featured

Uçuş emniyeti açısından kullanılması yasak olan i̇laçlar

Hem uçup hem de sağlıklı kalabilmek gerçekten zor.Bunun için hem özel hayatımızda hemde uçak içinde bir çok şeye dikkat etmek,sağlıklı beslenmek,spor yapmak ve mümkün mertebe sağlıklı yiyeceklerle beslenmek gerekiyor.
Hastalıkları genellikle ayakta veya çalışarak atlatan uçucu ekiplerin böyle günlerde en büyük dostu ilaçlar oluyor. herhangi bir uçuşa katılamassanız ya kesinti olarak size yüksek meblağlarla geri dönüyor yada sicilinizde raporlu veya aksaklık olarak kalıyor.Gün geldiğinde bunlar da alehinize kullanılabiliyor. Böyle olunca ilaç kullanmak kaçınılmaz bir hal alıyor. Ama her ilaçı da kullanmak serbest bir durum değil.
Sivil havacılık genel müdürlüğü yayınladığı talimatname ile uçuş emniyetini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü ve uçucu personelin kullanması yasaklı ilaçlar listesini yayınladı.
Listeyi aşağıda paylaşıyoruz, listeden kullandığınız ilacın içeriğinde yasaklı madde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
*Antidepresanlar:
amitriptyline (laroxyl), imipramine (tofranil), maprotiline (ludiamil, maprotil), opipramol (insidon, deprenil), trazodone (desyrel), mianserin (tolvon), mirtazapine (remeron) vb.
*Antidiareikler:
loperamide (lopermid), co-phenotrope (lomotil), codeine phosphate vb. antipsikotikler: chlorpromazine, haloperidol, flupentixol, sulpiride, risperidone, olanzapine vb.
*Antihistaminikler:
diphenhydramine (benadryl), dimenhydrinate (dramamine), doxylamine (unisom), promethazine, hydroxyzine (atarax) vb.
*Antispazmadikler:
dicylomine, mepenzolate, pipenzolate, poldine, propatheline vb.
*Barbitüratlar:
amobarbital (amytal), pentobarbital (nembutal), secobarbital (seconal), phenobarbital (luminal) vb.
*Benzodiazepinler:
clonazepam, diazepam (diazem), estazolam (prosom), flunitrazepam (rohypnol), lorazepam (ativan), midazolam (dormicum), nitrazepam (mogadon), oxazepam (serax), triazolam (halcion), temazepam (restoril, temaze), chlordiazepoxide (librium), alprazolam (xanax) vb.
*Bitkisel sedatifler:
duboisia, prostanthera striatiflora, catnip, valerian, cannabis, passiflora vb.
*Kodein i̇çeren öksürük i̇laçlar
neokodin, tussifed (şurup), plevron (şurup) vb.
*Meprobamate kombinasyonları:
miltown, equanil vb.
*Parkinson hastaliği:
levodopa, dopamin içeren ilaçlar, antikolinerjik ilaçlar (biperiden) vb.
*Psikostimulanlar:
methylphenidate (ritalin), modafinil (modiodal), amphetamine ve türevleri vb.
*Santral analjezikler ve narkotikler: morfin, kodein, kodethylin, kokain, cannabis, nefopam vb.
* Kodein i̇çeren ağrı kesiciler
a-ferin(kapsül), doladamon p(draje), dolviran(tabiet), geralgine-k(tablet), pacofen(tablet), pirosal, temsaljin, theraflu c&c (draje), vermidon-k (tablet) vb.
*Santral antihipertansif i̇laçlar
clonidine (catapres), alpha methyldopa (aldomet) vb.
*Sigarayi bırakma:
bupropion vb.
*Uyku bozukluklan:
zoldipem (ambien), zopiclone (imovane, zimovane), melatonin, eszopiclone (lunesta), zaleplon (sonata), chloral hydrate (somnote) vb.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 Yorum

  1. 6 sene önce

    Bindiğin dalı kesmek derler buna. Biz de 2 gün ilaç tedavisi olamayacağına göre, 8-10 gün rapor alırız.

    Cevapla
  2. 6 sene önce

    Rapor alma olaylarında artış olur. Hem sağlığını talimatlara göre korumak zorundasın hem de verilen ilacı alamayacaksın. İlacı almak-iyileşmek için rapor alınacak.

    Cevapla