ZEYTİN DALI GRUBU BASIN BÜLTENİ

ZEYTİN DALI GRUBU BASIN BÜLTENİ

Basınımızın Değerli Temsilcileri ve sevgili Hava İş üyeleri
Demokratik bir ortamda, şeffaf, dürüst, şaibesiz bir seçim yarışına sahne olmasını beklediğimiz, istediğimiz Hava İş Genel Kurulu süreci Genel Merkez yönetiminin tutum ve davranışları sebebiyle son derece sıkıntılı ve gergin bir ortama sürüklenmektedir.
Açıklanan Ankara ve Anadolu Şubelerine ilişkin seçim takvimi içerik ve uygulama olarak bu kaygılarımızı daha da artırmıştır.

1. Öncelikle Tüzüğün 33. maddesiyle düzenlenen Şube Genel Kurullarının yapılması görevi fiili durum yaratılarak şubelerin elinden alınmıştır. Seçim takvimi ve yerinin Genel Merkez tarafından açıklanması bu yönü ile hukuka aykırıdır.

 2. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden” Kamyoncu ” delege iddiası, yayınlanan işyeri ve delege sayıları tablosu ile kesinlik kazanmıştır. Ankara’da 11 nakliyat ve taşıma işyeri üzerinden  18 kamyoncu üye yapılmış, bunların  12 si  mürekkebi bile kurumadan delege olarak kaydedilmiştir. Anadolu yakasında ise durum daha da vahimdir. 39 nakliyat firmasından 67 kişi üye yapılmış ve 48 i delege olmuştur. Hatta bazılarının firması bile olmadığı için ancak şahısların isimleri belirtilmiştir. Anadolu yakasından 140 delegenin seçileceği dikkate alındığında bu rakamın ne anlama geldiği aşikardır.

3. Anadolu yakasında 358 Pegasus çalışanı 47,  120  THY çalışanı 20 delege belirleyebilecekken 67  kamyoncunun 48 delege çıkarması kabul edilemez bir durumdur. İstanbul Avrupa yakasından kaç kamyoncunun delege yapılacağı henüz tarafımızdan bilinmemektedir. Değerlendirmelerimize göre Genel Kurula yüzün üzerinde ” Kamyoncu ” delege getirecekleri için bu haysiyetsizliğin ön çalışması Ankara ve Anadolu yakasında yapılmaktadır.

4. Bildiğiniz gibi seçimlerden önce seçmen listeleri askıya çıkarılır ve seçmen isminin olup olmadığını kontrol eder. Oy kullanacak üye listeleri Şubelere verilmekle birlikte, üyenin kolaylıkla ulaşacağı bir web sitesinde tercihen sendikanın veya bilinen bir internet sitesinde yayınlanması gerekir. Mevcut durumda kimse isminin hangi listede olduğunu görememektedir. Liste oyunları ile oy kullanmasını istemediklerini saf dışı bırakmaktalar. Örneğin Pegasus çalışanlarını farklı yerlerde listeye almanın istedikleri delegelerin önünü açma gayreti olduğu aşikardır.

5. Önce Anadolu yakası , sonra Ankara Şubesinde denetim maskesi altında yapılan baskınlar asla kabul edilemez. 26.11.2013 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ” Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmeliğin ”  4.  cü maddesi uyarınca Sendikaların her türlü iç denetimleri Sendika Denetim Kurulunca  yapılır. Dolayısı ile ilgisiz bir iki kişinin eline Sözde Yetki belgesi vererek Şubeleri denetlemeye kalkışmak alenen hukuksuzluktur. Şubelerin etrafında silahlı militanları dolaştırmak suretiyle baskı yapılarak üyelerin delege olmalarını, oy vermelerini engellemek, korkutmak temsil ettiklerini iddia ettikleri siyasi görüş ve oluşuma da ancak hakaret olur , zarar verir.

6. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan ” yolsuzluk ve şaibe  ” iddialarına, ısrarlı çağrılarımıza Sendika Yönetiminden bir cevap gelmediği gibi iddia sahipleri susturulmaya çalışılmıştır. Üye aidatlarını aktarıldığı yerler konusunda çok daha vahim iddialar dillendirilmektedir. Esasen yukarıda belirttiğim Yönetmeliğindeki ilgili maddelerine göre Sendika Yönetimi 2 yılda bir bağımsız denetleme firmasına denetim yaptırmak  ve denetim sonucu hazırlanan raporu Web sitesinde derhal yayınladığı gibi basında  da duyurmak zorundalar. Aynı yükümlülük Sendika denetim Kurulu ve hazırlayacağı raporlar içinde geçerlidir. Bu konuda bugüne kadar hiç bir gayretleri gözlenmemiştir.

Bu açıklamalar ışığında Hava İş Sendikası Yönetimini, hukuk içinde kalmaya demokrasi dışı, etik dışı yolları denemekten vazgeçmeye , seçimlerin her aşamasında temsilde adaleti sağlayacak tedbirleri almaya, havacıların Sendikasının Kamyoncular tarafından işgal edilmesini durdurmaya bir kez daha ısrarla davet ediyoruz. Bu sesi duymazsanız ne sendikanız kalır ne de üyeniz.

Saygılarımızla.
Zeytin Dalı Grubu adına
Kaptan İskender ÇARKCı

Geri

25
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Anonim

Sn iskendèr carkci cap siz benim tanidigim thy nin en duzgun cap laridan birisiniz bu baskanlik size yakisir yolunuz acik olsun …..

ZEYTİN DALI

DİKKAT ETSİNLER ZEYTİN DALI CANLARI BİRAZ YAKACAK.

Zeytin dalı

Bravo İskender Kaptan
Oldukça fazla emek harcanmış bir yazı olmuş. Birileri artık duymalı bunları

Tech

Teknik hava iş kolundan çıkarılırken şimdi uçan kamyoncular geliyor

To İskender Kaptan!

Anadolu ve Ankara Şube delege seçimleri gay-i meşrudur?
Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Müstevli

Gelin bakalım işgalciler gelin, size bir süprizimiz var.

Kaç para abi

AirZorthaber işin gereğini yapıyor.

Para, nelere kadirsin?ı

SATILMIŞ SİTE BİLDİRİYİ KOYMADI:

Başbelası

Serdar, dondurmacının başına ne işler açtın?

Çare var

Bu işin sonucu. AKemal ve saz ekibi seçimi kaybeder, buradan götürdükleri paralarla bir Kamyon İş sendikası kurarlar.