüm yok, helali hoş olsun sirketime. Lakin işin diğer boyutları adaletsizlik, güvensizlik varya bunlar calisanlara koyanlar. En basta Thy kar ederken sadece AO tarafina kar payi dagitilmasi teknige siz bizden degilsiniz denilip verilmemesi, sonrasinda AO tarafi 5000 net alirken teknigin 5000 brüt almasi.. AO tarafinda ortalama maas 5000-6000 iken teknisyene 3000 verilmesi ( tecrube sureli 5-6 yil hemen hemen ayni ve kimsenin parasinda gozumuz yok ) hani dedim ya adeletsizlik.. iste teknisyenlerin isyani tam da bu !!! Yukaridaki saygi deger yoneticilerimizin islerine geldigi gibi davranmasi. Birine verirken digeri ne der ne yapar dememesi.. neyse insallah sirketimiz… Devamını oku »