THY’nin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

THY’nin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’NUN 

2016 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 15/05/2017 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın daha önce ilan edilen 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00 yerine 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14.00’ de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımızın 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresi olan http://www.thy.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

G Ü N D E M
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2016 yılı Denetim Raporlarının okunması,

4. 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6. 2016 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Doç.Dr. Temel KOTİL’in istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bilal EKŞİ’nin seçiminin Genel Kurulu’nun tasvibine sunulması

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

10.T.T.K.’nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

12. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. Dilek ve temenniler, kapanış.

https://www.ilan.gov.tr/detay-tebligat-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-olagan-genel-kurul-toplantisina-davet-282551.html

Geri

Yapılan Yorum Sayısı (3)

 1. Sira sende   - Tarih: 17 Nisan 2017 - Saat 22:41   - Cevap Yazın

  Hoscakal ilker kardes buraya kadarmis

  2

  0
 2. Hissedar   - Tarih: 17 Nisan 2017 - Saat 23:18   - Cevap Yazın

  Prasalarımız ile gideriz.

  1

  0
 3. mafaky   - Tarih: 18 Nisan 2017 - Saat 09:09   - Cevap Yazın

  Dört dörtlük Yönetici pek olmaz, olamaz… Uzaktan takip edebildiğim kadarıyla, İlker Aycı’nın çok da kötü ve başarısız bir Yönetici olduğunu sanmıyorum. Onun başına gelenler sizlerin başına gelmiş olsaydı, sizin başarı notunuz ne kadar olurdu. Vicdanen konuşalım: İlker Aycı’yı sonuçta benim bilmediğim nedenlerle zorunlu olarak anında “def ettikleri” birinin yerine getirdiler. Bu bile gelen için bir handikap. Sonrasında, sağ kolu olması lazım gelen bir diğerinden herhalde yeterince yardım göremedi. Arkasından, AHL terör saldırısı, Rus uçağı krizi/Rusya ilişkilerinin sıfırlanması ve nihayetinde 15 Temmuz!!! 15 Temmuz da, sadece darbe girişimi olarak kalmadı THY’da içeride zorunlu FETÖ’cü bulma cadı avına mecbur bırakıldı… Yetmez mi?

  1

  0