SİVİL HAVACILIK AKADEMİSİ 2 YAŞINDA…

SİVİL HAVACILIK AKADEMİSİ 2 YAŞINDA…

Sivil Havacılık Akademisi (SHA) 22 Mart 2010 günü İstanbul’da kuruldu.

İki yıl sonra bugün gelinen noktada, SHA’nın Türk sivil havacılığı için yeni bir ses ve nefes olduğu, kurulmasaydı bir eksiklik olacağı görülmektedir. Hiçbir siyasi, ticari veya çıkar grubunun gölgesinde kalmadan uzmanca görüşler sergileyen böyle bir oluşum, idealist üyeleri eliyle önümüzdeki süreçte de etkinlik gösterme azmindedir.

Sivil Havacılık Akademisi’nin felsefesi ve ilkeleri: SHA, sivil havacılığımızda uçuş ve yer ekipleri ile yolculara ait her tür idari, teknik, yönetimsel ve tıbbi sorunları uçuş emniyeti bağlamında önemser. Bu sorunların çözümlenmesi misyonuyla bir araya gelmiş olan uzman üyelerinin fikirlerinden ve bilimsel referanslardan yararlanarak öneriler hazırlar; bunları doğrudan ilgili kişi ve kurumlara bildirir, medya kanalıyla kamuoyuna da duyurur. SHA, çıkar ilişkilerinin tamamen dışında, idealist bir düşünce grubudur; apolitik, yansız, egoları dışlayan, özverili bir tutum içinde olmayı hedefler.

SHA bugüne kadar 11 kez toplanıp sivil havacılık sorunlarını her boyutuyla defalarca tartışmış ve beyin fırtınaları yapmıştır. Faaliyet kronolojisi şu şekildedir:

Nisan 2010: Sivil Havacılık Akademisi’nin logosu ve Tüzüğü hazırlandı. İç kurulları oluşturuldu.

Temmuz 2010:  Sivil havacılığımızın tüm sorunlarını ve çözüm önerilerini derleyen bir BİLDİRGE (7 sayfalık hacimde ve 75 maddeyi bulan ayrıntılı bir rapor) hazırlandı.

22 Ekim 2010: Hava Hukuku Konferansında SHA üyeleri sunumlar yaptı.

10 Kasım 2010: Bildirge basın aracılığıyla kamuya duyuruldu.

17 Ocak 2011: Hava aracı Kaza Soruşturma Kurulları konusundaki görüşlerimizi (konusunda eğitim almış, uzmanlığa sahip, bağımsız, tecrübeli kişilerden oluşması ve laboratuar destekli çalışması gerektiğini) içeren bir mektup Cumhurbaşkanına gönderildi.

18 Ocak 2011: SHT SMS Taslağı konusundaki SHA görüş ve önerileri SHGM’ye mektupla bildirildi.

27 Ocak 2011: Devlet Emniyet Programı (SSP) konusundaki SHA görüş ve önerileri bir mektup ile Ulaştırma Bakanına iletildi.

25 Mayıs 2011: Yeni atanan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi ziyaret edilerek güncel sorunlar üzerindeki SHA görüşleri iletildi, Bildirge elden sunuldu.

19 Haziran 2011: Korsan ATC konusunda DHMİ sorumluluklarını ve önlem önerilerini içeren bildiri kamuoyuna sunuldu.

23 Haziran 2011: Bağımsız kaza inceleme kurulu oluşturulması konusunda Hindistan örneği bildirisi yayınlandı.

8 Temmuz 2011: Önceki SHGM’nin kusurlu tutumlarını eleştiren Cumhurbaşkanlığı DDK Sivil Havacılık Raporunu destekleyen bildiri yayınlandı.

30 Eylül 2011: Uçuş görev süresi limitlerini aştığı için uçuştan imtina eden pilottan savunma isteyen THY yönetimine ve kamuoyuna hitaben yazılan “Pilot yorgunluğu” bildirisi yayınlandı.

Hiçbir sponsor almadan, faaliyet ve harcamalarını kendi imkanlarıyla yapan SHA üyeleri, bundan sonraki süreçte de sivil havacılığımızın çözüm bekleyen önemli sorunları üzerinde çalışmalarına devam edecektir.

Bu bağlamda yapılması planlanan işler:

–          Sivil havacılıkta görevli ekiplerin CRM bilgilerini arttırmak amacıyla bir İngilizce kitabın çevirisi yaptırılmakta olup, bitiminde ilgililerin istifadesine sunulacaktır.

–          Sivil havacılığımızın tartışılmasına ihtiyaç duyduğu konularda yabancı konuşmacıların da davet edileceği paneller tertiplenecektir.

–          SHA Bülteni çıkarılması düşünülmektedir.

–          CHIRP (Confidential Human Factors Incident Reporting Programme) konusunun ülkemizdeki uygulaması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

–          Sivil havacılığımızda görevli uçuş ve yer ekiplerinin yorgunluğunu araştırmak üzere yapılan Anketin istatistiksel değerlendirmesi ve yorum çalışmaları devam etmekte olup, yakın zamanda sonuçlar kamuoyunun dikkatine sunulacaktır.

–          Pilotların ve kabin ekiplerinin tazeleme eğitim kalitesinin (özellikle CRM) yükseltilmesi üzerine bir rapor hazırlanacaktır.

Sivil Havacılık Akademisi

Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.