THY’nin Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

THY’nin Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

THY 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapmış olduğu açıklamada;

2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14.30’ da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

THY’nin Genel Kurul Toplantısı’nın Başlıca Konuları Şu Şekilde; 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2017 yılı Denetim Raporlarının okunması,

4. 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6. 2017 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

10. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11. Dilek ve temenniler, kapanış. 

Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.