featured

TEKNİK A.Ş' DE ÇALIŞAN GENELGE MAĞDURLARINDAN MEKTUP VAR…

Değerli okurlarım;
Bu hafta yine Teknik A.Ş de yaşanan ve bir çok teknisyenin mağdur edildiği ve bu mağduriyetin, Özçelik İş sendikası tarafından da yargıya taşınarak sonuçlanan GENELGE konusunu işleyecektim. Ancak,mağdur arkadaşların, İlker Aycı beyin dikkatine diyerek kaleme aldıkları maili görünce kendim yazmaktan vazgeçerek,mağdur teknisyenlerin kaleme aldığı mektubu yayınlamaya karar verdim.
NOT/ Yukarıda kırmızı harflerle verdiğim linkteki Genelgenin dağıtım şemasına baktığınızda,THY Hukuk müşavirliğine kadar bilgi verildiği görülmekte.  İşin ilginç yanı,THY Hukuk müşavirliği makamının Teknik A.Ş genel müdürlüğüne yönelik, “Siz toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre anlaşma sağlanan bir şirkette,ilgili görüşünüzü toplu iş sözleşmesine sokmadan, toplu iş sözleşmesi imzalanır, imzalanmaz tek taraflı olarak bu genelgeyi yayınlamanız art niyetli bir uygulama olarak görülecektir. Bu nedenle bu genelge geçerli olamaz diye şerh düşmemesi…Genel Müdür Ahmet Karaman Bey, hukuku bilmeyebilir ama ya Hukuk müşavirliği… Bu yanlışı nasıl göremedi anlamak mümkün değil.
İŞTE O MEKTUP
Sayın İlker AYCI;
    20.01.2016 tarihinde Teknik A.Ş Genel müdürü Ahmet Karaman imzalı bir genelge yayınlandı.
    Bu teknisyen genelgesi ile uygulanması istenen değişiklikler, mevcut 10. Gruptaki 4 adet ( 10.0 – 10.1 – 10.2 – 10.3) iş gruplarını 2 ye indirgenmesi ( 10.0 ve 10.3 ) yani yetkisiz ve yetkili teknisyen grubuna dönüştürülmesi. Bu uygulama her ne kadar müktesep haklara dokunmayacağı söylense de ve kısa vadede problem gözükmüyorsa da uzun vadede ücret kayıplarına yol açıyor .
Bu uygulamaya tabi tutulan biz teknisyenlerin *2 yıl içinde ücretlerimizde yaklaşık %30 kayıp oluşmaktadır.* 
   Bu kayıpların nasıl oluştuğunu bu mektubun içinde size anlatabilmek zor olacaktır. Bu konu belki de sizi sıkacaktır. Şimdiye kadar bizlere olan yakınlığınız ve sendikanın bile talep etmediği bazı avantajları bizlere de vermeniz bizi cesaretlendirdi.
   Bu grupta daha önceleri sadece lisanslı teknisyenler var iken şimdi bu kadro CS/SS  (Yetkili teknisyen) kadrosu olmuştur.
Teknik AŞ’nin penceresinden baktığımızda, “lisanslı ama yetki almaya bile çalışmıyorlar. Bir dolu lisanslı teknisyen var görünüyor ama yetki alamadıklarından veya yetkilerini kullanmadıkları yerlerde görev yaptıkları için  bakımlarda sıkıntı çekiyoruz. Bu nedenle onlara verdiğimiz süre içinde yetki almaya çalışsınlar yoksa zararını görürler” demektedirler.
İlgili konuya bu şekilde bakıldığında haklı olabilirler. Ancak bu tek taraflı bir bakış açısı olacaktır. Bu nedenle aynı konuyu bizlerin bakış açısı ile okuduktan sonra bir kez daha değerlendirmenizi arz ediyoruz. 
10.3 iş grubu
   Toplu iş sözleşmesi öncesinde bu kadroda yer alan CS/SS ler, Yetkisi olmayan yani yetkilendirme almayan/alamayan teknisyenler ise 01.01.2017 tarihine kadar yetkilendirme almazlarsa 10.0 iş grubuna gerileme yapacak deniyor.
Kısaca, işverenin bulunduğunuz kadro bundan sonra yetkili teknisyen kadrosudur ya yetkilendirme alın ya da sizi bundan sonra 10.0 iş grubunda değerlendireceğiz denmektedir. Bunun yanı sıra mevcut durumda CS/SS Yetkisi bir şekilde düşen,düşürülen teknisyen veya yetkisinin/unvanının geçerli olmadığı bir üniteye tayini durumu oluştuğunda ise yine mağdur edilerek 10.0 grubundaki aynı kademeye geçirilecek denmektedir.
Tabii ki bu konunun başka boyutları da var. Yetkilendirilmiş bir teknisyen arkadaşımız var ama işverence şefiyle, müdürü ile sorun yaşıyor. Bu arkadaşı oradan alıp CS/SS yetkisine gerek olmayan bir bölüme verdiğinizde otomatik olarak maaşı düşmüş oluyor. Bir nevi yöneticinin takdirine kalmış bir durum söz konusu oluyor. Sizin de arzu etmediğinizi ve yanlış bulacağınızı düşündüğümüz iki dudağın arasından çıkacak bir sözcük yeterli olabiliyor.  Bu durum,çalışan ve yönetici arasında ki iş barışını da bozmaktadır.
Yetkilendirme cezai şartlarla çözülmeyle olur mu sizce ?
   Burada 1500 civarı teknisyenden bahsediyoruz. Bu arkadaşların çoğu lisanlı ve yetkilendirilmenin şart olmadığı yerlerde veya yetkilerini kullanamadan çalıştırılıyorlar. Örneğin; Malzeme planlama, Üretim planlama, Bakım planlama, Tesellüm-depo, Komponent atölyeleri gibi bölümlerde çalışanlar, istese bile yetkilendirme alamayacaklar. Bunların yanı sıra lisansı olup tip kursu alamadığından yetkilendirmeye müracaat edemeyenler var. Bunlara bir tip kursu açılmamaktadır
Atölyelerde ise CS sıkıntısı çekilmekte tüm şartları sağlayıp CS olmak isteyen arkadaşlar yani genelge şartı gereği hakkını yeniden kazanmak isteyen arkadaşların önünde bu sefer başka engeller çıkmakta, bazı başkanlar ve bazı müdürlükler tarafından, kendilerince sözlü atölye mevcudu üzerinden %20 , %25 , %30’luk kota koyduklarından geçiş sağlanamamaktadır.
 Kısaca bu genelgeye ve toplu iş sözleşmesindeki skalalara baktığımızda burada tek suçlu sadece teknisyen mi?
   Yukarıda anlattığımız durum diğer 10.1 ve 10.2  İş gruplarında da aynı. 10.2 iş grubu ise Bu grupta bulunanlar Şirket Lisansı dediğimiz, şirketin kendi iç bünyesinde verdiği lisans tanımlamasıdır. Tabi ki THY’nin verdiği bu bir iç lisans uygulaması olduğundan yetkili kabul edilmiyorlar.
Bu grup,1987 yılında UTED’in müracaatı ile  lisanslı teknisyenler için yapılan iyileştirmeden sonra, diğer lisanssız teknisyenler ile lisanslı teknisyenler arasındaki maddi farklılığı çözmek için kurulmuştu. Dolayısıyla bu iş grubunda yer alanların CS/SS olma şansları bile yok.  Bu grupta çalışanlar zamanla emekli olduktan sonra 10.2 grup da kaldırılmış olacak. 
Kısaca, istenilen sadece yetkili ve yetkisiz teknisyen iş gruplarından başka grupların ortadan kalkmasıdır.
   CS/SS olmaları için verdikleri sürede yetkilendirilmemiş lisanslı teknisyenleri bu kadar sert bir maddi kayıp yaşatmaksızın bir çözüm arayışına girilmeli diye düşünüyoruz.
   Biz teknisyenleri en çok üzen, toplu iş sözleşmesi imzalanmış bir kurumda, toplu iş sözleşmesi haricinde uygulamalar yapılması.
Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) genelgelerle delinemez. Ancak geçmişte bazı durumlarda işverenimizin ve sendikamızın beraberinde imzaladıkları TİS’e ek protokollere rastlanmıştır. Dikkat ederseniz işveren ve sendikamızın diyorum. Çünkü bu sefer sendikaya başvurmadan işverenin yaptığı bir düzenleme söz konusu. Ayrıca bu genelge de sendikanın imzası da bulunmamaktadır. Kısaca, sözleşme dışı tek taraflı “ben yaptım oldu” mantığında değerlendirebileceğiniz bir süreç sonunda bu duruma gelinmiştir. 
Bizde bu kayıplarımızın haklarımız ile ilgili genelgeyi sözleşmemiz gereği yasal bulmadık. Toplu iş sözleşmesi dışında tek taraflı ve sendikanın onayı veya görüşü alınmaksızın yapılan bu uygulamayı ne bizlerin nede Özçelik İş sendikasının kabul etmesi mümkün değildi. Tabii ki tek taraflı imzalanan bu genelgenin iptali için Özçelik İş sendikası tarafından dava açılmak zorunda kalınmıştı.
 *Teknik A.Ş nin 20.01.2016 tarih ve Sayı: THY.T0.01.00.00.02 ile Yayınlamış olduğu ‘’ Teknisyen İş Grupları Genelgesi’nin tek taraflı olarak işleme konulması sebebiyle sendikamız bu genelgenin hukuka ve o dönem Yürürlükte olan 5.dönem TİS’e aykırılığın tespiti amacı ile İstanbul Anadolu 14.iş mahkemesine dava açtı. İstanbul Anadolu 14. İş mahkemesi vermiş olduğu kararda davaya konu ve sendikamız üyesi bir kısım çalışanların hak kaybına neden olan genelgenin iptaline karar vermiştir.
Teknik A.Ş nin bu kararı istinaf etmesi sonrasında gittiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29.Hukuk Dairesi, kararın gerekçesini iş yerinde uygulanan genelgenin sendikamız ile Teknik A.Ş arasında akdedilen 5.dönem toplu iş sözleşmesinin 14. ve 19.maddelerine aykırı bir uygulama olduğunu tespit ederek bu davadaki haklılığımızı bir kere daha teyit etmiştir.
Teknik A.Ş bu mahkeme kararları ile yetinmedi.
Teknik A.Ş bu karara Yargıtay nezdinde itiraz etti. Ancak Teknik A.Ş nin yaptığı itiraza rağmen 11.05.2019 tarihinde Yargıtay süreci de lehimize sonuçlanarak, haklılığımız bir kere daha ispat edilmiş oldu. 
     Mevcut durumda ise;
    1500 kişi ile başlayan bu süreç gerek emekli olanlar, işten ayrılanlar,  yetkilenen teknisyenler ile 500 lü sayılara inmiştir. 500 kişi hala mağdurdur. 1000 ve kalan 500 kişi ile beraber  ücret kayıplarını ve iş başlangıçlarında hak ettikleri kadrolara dönmeyi talep etmektedir.
     Biz artık bu sürecin daha fazla uzamasını istemiyoruz yaklaşık 2,5 yıldır hak kaybına sebep olan tüm haklarımızın eskiye dönmesini istemekte ve kazanılmış olan kadrolarımıza geri döndürülerek, maddi kayıplarımızın karşılanmasını talep etmekteyiz.
     İlker bey; Türk Hava Yolları kurumuna geldiğiniz ilk günden bu yana bizlerden yana tutum sergilediniz. Yasaların önemini bizlerden de iyi biliyorsunuzdur. Yukarıda anlattığımız konunun yasal olarak da reddedilmesinin yanı sıra sizin gibi çalışanın yanında olduğuna inandığımız ve THY’nin en üst makamındaki bir yönetici olmanız nedeniyle desteğinizi beklemekteyiz.
     Saygılarımızla;

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

35 Yorum

 1. 5 sene önce

  Oncelikle bu mektubu yazip mevcut durumu uygun bir dille Ilker Bey’e bildiren arkadasa ve konuyu haber yapan Sefa Bey’e tesekkur ederim. Yoneticilerin UBB baskanligindaki yetkili personel sayisini arttirmak icin cikartmis oldugu genelge, KBB icin buyuk cile olmustu. Zira yazili olmayan bir kota orani dillerde dolasip durdu. Mudurler sefler kimi yerde kendisine yakin olan personeli kimi yerde ise sinsileyi izleyerek eski olan personellerini C/S yaptilar. Ama sozde kota yuzunden enflasyonun %25e ulastigi donemlerde bile %7-8 bandinda zam alan personellerini gormezden geldiler. Umarim bu durumu sirket yonetimi tekrar gozden gecirir ve personelin hakki olan farki ve zam artisini verirler. Ozellikle bu konu da butun birimler tarafindan sevilen Ilker Bey’e cok guveniyorum. Iyi bir yonetici olmanin yaninda, iyi bir insan kesinlikle…

  Cevapla
 2. 5 sene önce

  Arkadaşlar görüyorum ki bizim artık tek sorunumuz birlik olamamak. Sefa abinin sayfasında yaptığı bir habere herkes çok güzel yorumlar yapıyor hakkını savunuyor. Sadece burada sanal ortamda değil gerçektede birlik ve beraberliğin olduğu bir ortamımız ve platformumuzun olması lazım artık bunu başarırsak inanın her şey çok güzel olur.

  Cevapla
 3. 5 sene önce

  Sefa abi biz Habomdan geçtik emsal teknisyen 10.1 bizi 10.0 onları 10.0 çektiler 10.1 geri verilsin tabi ki bizde 10.1 e geçicek miyiz aynı iş eşit işe eşit ücret yapacaklar mı yoksa bizde mağdur olarak mı kalacağız bizi mi oyalayacaklar yok mu diyecekler arkadaşların hakları verilsin bizde mağdur olarak kalmayalım istiyoruz Sefa abi fikrini öğrenebilir miyim teşekkür ederim

  Cevapla
 4. 5 sene önce

  Sefa abi,
  20 bin $ lık arızalı kartı kolaylıkla yenisini takıp değiştirmem gerekiyorken, her seferinde ben molamdan, öğle paydosumdan çalarak arızasını bulup, tamir edip sadece 200$ maliyetle onarıyorum. Bunun gibi 10 kart yapsam 200 bin $. Ben şirketemin zarar etmemesi için gerçekten canla başla mücadele ediyorum. ama gerçekten habom sürecinden bu yana bize çektirdiklerine pes diyorum. Ne çalışma isteği bıraktılar, nede huzur. En doğal hakkımız, sendikal hakkımızı bile çiğniyorlar. Size ve Sayın İlker AVCI’ ya güvenim tam. Eğer haklarımız verilmezse şirketini düşünen, savunan, zarar etmemesi için mücadele eden teknisyenler bulması artık çok zor.

  Cevapla
 5. 5 sene önce

  Oncelikle yazan arkadasa tesekkuru borc bilir yayinliyan sefa abime saygilarimi iletirim.magduriyetimizi yorum yapan arkadaslar dahil hepiniz cok guzel dile getirmissiniz.iş barisini bozmayalim. coluk cocuguna ekmek goturmek icin gece gunduz soguk sicak demeden calisan emekcinin ekmegiyle oynamayalim biz kimseden fazladan bisey istemiyoruz hakkimiz olani istiyoruz.vesselam.

  Cevapla
 6. Sadece bugün değil, bundan sonrası içinde kalıcı olarak çözülmesi gerekir.

  Cevapla
 7. 5 sene önce

  Sefa Abi ;
  Herzaman olduğu gibİ bu süreçdede sizden destek bekliyoruz. Genel kurulda bu haksızlığı dile getirebilirsen seviniriz.

  Cevapla
  • Yönetici 5 sene önce

   Sevgili kardeşim; Konu, ilgili haksızlığı genel kurulda dile getirip getirmemek değil. Tabii ki siz istemeseniz de getiririm. Çünkü, benim için önemli olan haksızlıklardır. Bu teknisyen olur bu pilot olur bu kabin memuru olur veya işçi olur hiç önemli değil. Ancak sizler üretimden gelen gücünüzü,mesleğinizin önemini ve olmazsa olmazlığının bilincinde olmadıkça gün gelir tüm haksızlıklarla baş başa kalırsınız İşte o zaman bende buralarda olmayabilirim. Sizin mesleki hayatınız uzun. Bu nedenle kendinize çeki düzen verin. Hak aramayı,haksızlığa karşı birlikte mücadeleyi öğrenin. Derneğinizi ve sendikanızı iyi seçin. Hatta yönetimlerinde yer alın. Toplumcu olmanın zevkini tadın. Rica ile elde etmeye çalıştığınız konular aslında onların size vermediği haklardan müteşekkil. Siz varsanız onlar var. Önce bu gerçeği idrak edin ve göğsünüzü gere gere ben teknisyenim demeyi öğrenin. İnanın ki sizi üzülerek izliyorum. Bizim zamanımızdaki uçak teknisyenliği bu değildi…Sefa İnan

   Cevapla
 8. 5 sene önce

  Mektubu yazan arkadaşıma teşekkürler.Evet komponent atölyelerinde CS olabilmek için yeni personellerin gelmesini bekleyip açık çıkmasını bekliyoruz. Evet şirketimizde para kazanmak, para kazandırmak için varız ama işler sadece uçakta çalışan personele göre yürütülmemeli. Yılların köklü THY si çalışanının cebindeki paraya göz dikmemeli. Biz sadece hakkımızı geri istiyoruz, fazlasını değil.

  Cevapla
 9. 5 sene önce

  Çok güzel bir yazı olmuş gerçekten tebrik ederim. Bu yazılıyı kaleme alan arkadaş bu süreçte mağdur olan kimseyi atlamamış, komponent atl 6 seneden fazladır çalışıyorum. C/S olmam belki 10 yıl bile sürebilir(muhtemelen daha fazla görünüyor) bu konuda sayın yöneticilerin haklarımızı geri vermesini talep ediyoruz. Sefa bey sizden ricam bu konuyu lütfen genel kurul toplantısında dile getirmenizdir. Saygılarımla

  Cevapla
 10. 5 sene önce

  Hukuken de yanlışlığı ve aykırılığı tescil edilmiş olan genelgenin bir an önce kaldırılması; hakedişlerin tamamının, geriye dönüklerde dahil ödenmesi gerekmektedir. Yazıyı kaleme alandan Allah razı olsun. Umarım İlker Bey sesimize kulak verir.

  Cevapla
 11. 5 sene önce

  Tup kuyruklarini siz daha cook arayacaksınız. Bence mustehak. Hz peygamberimiz ne demis nasil hakkediyorsanız oyle yonetilirsinniz. Bunlarun sebebleri bariz belli neden kiden tazminatlarini kimse konusmuyor illa elinizden alininca mi homurdanacaksniz.. pasif korkak bir toplum olduk

  Cevapla
 12. 5 sene önce

  Simdi sirket kendince tasarruf etmekte ama ayrilislar (bildigim kadariyla 16 kisi quatar-5.6 kisi pgs ve diger sirketlere gidisler basladi..ustune genclestirme projesi ile emekliler gonderildi..isin kotu tarafi calisma yazisi verilmiyor ayrilanlara veya mahkemelik olanlara..bu bir nevi suc..easa ve sghm nezninde..bircok ayrilan kisi calisma yazisi alamadi alamiyor..kendilerinde baski burda calismak zorundasin zorlamasi..sen sendikayla is tutar fiyatlari dunya standartinin altinda tutarsan ozgur iradeyle giden cs/ss e nicin baski kurarsin.kendin istedin sendikada alt atelye ve hat bakim hangar yetkili cs fiyat araligini esit tutmaya calisti..niye 3.cu dunya ulkesi gibi hareket ediyorsun.birileri cesaret edip easa ve shgm ye gerek exp.log kayitlari gerekse calisma yazisi ile basvuru yaparsa o zaman gorurum yoneticilerin ben yaptim oldu mantigini..insanlari senin ellerin niye kirli degil niye pc basindasin diyerek yonetemezsin..insanlarin calisma yz sini vermeyerek yonetemezsin.

  Cevapla
 13. 5 sene önce

  Ve alt atelyelerdeki arkadaslarinin islerine asla soz soyleyemem fakat biz ss/cs leri bir ayri tutun..avrupa piyasamiz 6000 euro quatar 8000 dolardan baslarken turkiyede (tk) 8000 tl civari reva gorulmekte..(ucus parasini asla katmiyoruz.)bu haldeyken yavuz beyi sectirdiniz..bu dava onceden goruluyordu.sirket kendi mantiginda yetkili olmayan cs e neden fazla odeme yapayim dusuncesinde haklimi kism3n hakli..dunya fiyatlarina bakarsaniz junior engineer dedigimiz yetkisiz veya yetkili ama sirketin kendi ic sinavlarini veremeyenlere verilen rakam 4000 dolar civarinda..(quatar-thai-lutfansa vs) ha diger olguda su..tk icinde asiri bir yetkili cs olusumu mevcut olunca adam tum belgeler8 tamamlasada muduru tarafindan yetkilendirilmiyor.gerekce yeterli gormuyorum veya benim cs sayim yeterli..bu durumda kisiye iki secenek kaliyor ya terket ya kabul et.secimi iki dudagin arasinda yt ye verirseniz cs olmanizin bir hukmu yok..bir sinav veya benzeri bir durum yok

  Cevapla
 14. 5 sene önce

  1.)3 senelik technic tecrubemde gorduklerimi aktarayim siz karar verin.habomdan turkish technige geciste yan atelyelerde (on wings) calisilmayan bolumlerde yetkili cs gorunup yetkili cs maasi alip ses cikarmayan kisiler varken hangarda tum is yuku 30 cs in uzerindeyken deseydiniz biz hangarda calisiriz ve hangara gelseydiniz sonuna kadar hakliydiniz lakin bu teklif yapildigi halde gelen olmadi..simdi easa ve shgm kurallari geregi cs/ss iseniz ucak basinda calismaniz gerekiyormu gerekmiyormu? Diyorsunuz ki hak kaybimiz var…arkadaslar bunu sendika secimlerinde gule oynaya yunus beyin el verdigi yavuz beyi secerken yuzunuzdeki gulumsemeden anliyoruz.yavuz. bey alt atelyelerden ve sizi ucak bakim teknisyenlerine ezdirmeyecegini soyleyerek icazet aldi.lakin kazin ayagi oyle degil..dunyada cs/ss sin veya degilsin (senior junior )durumlarina girmiyorum.maas politikalari bunun uzerinden gider.ucak yerde ve o ariza kapatilmazsa ucamaz.

  Cevapla
  • 5 sene önce

   Boşa tecrübe etmişssin 3 tane terim öğrenmişssin ordan burdan kendini astronot sanmıssın bence bu kafayla durma bu sirkette nasa ya falan basvur cay corba girer iş yaparsın junior ucakcı

   Cevapla
  • 5 sene önce

   Bu arkadaşın sıkıntısi ne acaba?

   Cevapla
 15. 5 sene önce

  bu sendikaya üye olurken düşünecektiniz , hadi göreyim topluca bu sendikadan çıkın başka sendikaya geçin

  Cevapla
 16. 5 sene önce

  Hatırlatma bu genelge Hava iş zamanında imzalanmıştır.Yapilan hukuka aykırı eşitliği bozan ayrıştırmak bir durumdur.en kısa zaman da bu yanlıştan dönülmeli hak yenmemelidir.Vebal büyüktür.

  Cevapla
 17. 5 sene önce

  Tek taraflı yapılan keyfi uygulamalar gerçekten çok can sıkıyor. Güzel yazı olmuş emeğine sağlık arkadaşım. Ayrıca sesimizi duyurduğun için teşekkürler sefa abi.

  Cevapla
 18. Koskoca THY, River plate klübüne yani Arjantin futboluna sponsor olacağına vs çalışanının hakkını versin!

  Cevapla
 19. Adaletsizce yapılan genelge uygulamasının,magduruyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

  Cevapla
 20. 5 sene önce

  Sefa bey bizlere destekleriniz için çok teşekkürler, yazıyı yazan arkadaşımız elinize sağlık sıkıntılarımızı çok güzel dile getirmişiniz umarın DEĞERLİ YÖNETİCİLERİMİZ DE mu maduriyetimizi görüp bizleri anlarlar.

  Cevapla
 21. Biz bu şirkete girdiğimizde 10.1 olarak girdik yeni bir hak kazanmadık ki bize bunu yeni bir hak kazanacakmısız die lanse edilmeye çalısılması saçma 10.1 de zaten bir yetki olayı yok bizi neden düşürdün hadi anladık 10.3 yetki şartı koydun sözleşme ile ya 10.1 10.2 bunlarda yetki zaten yok ne die bizle ugrastın düşürdün kim çalıstıysa bu genelgenin proje kısmında allah cezasını versin

  Cevapla
 22. 5 sene önce

  Sefa abi bu yavuz güver yeniden mahkeme açmalıyız diyor düne kadar bu şekilde birşey yoktu bu son diyordu ne olduda değişti acaba işin işine farklar girince bu farklardan alınacak vekalet yada avukatlık ücreti birilerinin iştahınımı kabarttı eğer öyle bir durum varsa haram olsun

  Cevapla
 23. 5 sene önce

  Sefa bey lütfen bu konuyu İlker beye aktarın gerekirse tüm detaylarını paylaşın genel kurulda ilgilenir mi orasını bilemeyiz ama emin olun haberi yoktur bu durumda burda birtane fazıl die bir adam var excel tablosunun sadece sağ alt köşesindeki kar oranına bakar önüne gelen hiçbir şeyi operasyon kısmına bakmaz genel müdür desen ne gelse önüne imzalar inşallah görür burayı İlker bey ve inşallah devam eder

  Cevapla
  • 5 sene önce

   Kendi hakkını önce kendin aramalısın. Önemli olan kendi hakkını aramak için ne yapıyorsun. Hep sefa abi bize yardım et demek bence olmuyor.

   Cevapla
 24. Anlam veremediğimiz olaylar bunlar bizi yetkiye teşvik için çıkardığını söleyen işveren atölyelerde kota koymakta hangarda tipe göndermemekte nasıl alacağız yetkiyi şefler desen umrunda değil iş güç günü ve koltuklarını korumakla meşgul 2 dk 3 dk hesap yapan şefler izinlerde zırt pırt sorun yaratır hiç ne atölyesinin geleceği umrunda nede şirketi birde yetki talep edildiğinde valla bana demeyin gidin başkana müdüre anlatın der müdüre gidersin ben karsıyım der genelgeye ama 2 basamak yükselemeyeceğim diye ne başkana aktarır ne başka birşey çalışan başka kariyer hedefleri koydumu lisans alıp gitme yada başka birimlere başvurma kalite eğitim gibi bunun önüne bariyer olmak için başkanın kapısında yatarlar allah sorsun bu ramazan gününde ne diyelim ki

  Cevapla
 25. 5 sene önce

  Eyy yavuz güver danışıklı dövüş içindesin yine . Kim bilir Fazıl’la be konuştunda süreci buraya getirdin . Hangi yüzle bize ikinci bir dava açılacak diyorsun hani yargı sondu hani gerekçeli kararı bekliyordunuz gerekçeli karar 16 sında 14. İş mahkemesine gitti ptt dağıtımda yazıyor . Bizde seni aradığımızda haberim yok diyorsun . Teker teker gideceksiniz

  Cevapla
 26. 5 sene önce

  Super yorum harika yorum mukemmel yorum

  Cevapla
 27. Gercekten Güzel yazi yazmis arkadasimi cani gonulden destekliyorum burada teknisyenin hicbir sucu gunahi yok iken hem 10.1 10.2 10.3 grubuna cikarip sonrada bu Paralar size cok demesi hukukuku gectim ahlaken de yanlis Yeter artik biseyler yapilacak ise daha çok çalışılacak ise çalışalım şirketimiz bizim baş tacımız yönetici gelir gider biz daha fazla düşünüyoruz şirketimizi fakat hak ihlaline gidilmesi yanlıştır burada şirket kar için yakıttan geçemez bakımdan kısamaz ama ücretten kısarak kar edilemez yanlıştır burada bir Habom personeli işe başladığında 900 usd alıyordu bakabilirsiniz 1500 tl Ozaman şimdi tk da 7 yıldır çalışan yine aynı parayı alıyor ama sendika kaç senedir 100 de 500 zam aldınız diyorlar yapmayalım bu tür yanlışlar hem sendikayı hem şirketi zedeler ve bu kadar ulusal bir şirkete yakışmaz.
  SEFA BEY lütfen sizden bir teknisyen kardeşiniz olarak çok rica ediyorum genel kurulda bunları dile getirmenizi. Herkese hayırlı günler diliyorum

  Cevapla
 28. 5 sene önce

  En büyük tehlike uslu dur yoksa 10.0 düşersin bu mu adalet…

  Cevapla
 29. 5 sene önce

  Yds puanım 78 7 yıldır çalısıyorum atölyemde ne rapor alırım ne iş disiplinsizliği yaparım %20 lik kotadan dolayı 10 sene bekleyecem 10.1 girdim bu arada işe ya önümdeki insanlar ölecek yada emekli olacak yada atölyeye 15 tane personel gelecek yani ölme eşeğim ölme ha bu atada cs lik hakkaniyetle dagıtılmıyor kim şefle yakın yafa başteknisyem masasından ayrılmıyorsa cs o oluyor

  Cevapla
  • Yetkili kisiye kumpas kurmayi dusunenler var. Yetkisi dussun de ben yetkileneyim mantiginda olanlar var. Ha bu arada kuurlan kumpasla ucak bile dusebilir. Bakimda cs in haberi olmadan ucus emniyetini tehlikeye atacak bi is yapip yetkilinin yetki iptali olsun diye dusunenler var. Isin ucunda para var sonuçta.

   Cevapla
 30. 5 sene önce

  Kesinlikle bu mektubu kim yazdıysa eline sağlık içimizi dökmüş sefa bey öncülük yaptığınız için teşekkür ederiz ne olursa olsun hakkımız geri verilmeli mahkeme kazandık hakkımızı istiyoruz yeni bir şey değil

  Cevapla