SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 11 personel alımı kapsamında yayımlanan ilan Devlet Personel Başkanlığı resmi web sayfasından adayların erişimine açılmıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımları çerçevesinde kurum bünyesine katılacak olan personellerin 2’si Uçak/Uzay Mühendisi, 1’si Makine Mühendisi, 2’si Elektrik Elektronik Mühendisi, 2’si İnşaat Mühendisi, 1’i Bilgisayara Mühendisi, 3’ü Endüstri Mühendisi olacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, adaylarında çok sayıda şart görmek istiyor. Bu şartlar KPSS’den en az 70 puan, YDS’den en az C düzeyinde puan almak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlarını işlememiş olmak, En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak olarak sıralanıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kuruma aldığı 11 personele en az 6.884.23 TL maaş verecek. Tecrübeye göre verilecek olan maaşlar bu şekilde açıklandı; 0-2 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6884,23 TL, 2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7486,96 TL, 5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar. 8089,70 TL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü alımlarını Ankara Merkez, İstanbul, Antalya ve Nevşehir şehirlerinde değerlendirecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 25 Ağustos 2017’ye kadar kurumun resmi web sayfasından yapılacak.

 

SHGM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru aynen şu şekilde;

İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır

Genel Müdürlüğümüze,

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Mühendis” alınacaktır.

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ
 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİS

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak  ve  2016-2017 KPSS P-3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce dilinden, (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-yds dahil) başvuru tarihi itibariyle en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım  yapılacak unvan için boş pozisyon sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

2 Kişi Uçak/Uzay Mühendisliği

 

1 Kişi Makine
Mühendisliği

 

2 Kişi Elektrik- Elektronik Mühendisliği

 

2 Kişi İnşaat
Mühendisliği

 

1 Kişi Bilgisayar Mühendisliği

 

3 Kişi Endüstri Mühendisliği

 

 

 

 

 

İHS

Ücret (Brüt):
0-2 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6884,23 TL
2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7486,96 TL
5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar. 8089,70 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul,  Antalya, Nevşehir)

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

BAŞVURU
1. Başvurular en geç 25.08.2017 Cuma günü saat 16:00 ‘a kadar resmi internet sayfamızdan yapılacaktır.
2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.
4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.