Özçelik-İş’den 6. dönem TİS Açıklaması

Özçelik-İş’den 6. dönem TİS Açıklaması

6. dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında geriye dönük zam farkları ile imza priminin Ekim ayı maaşlarına yetiştirilerek sendika üyelerinin hesaplarına yansıtılmasından dolayı  TEKNİK A.Ş Yönetimine teşekkür ettiğini açıkladı.

Özçelik-İş tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

Değerli üyelerimiz,

2 Kasım 2018 tarihinde imzalanan 6. dönem Toplu İş Sözleşmesinin geriye dönük zam farkları ile imza priminin Ekim ayı maaşlarına yetiştirilerek üyelerimizin hesaplarına yansımasından ötürü göstermiş oldukları özveri ve çabadan dolayı üyelerimiz adına TEKNİK A.Ş Yönetimine ve İnsan Kaynakları Başkanlığına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Toplu İş Sözleşmesi süresi boyunca bizlerden her daim değerli desteğini esirgemeyen üyelerimize ile süreci sabır ve sorumlulukla birlikte yürüttüğümüz bütün delegasyonumuza da teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Tis süresince Havacılık Şube Yönetimi olarak bütün üyelerimize karşı büyük bir hassasiyet ve sorumluluk duygusuyla an ve an bütün gelişmelerden haberdar etmeye, samimi ve şeffaf bir sendikacılık anlayışı ile süreci yönetmeye çalıştık. Son ana kadar üyelerimizin ekonomik ve sosyal kazanımlarını en üst çizgiye taşımanın gayretiyle ÖZÇELİK- İŞ Sendikamızın ve bağlı bulunduğumuz HAK-İŞ konfederasyonumuzun bütün imkanlarını hak ve menfaatleriniz doğrultusunda seferber ettik.

Bu süreçte zaman zaman bir takım yalan, yanlış haberlerle gündem edinmeye çalışanların, sendika ve üyeleri arasındaki bağın hedef alındığı olumsuz bir algı yönetimine maruz kaldık . Toplu iş sözleşmemizin kazanımlarını değersizleştirme, emekçilerin mutsuz ve huzursuz ederek kendilerine bir rol biçen, pay arayışı içindeki bu art niyetli kesimlere rağmen; Çok şükür Toplu İş Sözleşmemizi üyelerimizin lehine, sosyal ve ekonomik kazanımları yüksek bir aşamada imzalanarak, iş barışını ve kurumsal bağlılığı güçlendirecek bir çizgede tamamlanmış oldu.

Üyelerimizin talebiyle Toplu iş sözleşmemizin bazı kazanımlarının daha iyi anlaşılması, eksik ve yanlış bilgilerle sözleşmenin hatalı yorumlanmaması adına aşağıdaki hususlarda detaylı bir açıklama gereği hasıl olmuştur.

1-)
Sendikamızın Toplu iş sözleşmesi kazanımı olarak alınan 5000 tl (NET) imza primi kurumumuzun Önceki uygulamalarda olduğu gibi imza tarihinden geriye dönük son 1 yıldaki çalışma süresi (01 Ekim 2017 – 01 Ekim 2018) göz önünde bulundurularak ödemeler yapılmıştır.

Böylece Yeni istihdam olmuş kişilerin son bir yıldaki çalışma süresi hesaplanarak imza pirimi ücretlerine eklenmiştir. Ayrıca Askerlik, Eğitim, Doğum, vb nedenlerle ücretsiz izinde bulunan üyelerimize de kıstelyevm uygulaması ile iş başı yapacakları ay itibari ile alacakları ilk maaş bordrosuna ileriye dönük hesaplama yapılarak yansıtılacaktır. İmza priminin ücretlere 5000 TL NET olarak yansıyabilmesi için her çalışanın bulunduğu vergi diliminden dolayı bordrolardaki brüt rakamlarda farklılıklar yaşanmıştır.

2-) İlk altı ay için Temmuz ayı itibari ile iş /uçuş ve kıdem tazminatlarına %12,5 bir zam oranı uygulanmıştır. Üyelerimizin refah payına daha fazla katkı sunması maksadıyla 2019 yılının ilk altı ayında hesaplanacak olan enflasyon oranın %9’ luk kısmı EKİM – KASIM – ARALIK ayı ücretlerine ilave edilerek

EKİM-KASIM-ARALIK ayları için (%12,5 + %9 )Toplamda %21,5 luk bir oranda zam artışı sağlanmıştır.

3-) 2019 Ocak ayında belirlenecek yıl sonu enflasyon oranı, ilk altı aylık %12,5 luk zam oranına ilave edilerek yeniden artışlar hesaplanarak ücretlere yansıtılacaktır.

4-) Sosyal yardımlar ise 615 TL den 800 TL yükseltilerek toplamda %30.08 lik bir artış oranı sağlanmıştır. Sonraki dönemlerde ise enflasyon oranlarındaki değişiklikler yansıtılarak artışlar devam edecektir.

5-)
İlgili resmi kurumların sendikamıza yapılan denetlemeler neticesinde İşyerimizde, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmış olan sendika tüzüğündeki belirlenmiş olan sendika aidat oranın altında bir oranla kesinti yapıldığı belirlenmiştir.. Ayrıca iş tazminatı asgari ücretin altında kalan yaklaşık 2500 üyeden yapılan kesinti oranlarının diğer üye işyerlerindeki uygulamaların altında kaldığı ve bütün üye iş yerlerinde eşit oranda kesinti yapılmadığı gerekçesiyle, Denetleme Kurullarınca eşitlik ilkesinin ihlali edilerek, tüzüğe aykırılık tespit edilmiştir.

Bu nedenle 8000 bin çalışanı ile sendikamızın üye bakımından en yüksek rakamlara ulaştığı işyerimizdeki toplam aidat kesintisi, temsil edilen diğer işyerlerindeki daha düşük üye sayılarının toplam aidat kesintisinin altında kalmasının yarattığı denge durumu göz önünde bulundurularak, işyerimizdeki sendika aidatları hesaplamalarına eskiden olduğu gibi yalnızca İŞ TAZMİNATINA ilave olarak KIDEM TAZMİNATLARI da eklenerek yeniden düzenlenmek durumunda kalınmıştır. (**THY A.O da iş tazminatı + kıdem tazminatı + makam tazminatı + ek yetki tazminat ı+ dil tazminatı gibi vs. Tüm ücretin brütü üzerinden hesaplama yapılmaktadır**)

Ücret guruplarına göre SEYYANEN İYİLEŞTİRME ve ZAM dağılım oranları da aşağıdaki gibidir.

01.1. DESTEK PERSONELİ İŞ GURUBUNUN; EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 766 tl olan İş Tazminatına seyyanen iyileştirme + zam ile toplamda %35,7 lik bir artış sağlanmıştır. Toplamda Brüt Ücrette%26,5 lik bir artış sağlanmıştır.

03-1: TEKNİK DESTEK PERSONELİ İŞ GURUBUNUN; EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 869 TL olan İş Tazminatına seyyanen iyileştirme + zam ile toplamda %34 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %26,3 lük bir artış sağlanmıştır.

04-1: UÇAK BAKIM BOYA PERSONELİ, MEFRUŞATÇI İŞ GURUBUNUN; EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 1044 TL olan İş Tazminatına seyyanen iyileştirme + zam ile toplamda %37.2 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %27,7 lik bir artış sağlanmıştır.

05-1: Operatör, Ambulans Şoförleri, Şoförler İŞ GURUBUNUN EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 1540 TL olan İş Tazminatına seyyanen iyileştirme + zam ile toplamda %21.5 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %22,6 lık bir artış sağlanmıştır.

07-2 ve 07-3 : Memurlar İŞ GURUBUNUN EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 1686 TL / 1818 tl olan İş Tazminatlılarına zam ile toplamda %21.5 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %22,5 -%22,4 lük bir artış sağlanmıştır

09-2: Uzmanlar, Öğretmenler İŞ GURUBUNUN EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 1686 TL olan İş Tazminatına zam ile toplamda %21.5 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %22,3 lük bir artış sağlanmıştır

GRUP 10.0. A TEKNİSYEN İŞ GURUBUNUN; EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 1183 TL olan İş tazminatına seyyanen iyileştirme + zam %35.3 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette 10.0.A için%27,1 luk bir artış sağlanmıştır.

GRUP 10.0. B TEKNİSYEN İŞ GURUBUNUN; EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 1391 TL olan İş tazminatına seyyanen iyileştirme + zam %33,3 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette 10.0.A için%26,8 lik bir artış sağlanmıştır.

10.1.: Teknisyenler, Bilgisayar Operatörleri, Hemşire, Sağlık Memuru İŞ GURUBUNUN. EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 2087 TL olan İş Tazminatına zam ile toplamda %21.5 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %22,4 lük bir artış sağlanmıştır.

10.2.: Teknisyenler Şirketimizin lisans gerektirmeyen bölümlerinde görev yapan “firma lisanslı teknisyenler”, “firma lisanslı bilgisayar operatörleri”. İŞ GURUBUNUN EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 2452 TL olan İş Tazminatına zam ile toplamda %21.5 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %22,3 lük bir artış sağlanmıştır

10.3.: B1/B2/C Kategori onaylayıcı (CS/SS) yetkili teknisyenler, B1/B2 uçak bakım lisansına sahip teknik öğretmenler, NDT Level 2 veya Level 3 sertifikasına sahip NDT onaylayıcı yetkili teknisyenler İŞ GURUBUNUN EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 2711 TL olan İş Tazminatına zam ile toplamda %21.5 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %22,3 lük bir artış sağlanmıştır

14-1.: Mühendislik gerektiren bölümlerde görev yapan; mühendis ve mimarlar, işletme ve endüstri mühendisi olarak görev yapanlar. EKİM-KASIM-ARALIK ayları için en düşük AO kademesinin 3360TL olan İş Tazminatına zam ile toplamda %22.3 lik bir artış sağlanarak, Toplamda Brüt Ücrette %22,7 lük bir artış sağlanmıştır

6. DÖNEM TİS SONRASI İŞ GURUPLARINA GÖRE ORANLARLA ÜCRET TABLOSU

 

Geri

54
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Cobra Nejdet

35 yaşındayım daha önce dışarıda da farklı sektöreki kurumsal şirketlerde çalıştım gördüm ama böylesini görmedim.Sendikanın çalışanın gözünün içine baka baka söylediği yalanlar, enayi yerine koymalar vs. en düşündürücü olanda kimsenin sesini çıkartmaması öylece kabul etmesi. Her mesleğin bi onuru vardır ama burada maalesef bu başka şeylerle yer değiştirmiş. Onursuzlaştırılmış, itilip kakılan, hor görülen bir meslek olmuş burada. Ne kadar okursan oku lisansın olsun olmasın elindeki bu işte. Buna ses çıkartmayan eski yeni herkes oturup düşünsün. Yaptığın işi, görevlerini, önemini yöneticilerine anlatamıyorsan her şeye tamam deyip geçiyorsan sıradan bi teknik servis elemanı muamelesi görmeye razı olacaksın. Burayıda ağlama duvarı gibi kullanıp… Devamını oku »

Hakan ozkan

Bravo. Çok yerinde tespitler. Görünen o ki, bugünleri arar duruma düşeceğiz.

Yeşil

Xxx denilen sendikacı geçen hafta hat bakıma geldi aidatları sorduk kendisine ,haberimiz yoktu genel merkez böyle uygun gördü diyor . Ulan madem haberin yok ne halt yemeye sendikacı oldun. Bu şirkette hangi bölüme gittiysen sevilmiyorsun sürekli sürgün yiyorsun. Seni eskiden tanırdım insanların açığını bulup sonra arkasından iş çeviren adam .işten atılan Habom şu arkadaşlarımıza şirket İçin şahitlik yapan mahluk .

Sosyal medya

Burada bu şekilde yazıp çizmek bize hiç birşey kazandırmaz , kazandırmayı bir kenara bırakın bizi birbirimize düşürür.
Ya buradan birlikte çıkacağız ya birlikte batacağız. Sendikadan ayrılacağız diyenler asıp kesenler vardı onca çalışandan 16 (On Altı) kişi sendikadan ayrılmış. Benim nacizane fikrim ya uted ya Sefa inan öncülüğünde sosyal medyada gündem oluşturmak.

Sendikammm

Ulan size helal olsun ne sendikaymis be,koppara koppara nasil aldi zammi, ben omrumde boyle dik bir durus boyle guvenilir isci dostu insanlar gormedim.. sabah aksam duaciyiz size aldiginiz aidatlar helali hos olsun cok namuslu insanlar cok.. biyiklari gorunce ben anladim zaten bunlarin boyle guvenilir ozverili tecrubeli adamlari olduklarini, bak size su kadar soyluyorum gırtlaklarindan bir lokma haram gectiyse butun hangar yuzume tukursun.. cok namuslu adamlar cok , durustler guvenilirler herseyi teknisyenle iciceler,daha anlatirdimda zivanayi takamiyo cocuklar hadi gorusuruz..

Çalışan

AO da aidat olarak alındığı söylenen kalemler doğru değildir. AO da sedece iş ve kıdemden aidat belirleniyor.Naşka kalem yok. O da %1,5 üzerinden. Hal böyleyken sendikanın bize bu yaşan bilgiyi atması demek ya bize göz göre göre yalan söylüyorlar ya da dünyadan bi haberler.
Safa abi bunu haber yap lütfen.

bacr15ce

bakim sirketinde 5 yillik tecrubeye sahip bir teknisyen birakin uzmani ne yaptigi belli olmayan bir memurdan daha dusuk ucret aliyor. sizde buna skalami diyorsunuZ

Phuket Fatihi

O zaman arkadaşlar altın soru geliyor. Ben bugün atölyeleri tek tek dolaşıp herkesi x bir sendikaya davet etsem kaç kişi bizimle gelecek?

:)bb

Cevap veriyorum: hiç kimse. Daha dayanışma aidatı ödeyerek sendikadan kimse istifa etmiyor. Ne başka sendikası. Bence az bile yapıyorlar.

İlerisi daha karanlık

Bize aranızdaki ücret farkını azaltacagiz sizleri mağdur etmeyeceğiz dediğiniz de içimizde şüphe olsada bir umut vardi.Onuda çaldınız bizden artık bu şirkete dair hiç bir umut ve aidiyet kalmadı içimizde bundan sonra ne kadar ekmek o kadar köfte.
Ücretlerdeki makası daraltacağınıza makası bize monte ettiğiniz için asıl bizden size çok teşekkürler.

Teknisyen

Bu saatten sonra tüm teknisyenler yüzde 3 lük performans sergilesin yeter ekstra greve gerek yok, aynı işi çıkardığımız sürece kimse teknisyeni sallamaz.

hak

Aidat diye aldığınız paralar haram zıkkım olsun sizden değil çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar inşallah. özellikle de Yavuz denen sülük inşallah gün yüzü göremezsin