THY GENEL KURUL TARİHİNİ AÇIKLADI

THY GENEL KURUL TARİHİNİ AÇIKLADI

THY’den yapılan açıklamada genel kurul tarihi 31 Mayıs olarak belirtildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde şöyle denildi; “Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31 Mayıs 2019, Cuma günü, saat 14:30’da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda yapılmasına karar verilmiştir.”

THY GENEL KURULUN GÜNDEMİ
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 – Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2018 yılı Denetim Raporlarının okunması,
4 – 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6 – 2018 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 – Arzu Akalın’ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Fatmanur Altun’un bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İsmail Gerçek’in istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mithat Görkem Aksoy’un Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
12 – 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 – Dilek ve temenniler, kapanış.

NOT/ Görüleceği üzere THY yönetim kurulunda sürpriz bir değişiklik görülmemektedir.  THY Yönetim kurulu üyesi Arzu Akalın’ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Fatmanur Altun’un bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İsmail Gerçek’in istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mithat Görkem Aksoy aday gösterilmiştir.

Geri

1
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
İlgili madde

Sefa Bey toplantıya katılırsanız Teknik/AO pas önceliği konusu da dile getirin lütfen