3 NİSAN’DAKİ THY GENEL KURULUNDA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANABİLİR Mİ?

3 NİSAN’DAKİ THY GENEL KURULUNDA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANABİLİR Mİ?

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’na yaptığı açıklamayla Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerini ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanlarını bildirdi.

THY tarafından yapılan açıklamada, “SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK’de sunulmaktadır.” denildi.

Yapılan bildirimde Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak M. İlker Aycı, Bilal Ekşi, İsmail Cenk DİLBEROĞLU, İsmail GERÇEK, Prof. Dr. Mecit EŞ, Mehmet BÜYÜKEKŞİ bildirilirken, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak da Ogün ŞANLIER, Muzaffer AKPINAR ve Arzu AKALIN gösterildi.

Bu isimler halen Yönetim Kurulunda görev yapan kişilerden oluşuyor. Mevzuat gereği yapılan bildirimdeki isimlerin Genel Kurulda değiştirilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

C Grubu imtiyaz hissesini adına ÖİB aday gösterecek
Yapılan açıklamada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hisse sahiplerinin durumuyla ilgili. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının elinde bulunan hisselerin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinden sonra Yönetim Kurulu adaylarının nasıl belirleneceği merak konusuydu.

Yapılan açıklamaya göre imtiyazlı oy hakkı bulunan “C” Grubu hissenin sahibi eskiden olduğu gibi yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. Açıklamada kullanılan “Ana Sözleşmenin 10.ve 21. maddelerine göre yönetim kurulu ve denetçi seçiminde aday gösterme konusunda Halka Açık A grubu ve C Grubuna ait imtiyazlı oy hakkı mevcuttur.” ifadesi bu duruma açıklık getiriyor.

Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.