SHGM’nin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi

SHGM’nin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlendi.

Merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı İstanbul ve Antalya temsilciliklerinden meydana gelecek Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde Bakan onayıyla sayısı dördü geçmemek üzere yeni temsilcilikler kurulabilecek.

Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla politikalar uygulayacak ve takip edecek.

SHGM, sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit edecek.

Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak Genel Müdürlük, sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarına ilişkin öneriler sunacak, ikili ve çok taraflı anlaşmaların çalışmalarına katılacak.

Genel Müdürlük, sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri alacak ve gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunacak.

SHGM, 2920 sayılı Kanun hükümleri ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde; hava alanları, hava araçları, yolcu, yük ve üçüncü şahıslara yönelik sigorta sorumluluk limitlerinin belirlenmesi çalışmalarına katılacak, sigorta şartlarının sağlanmasını kontrol ve takip edecek.

Genel Müdürlük, sivil havacılık personelinin sınavları ve bunların denetimleri ile sivil havacılık işletmelerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartları, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile belirlenen denetim, yetkilendirme, ruhsat, sertifika ve lisans hizmetlerini Bakanlık onayıyla belirlenecek ücretler karşılığında yapacak.


Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.