featured

HAVASEN: ÇALIŞANIN HAKKI OLAN 101 MİLYON DOLAR PROMOSYON GELİRİ NEREDE?

2007 yılında çıkartılan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu görevlilerine aylık maaş ve diğer hakedişlerinin yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmasının önü açılmış, uygulama daha sonra kamu-özel tüm emekliler için de yaygınlaştırılmıştır. Genelgede “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.” ifadesiyle sözleşme yapılan bankanın yapacağı ödemenin çalışanın hakkı olduğu belirtilmiştir.

Türk Hava Yolları ise, 2005 yılından itibaren personel maaşlarının yatırıldığı bankalardan da promosyon geliri elde etmeye başlamıştır. Personelin maaşları üzerinden elde edilen promosyon geliri personele aktarılmamış, şirkete gelir olarak kaydedilmiştir.

Sendikamızca yapılan incelemelere göre, 2005-2021 arasındaki 17 yıllık dönemde THY’nin banka promosyonu olarak anlaşmalı bankalardan tahsil ettiği miktar nominal 235.872.687 TL olarak hesaplanmıştır.

Her yıl elde edilen promosyon gelirlerinin THY kayıtlarında döviz bazında gösterildiği de görülmekte olup bu rakamın yaklaşık 99 milyon ABD dolarına denk geldiği anlaşılmıştır.

2022 yılının ilk 3 ayında bu kalemde tahmini 2 milyon dolar daha gelir elde ettiği görülen THY’nin, el koyduğu toplam promosyon geliri 101 milyon dolara (Ağustos 2022 kuru ile yaklaşık 1,8 milyar TL) ulaşmıştır.

Son 4 yılda, pandemiye ragmen, incelenen bilançolarda THY’nin promosyon geliri yıllık 10 milyon doların altına düşmemiştir.

Maalesef yetkili sendika ise, 17 yıldır bu konuyu Toplu Sözleşme masasına getirme cesaretini gösterememiştir.

Bugün 2500 TL’nin üzerinde maaş alan emeklilere 3 yıl için bankalarca 7.500 TL promosyon verildiği bilinmektedir. Görev ve mesleklerine göre bu maaşın çok üzerinde aylık ve yan mali haklara sahip olan THY çalışanları ise, şirketin alıp kasasına koyduğu promosyonlardan yararlanamamaktadır. Bankalarca sağlanan bu ekstra gelirin TGS gibi ücretlerin daha düşük düzeyde olduğu şirketlerde daha da önem kazandığı açıktır.

Bir THY veya TGS işçisinin çalışırken hakları olan promosyon gelirinden yararlandırılmaması ancak emekli olduğunda bu hakka kavuşması açık bir çelişki ve alınterinin karşılığı olan meblağa işverence el konulmasıdır.

Bu çerçevede, THY ve inşaat, kooperatif gibi işlerden havacılıkla ilgilenmeye zaman bulamayan yetkili sendikayı ivedilikle bir ek protokol yaparak, daha fazla zaman ve hak kaybına sebep olmadan tüm personeli promosyon gelirinden yararlandırmaya davet ediyoruz.

Aksi halde, her personelin özgür iradeleri ile seçtiği bankalara aylıklarının ve yan mali haklarının yatırılmasının önü açılmalı, böylece bireysel olarak bankalardan ek menfaat sağlaması olanağı kendilerine tanınmalıdır.

Şimdiye kadar üyeleri adına işveren lehine yaptığı ek protokollerle sürekli çalışanları hak kaybına uğratan yetkili sendika üyesi çalışanların tamamı, ödedikleri fahiş aidatları, ne için ve kimler için ödediklerini sorgulamalı, artık korkmadan karar vererek hakları için mücadele etmelidirler.

Havacılık çalışanlarının sesi ve ülkemizdeki tek havacılık sendikası HAVA-SEN olarak; geriye dönük hak edişler de dahil olmak üzere bundan böyle promosyon ödemelerinin düzenli hale getirilmesi için başta yetkili sendikanın olmadığı TGS’de çalışan üyelerimiz, sonrasında da süreci takip edip THY çalışanı üyelerimiz adına hukuki yollara başvuracağımızı ve takibini kararlı bir şekilde yapacağımızı hatırlatmayı görev biliyoruz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 Yorum

 1. 1 sene önce

  Banka Promosyonu İşçilere ödenmek Zorunda mı?İş mevzuatında banka promosyonu ile ilgili düzenleme olup olmadığı, Kanunen banka promosyonunun işçilere ödenmesi zorunluluğunun bulunup bulunmadığı işçi ve işveren tarafından merek edilmektedir. Bu yazımda işçi ve işverenlerin banka promosyonuna ilişkin merek ettikleri detayları açıklayacağım.Bilindiği gibi 5 işçiden fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Özellikle çalışan sayısının çok fazla olduğu özel sektör işyerlerinde promosyon ödemeleri önem arz etmektedir. Hatta bazı işyerlerinde işveren ile işçi arasında sorun haline dönüşmüştür.Banka promosyon ödemesi nedir?Çalışanın ücretinin her ay belli bir bankaya yatırılması neticesince, banka ile imzalanan sözleşme gereğince banka tarafından bir defada veya belli periyotlarda çalışanlara yapılan ödemedir.Kamu çalışanlarına banka promosyonun ödenmesi zorunlu mudur?Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeli açısından Banka promosyonlarının ödenmesine dair esaslar Başbakanlığın 20.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/21 sayılı Genelgesi ile düzenlenmiştir. Bu Genelge’nin 4. maddesinde banka promosyonlarının tamamının personele dağıtılması ilke olarak benimsenmesine rağmen 1/3’ünü geçmemek üzere komisyonca belirlenecek tutarın birim personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılabileceği hükme bağlandıktan sonra 6. maddesine göre Genelgenin yürürlüğünden önce yapılmış protokollerin süre bitimine kadar geçerli olacağı belirtilmiştir. 10.08.2010 tarih ve 2010/17 sayılı Genelge ile 2007/21 sayılı Genelgenin 4. maddesi değiştirilerek promosyonların tamamının personele ödeneceği düzenlenmiştir.Anılan Genelge’nin 5. maddesi 05.08.2008 tarih ve 2008/18 sayılı Genelge ile değiştirilerek dağıtılacak promosyonların ilgili banka tarafından personel adına açılacak hesaba aktarılmak sureti ile ödeneceği hükme bağlanmıştır.Kamu çalışanlarına belli periyotlarla bu ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle özel sektör çalışanları da maaşlarının yatırıldığı bankalardan promosyon talep etmektedirler.Banka promosyonu özel sektör işçilerine ödenmeli midir?İşçi bankaya yatırılan ücret kendisine ait olduğu için banka promosyonunda kendi hakkı olduğunu düşünmekte ve bu nedenle promosyonun kendisine ödenmesini talep etmektedir. işveren ise firma ile banka arasında yapılan anlaşma gereği promosyon ödendiğini, iş akdi ile alakasının olmadığı için promosyonun işverene ödenmesi gerektiğini, konuya ilişkin iş mevzuatında her hangi bir düzenlemenin yer almadığını, yasal olarak işverenin işçilere promosyon ödeme yükümlülüğü bulunmadığını belirtmektedir.İş mevzuatında banka promosyonu ile ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu durumda kanunen banka promosyonunun işçilere ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yargıtay Kararları da bu yöndedir.Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 25.05.2021 tarih ve 2021 /5266 Esas, 2021/9503 K sayılı ilamında;“…Yukarıda belirtilen ve dava konusu alacağın dayanağı olan genelgeler incelendiğinde genelgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri bakımından düzenlendiği ve bu nitelikteki çalışanları kapsadığı anlaşılmaktadır. Davacının kamu kurum ve kuruluşunda çalışan kamu görevlisi olmadığı dosya kapsamındaki personel hizmet sözleşmesi ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının belirtilen genelgeler kapsamında çalışan olmadığından dava konusu banka promosyon alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekli iken mahkemece yazılı gerekçe ile kısmen kabulüne karar verilmesi hatalıdır. şeklinde belirtlmektedir.Yargıtay kararından da görüleceği gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara banka promosyonu ödenirken, özel sektör çalışanlarına ödenmesinin zorunlu olmadığına karar verilmiştir.

  Cevapla
 2. 1 sene önce

  Yanlız kanunda kamu görevlileri için diyor. THY çalışanları kamu çalışanı statüsünde olmuyor.

  Cevapla
 3. 1 sene önce

  Birdahaki ay dagitılacak kardan pay miktarıyla birbirine yakın olması tesadüf mü ? Banka promosyon parasını emekçilere verip üstüne bir de show mu yaptılar ? :DDDDDDDDD

  Cevapla
 4. 1 sene önce

  Birçok kurumsal şirket gibi istiyoruz ozaman promosyonları THY.

  Cevapla
 5. 1 sene önce

  Onu banka veriyor ama şirket onu kendine alıyor bence şirkette bulunan bütün araçların kiralaması ni banka filo olarak kiralayıp şirkete veriyor

  Cevapla
 6. 1 sene önce

  Ağlamayana meme yok✅

  Cevapla
 7. Bağcılardaki suri çalıştıran tekstil atölyesi bile promosyon dağıtırken büyük kaliteli şirketlerin bundan kaçınması ilginç. Sefa abi bunu hiç irdelediniz mi daha önce?

  Cevapla