BİR THY- 3 GENEL MÜDÜR

BİR THY- 3 GENEL MÜDÜR

THY’nin daha önce olmayan, yeni bir icra kurulu oluşturması haberi, gerek Airporthaber’de gerekse medyada büyük bir yankı buldu. 
THY’nin eski yönetim kurullarında rastlanmayan bu icra kurulunun, hangi gerekçe ile kurulmak zorunda kalındığı ve icranın başı olan Genel Müdür’ün yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulunun içinden oluşan ve yeni kurulan yeni icra kurulunca paylaşması ilgi çekti.

Daha önce bu tür uygulamalar bulunmayan THY’de; böylesi ilkler her zaman yankı bulmuştur.Normal zamanda, bu tür bir icra heyetinin kurulması önemsiz görülebilirdi. Ancak, THY’deki dedikoduların yoğunlaştığı bir zamana rastlaması, konunun üzerine daha çok dikkat çekilmesine neden oldu.
THY’de yeni bir icra kurulu oluşturulması; Genel Müdür’ün yetki ve sorumluluklarına -bir nebze de olsa- kısıtlama getireceği şüphesiz görülmektedir, tabiî ki bu durum, Sayın Kotil tarafından herhalde istenmemiştir. Çünkü eğer istenmişse bu Sayın Kotil’in THY Genel Müdürlüğü için yetersizliğini kabul etmesi anlamına gelecektir.

Özel şirket yapılarında sıklıkla rastlanan bu tür uygulamalar, belki de hala kamu şirketi olduğunu sandığımız THY’de uygulama alanı bulduğunda şaşkınlık yaratmış olabilir. Burada önemli olan, bu uygulamanın yasal olmasına rağmen THY’de bir ilk i temsil etmesidir.

Yönetim kurulu içerisinden icra kurulu seçilmesi, Dernek yönetimlerinde de uygulama bulmaktadır. Bu sistem denendiğinde, icranın dışında kalan kurul üyelerinin nasıl olsa icra kurulumuz var diyerek, kendilerini dışladıkları ve sadece aylık rutin toplantılara yalnız imza atmak için geldikleri yani hiçbir şey üretmedikleri gözlenmektedir.
Bu da, çok sesliliğin, değişik fikirlerin, farklı görüşlerin bulunması gereken yönetim kurulu çalışmalarında; icra kurulu üyelerinden başka kimsenin konuşmayıp. sadece izlemekle yetindiklerini gösterdiğinden, genelde uygulanmamaktadır.

THY’de yönetim kurullarının geçmişine baktığımızda; yönetim kurulları hiçbir zaman icranın en üstünde yer alan Genel Müdürün yetki ve sorumluluklarına müdahale etmemişlerdir.
Eskiden, THY personeli, yönetim kurulu üyelerinin bile ismini bilmezken, şimdiki durumda yönetim kurulu üyelerinin bazıları Genel Müdür gibi etrafta sıkça görünmekte ve işlere müdahil olmaktadırlar. Buda bir şirkette olması gereken hiyerarşik düzeni bozmakta ve torpil mekanizmasının güçlenmesini sağlamaktadır.
Aslında, yönetim kurulları şirketin ana stratejisini belirler ve şirketin iç yönetimine müdahil olmamalılar. Genel Müdür’ün aldığı daha önce belirlenmiş olan kararların değerlendirilmesiyle birlikte onaylayıcısı pozisyonunda görev yapmalılar diye düşünüyorum.

Çünkü, şu anki yönetimde, Genel Müdür zaten THY’de yönetim kurulu üyeliği de yapmaktadır. Toplantılarda zaten genel gidişat konuşulup, Genel Müdüre tavsiyelerde bulunulmaktadır. Eğer Genel Müdür yönetim kurulunun aldığı kararlar dışına çıkıyorsa, önünü kesmek için; 2 tane daha “Genel Müdür yetkileri ile donanmış “ yönetim kurulu üyesi koymak yerine, şimdiki Genel Müdür değiştirilmeliydi diye düşünüyorum.

THY’nin bu konuya ilişkin basın bülteninde, yönetimin daha hızlı karar alabilmesi, etkin ve dinamik bir yapıya ulaştırılması gibi sudan nedenler öne sürülmektedir. Yönetim kurulu rutin toplantıları dışında acil bir karar alma gereği duyarlarsa bu iletişim çağında bu ihtiyaçlarını çok kolay çözümleyebilirler.İcra kuruluna seçilen yönetim kurulu üyeleri dışında kalan diğer 4 yönetim kurulu üyesi konu mankeni olarak mı bulunmaktadırlar?
Daha önce THY yönetim binasının en üst katında yer alan yönetim kurulu üyelerinin odalarını, rutin toplantı günleri dışında dolu görmek mümkün değilken, şimdi bu odaların sahiplerinin gölge genel müdür olarak icranın ta içinde olduklarını gözlemliyorum. Genel Müdür olan Sayın Kotil’in bu durumdan rahatsız olması son derece haklıdır. Hiçbir Genel Müdür yetkilerini, sorumluluklarını başkalarıyla paylaşmak istemez.

Genel Müdür bence bu üçlü yönetime hayır demeli ve eğer Yönetim Kurulu üyeleri icraya karışmaya devam ederler ve yetkilerini kısıtlama yoluna giderlerse etik olarak istifa ederek kendinin ve şirketin saygınlığını kurtarmalıdır.

İyi haftalar dileğimle.

Geri
Etiketler:

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.