19 MAYIS

19 MAYIS
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz…Bizlere kattığın değeri, yüklediğin vazifeyi, arzuladığın istikbali gayet iyi anlıyor ve uğrunda yapmamız gerekenleri yapıyoruz Atam…

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


Geri

2
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Rumbacı

İşte bu haber. Atamızı her zaman minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene.

Kafkas Türk'ü

Bugün Türkiye’miz,Türk bayrağımız,Türk kimliğimiz,Türk adımız,Türkçe’miz,dinimiz varsa, kula kul değilsek,büyük oranda özgür,fikri hür,vicdanı hür isek, diğer müslüman ülke ve toplumlardan ekonomik,sosyal,eğitim,görgü,modernlik,çağdaşlık vs her konuda daha iyi durumdaysak hepsi önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir,kahramanlarımızın hepsine şükranlar olsun,yüce Allah’a da onu bize gönderdiği için şükürler olsun.