featured

Havacılık personeli geçtiğimiz yıl 44 bin kez muayeneden geçti…

Uçuş emniyetinin sağlanmasında temel önceliklerden olan havacılık personelinin sağlık muayeneleri kapsamında geçtiğimiz yıl 44 binden fazla havacılık personelinin muayenesi yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Havacılık Tıp Merkezlerinde 2017 yılının Aralık ayından bugüne kadar 44 bin 363 havacılık muayenesi gerçekleştirildi.
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Samsun’da bulunan toplam 26 Havacılık Tıp Merkezinde 60 uçuş tabibi ile gerçekleştirilen muayeneler kapsamında Sağlık Sertifikasının ilk kez düzenlenmesine ilişkin 1491 havacılık muayenesi gerçekleştirildi.
Havacılık Tıp Merkezlerinin her birinde Psikiyatri, Dahiliye, Göz, KBB, Nöroloji Hastalıkları olmak üzere 5 branş uzman hekiminden ve yetkilendirilen iki uçuş tabibinden oluşan kurul tarafından SHGM’nin Havacılık Sağlık Talimatı kapsamında gerçekleştirilen periyodik muayenelerde ise gözlük kısıtlamaları hariç, 540 havacılık personeline kısıtlama getirilirken 98 havacılık personeline ise kalıcı elverişsizlik verildi.
Ötirodik Tiroid disfonksiyonları, asemptomatik Böbrek- safrakesesi taşı, regüle Tip II DM ve bozulmuş Glükoz Tolerans bozukluğu, Hipertansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan pilotlara çoğunlukla sık muayene ve takip amaçlı kısıtlamalar getirildi. Diğer taraftan BYPASS, PTCA-stent göz, onkoloji ve KBB operasyonu bulunan ve tamamen iyileşen işitme cihazı kullanan tatminkar kardiyoloji, göğüs hastalıkları, Göz, KBB ve onkoloji uzman doktor değerlendirmesi bulunan pilotlar için ise yanında uçuşa operasyonuna engel bir kısıtlaması bulunmayan başka bir pilotla uçması istenen operasyonel emniyet kısıtlamaları uygulandı.
Havacılık Sağlık Talimatı kapsamında, havacılık personelinin yaşına ve Sağlık Sertifikası sınıflarına bağlı olarak söz konusu personelin 5 yıl, 1 yıl ya da 6 aylık aralıklarla havacılık muayenesinden geçmeleri gerekiyor.
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan son sağlık gerekliliklerine uygun olarak yürütülen muayeneler ile uçuş emniyetini etkileyebilecek tıbbi sorunların önceden tespit edilmesi, havacılığın insan faktörlerine bağlantılı risklerini önemli ölçüde kontrol altına alınması hedefleniyor.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir