featured

Sendikanın tek talebi: Çalışanlar insan gibi muamele görmek istiyor

Sayın Okurlarımız;
Airlinehaber olarak çalışanlardan yana tavır almamız ve onların sesini duyurmamız başka sendikalarında dikkatini çekmiş olmalı ki gerek telefonla gerekse mail aracılığı ile sorunlarını anlatıyorlar. Bizlerde bize iletilen metini sizlere aynen yayınlıyoruz.
Bu sefer ki sorun kamu sendikasından geliyor. Onlarda aynen diğer sendikalar ve üyeleri gibi dertli. Telefonla yaptığımız görüşmede sayın başkanın, “Sefa Bey tek talebimiz var.Biz illa ki para pul peşinde değiliz. Sadece insanca muamele görmek istiyoruz” ifadesini çok anlamlı buldum ve çok üzüldüm.
 İşte O Mektup; 
Sendikamız herhangi bir sınıfsal, ideoloji ve siyasi bir etki altında kalmaksızın Anayasal sınırlar içerisinde bağımsız hareket eden bir yapıdır.
Anayasayla güvence altına alınmış olan sendika kurma, üye olma ve sendika faaliyetleri yürütme hakkı idarece fiili olarak kullandırmamak için kılık kıyafet bahane edilerek Sendika yöneticilerimize açılan disiplin soruşturmasıyla üç aya yakın görevden uzaklaştırma yapılmış sonucunda da disiplin cezası verilmiştir. Bu soruşturma dayanak gösterilerek Sendika Genel Başkanımız dahil üç yönetim kurulu üyemiz birbirinden farklı yerlere il dışına haksızca tayin edilmiştir.
DHMİ idaresinin bu tutumu sendikamızı, sendikal hakları ve sendikal yapıyı tamamen ortadan kaldırmaya yok etmeye yönelik bir girişim olduğu, ayrıca eleştiriye tahammül edemeyen bir anlayış olarak değerlendirilmektedir.
Merkezi Ankara olan sendikamızın, Genel Başkan ve yöneticilerinin 1000 kilometre uzakta farklı illere haksızca tayin edilmeleri sendikal faaliyetlerinin durdurulmasını sonucunu doğuracak fiili bir işlemdir.
İdarece izlenen maddi ve manevi yıpratma politikası Anayasamızca ve Uluslararası sözleşmelerle kabul edilmiş bir hakkın yok edilmesine yönelik bir tutum olarak ortaya çıkmaktadır.
İdari yetkilerin sorumsuzca kullanılması bu yetkiyi kullananların, hukuksal anlamda kişisel sorumluluğunu da doğuracaktır. Bu anlamda öncelikle tüm bireyler hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne her türlü eylem ve işlemleriyle uymak zorundadırlar. Sendika olarak bu ilkelerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yapılan tayin ve ceza işlemleri idari yargıya taşınmıştır.
Kamu çalışanlarına ve kamu oyuna duyurulur.
Ulaşım Havacılık-Sen
Yönetim Kurulu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

  1. 4 sene önce

    Bunu Turkish Teknik olarak bizde istiyoruz. Şeflerin ve müdürlerin keyfi uygulamaları ve çalışan haklarını kısıtlamaya çalışmaları teknisyenleri küçük düşürmektedir.

    Cevapla