Pegasus 2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Pegasus 2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) 2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçları açıkladı. Net kâr üçüncü çeyrekte 253 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Pegasus’un Satış gelirleri 3Ç23’de 962 mln Euro (3Ç19’a göre +%49), 9A23’de 2.1 milyar Euro oldu (9A22’ye göre +%16, 9A19’a göre +%53). Yan gelir/misafir 9A23’de 25.7 Euro’ya ulaştı (9A22’ye göre %18, 9A19’a göre %74 artış oranı).

FAVÖK** 3Ç23’de 418 mln Euro (3Ç19’a göre +%33), 9A23’de 707 mln Euro (9A22’ye göre +%17, 9A19’a göre +%45) oldu. Net kâr 3Ç’de 253 mln Euro’ya (3Ç19’a göre +%38), 9A23’de 321 mln Euro’ya (9A22’ye göre +%81, 9A19’a göre +%61) ulaştı. (* FAVÖK: Çekirdek faaliyet kârı + Amortisman giderleri + Kısa vadeli uçak kiralama giderlerinin %55’i (3Ç23 için 5.5 mln Euro) RASK: ASK (arz edilen koltuk kilometre) başına birim gelir, CASK: ASK başına birim gider. Tarihi ortalama 2014-22 arasıdır, 2020-21 hariç tutulmuştur)

Devam eden stratejik konumlama paralelinde, dış hat koltuk arzı 3Ç23’de geçen yıla göre %19 arttı (9A toplamında yıllık %26 artış) ve toplam koltuk arzının %66’sını oluşturdu (9A toplamında toplam koltuk arzının %64’ü – bu seviye 9A22’de %60, 9A19’da %50 olarak gerçekleşmişti) Toplam misafir sayısı 3Ç23’de %14, 9A23’de %18 büyüme kaydetti. Dış hat misafir sayısı ise 3Ç23’de %18, 9A23’de %28 artış gösterdi.

Toplam yan gelirler 3Ç23’de %17 arttı ve 9A23 toplamındaki büyümeyi %41’e ulaştırdı. Misafir başına yan gelir 9A23’de 9A22’ye göre %18, 9A19’a göre %74 artış gösterdi. Net kâr 3Ç’de 253 mln Euro (3Ç22’ye göre -%9), 9A’da 321 mln Euro (9A22’ye göre +%81) olarak gerçekleşti.

PGS 3Ç23 Sonuçlar_ Sunumu için tıklayınız…

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir