THY GENEL KURUL TOPLANTISI 3 NİSAN’DA

THY GENEL KURUL TOPLANTISI 3 NİSAN’DA

Türk Hava Yolları Genel Kurulu 3 Nisan’da yapılacak.

Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’na yapılan açıklamayla genel kurul tarihi ilan edildi.

Açıklama şöyle:

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; ekli gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu’nun 3 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00′ de, Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantıya davet edilmesine karar vermiştir.

GÜNDEM
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2016 yılı Denetim Raporlarının okunması,

4. 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6. 2016 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Doç. Dr. Temel KOTİL’in istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bilal EKŞİ’nin seçiminin Genel Kurulu’nun tasvibine sunulması

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

10.T.T.K.’nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

12. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. Dilek ve temenniler, kapanış.

Geri

3
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Toplayın çantaları

Abbas yolcu

Hisse

Hisse sahibi 211 kişi Genel Kurul’a bekleniyor:)

aviation

Sefa bey bunlara zam falan verdirtmeyin. Utanmadan sıkılmadan gündeme ücretlerini almışlar. Çalışana yoksa bunlara da yok.