featured

Okur Mektubu: “Uçak Bakım Mühendisi Eleman Değildir”

Havacılık üzerine uzun yıllar güncel bilgiler ile okurlarımıza  ve  sektör çalışanların yanında bulunan Airline Haber okurlarımızdan tarafımıza gönderilen e-mail’i hiç bir değişiklik yapmadan sizlere sunuyoruz.

İşte Uçak Bakım Mühendisleri Platformu tarafından gönderilen o e-mail;

Uçak Bakım Mühendisleri Platformu adına,

Unvan mücadelemizle ilgili güncel durumumuzu anlatmaya çalıştığımız yazımıza başlamadan evvel, tüm havacı dostlara merhabalar. İnşallah 2021′ de salgından tamamen kurtulur, tez zamanda normale dönebiliriz.

Bazı arkadaşlarımızın öncülüğü ve girişimciliği ile yeniden başladığımız süreci gayet güzel götürüyoruz.

Ancak fark ettik ki, bize yakın ya da uzak olsun, mezun olsun, öğrenci olsun unvan konusu azami sayıda arkadaşımızca tam anlaşılamamış, maalesef.

Bu yüzden neler yaptık, neler yapıyoruz, ne yapacağız, izninizle paylaşacağız. Lütfen uzun olsa da sabırla ve gerekirse bir kez daha okuyun.

Öncelikle açıklık getirelim, dört yıllık havacılık okullarımız için “Uçak Bakım Mühendisliği” kavramının fikir birliği ile seçilmesinin arkasında yatan iki ana sebepten ilki Uçak Mühendisliği ile farklı disiplinler ve doğal olarak farklı müfredatlara sahip olmamız idi.

Bu farktan kaynaklı aleyhimize kullanılabilecek doneleri bertaraf etmek mantığıyla yapılmış bir hareketti. Evet hakkımız mühendislikti ama hem okullarımızı hem de sektörü zor durumda bırakmayacaktık. Diğer sebep ise tüm dünyadaki literatüre geçmiş karşılığı olması idi. Ancak ülkemizin şartları ve idari süreç YÖK’ü bölümlerimize Uçak Gövde-Motor Mühendisliği, Aviyonik Mühendisliği gibi unvanları uygun görmeye ittiği taktirde de bizler için unvan problemi ortadan kalkmış olacaktır.

Güncel ve önümüzdeki süreci üç ana başlıkta açıklayabiliriz.

1. Hukuki ve İdari Süreç

KDK başvuru sayımız yüzleri aşmış durumda. Öğrencilerimizin de gayretiyle kimsenin görmezden gelemeyeceği sayıda ve en önemlisi KDK’nın çözüm için ihtiyacı olan her türlü dökümanı eklemiş olarak idari süreci işletiyor durumdayız.

İcap ederse davaya gidecek olan bu süreçte, alanında uzman avukatların danışmanlığı ile idari yolları sonuna kadar kullanma ve usülün gerektirdiği şekilde yol alma azmindeyiz. YÖK bu süre zarfında neredeyse tüm başvurulara yine aynı kopyala-yapıştır cevaplarla dönmekten imtina etmeyecek kadar konuya ilgisiz görünse de KDK’nın esastan inceleme süreci başlamış durumda ve sorumluların bu pervasızlıkları çok uzun sürmeyecek kanısındayız. Altı ay içerisinde KDK’nın tavsiye niteliğindeki kararına YÖK’ten de makul bir karar çıkacağına inanıyoruz.

Olumsuz çıkması durumunda amacımız; önce ancak teknik olmayan iki yıllık okullara verilebilecek kanuni bir unvan olan “eleman” unvanının iptali için dava açmak, bu şekilde bilirkişilerin ne kadar bilmez kişiler olduğunu hem yüksek yargımız hem de kamuoyu nezdinde kanıtlamış olmak, sonrasında da tüm dünya ülkelerindeki emsalleri gibi hem okullarımız hem de ülkemiz için en dinamik, en uygun unvan olan “Uçak Bakım Mühendisliği” için herkesi ikna etmek olacak.

2. Sosyal Medya ve Enformasyonel Süreç

Başta Yalçın Tanrıverdi arkadaşımızın girişimciliği ile birkaç neferimiz ile kıymetli bir havacılık gazetecisi ve youtuber ve sonrasında değerli bir milletvekilimiz ile yaptığımız zoom görüşmeleri sayesinde oluşturduğumuz kamuoyu kısa sürede ilgili ilgisiz birçok kesimden büyük destek sağladı.

 UTED, ATA, TEKDER gibi derneklerimizin değerli başkanlarının ve üyelerinin kıymetli destekleri, AIRLINEHABER  gibi havacılık camiasının en etkili yayın organlarının duyarlılıklarına da yine bu süreçte şahit olduk.

Azımsanmayacak bir etki yarattığımız muhakkak, destek görmek ise onur verici. Farkımızı ve hakkımızı anlatabilme muradımızın kimseyi incitmeden olumlu tepkiler almış olması da ayrıca sevindirici bir sonuçtur.

Ayrıca sosyal haberleşme uygulamalarında tüm okullarımızdan öğrenci arkadaşlarımıza ilaveten, öğretim görevlisi, avukat, vekil, danışman, özel sektörde ve kamuda çeşitli işlerde çalışan mezunlarımız gibi çok geniş yelpazede kıymetli katılımcılar ile sürekli fikir alışverişi halindeyiz.

Bu sayede, geniş bakabilme gücünün verdiği özgüvenle, haklarımız ve engeller konusunda kısır bilgilerin yerini artık hukuki dökümanlarla, sayısal ve akademik verilerle destekli bir platformla dolduruyoruz. Bugün katılımcı sayısı 440’ı aşmış olan bir telegram grubumuzda özellikle öğrenci kardeşlerimize bilgilendirme yapmakla, onları yanlış yönlendirmelerden ve haklı çekincelerinden uzaklaştırmakla ilk ve bize göre en önemli adımlardan birini atmış bulunmaktayız.

Öğrencilerimiz sıklıkla, mühendis unvanıyla mezun olur iseler, uçak bakım lisansı gibi var olan haklarımızın kaybı ile sonuçlanacak bir mağduriyet yaşayacaklarına inandırılmışlar. Bugün sıradan bir lise mezununun dahi modül sınavlarını dışardan tamamlamak suretiyle elde edebildiği Uçak Bakım Lisansı hakkından mühendis unvanı ile mahrum edileceğimizin düşündürülmesi ancak havacılıktan uzak bir zihniyetin ürünü olabilir.

Aksine, uçuş emniyet ve güvenliğini üst seviyede tutmaktan sorumlu kurumların, lisanslandırma süreçlerinde bugün olduğu gibi yarın da teknik üst düzey öğretim yapan fakültelerimizce oluşturulmuş kurullara tevessül etmeye devam edecekleri aşikardır.

Okullarımızın üzerindeki baskıyı azaltmak ve bilirkişi rolü üstlenecek hocalarımıza destek vermek, olası lobi baskısı altında kalmalarına müsaade etmemek konusunda hemfikiriz. Karşımızda taraf alabilecek hocalarımıza kanun gereği mühendis yetiştirdiklerini hatırlatmak, onları ikna etmek de yine öğrenci arkadaşlarımızın kabullendiği ve izleyebildiğimiz kadarıyla başarıyla götürdükleri bir görev oldu.

Ne mutlu ki artık, okullarımızda aldığımız eğitimin karşılığı olan “mühendis” unvanı ile işlerimizde aldığımız “kaliteci, denetçi, mühendis, teknisyen, öğretim görevlisi” gibi görevlerle karıştırılması hatasına veya tuzağına düşülmemesi adına diğer öğrenci kardeşlerimizi de konudan haberdar eden temsilci arkadaşlarımız var. Farklı okullardan öğrenci kardeşlerimizle aktif çalışma hayatına devam eden farklı şirketlerden mezunlarımızı birleştirdiğimiz bir zoom görüşmesiyle onları hem iş hayatına adım atacakları dönemlere hazırlamak ve motive etmek hem de bu davamızın hepimizin tek ve hak davası olduğu konusunda kararlı olduğumuzu göstermesi açısından diğer önemli sosyal bir girişimi de icra etmiş olduk, dahasını da fırsat buldukça gerçekleştireceğiz inşallah.

Ülkemizdeki geçmiş benzer çözüm ve uygulamaları da içeren detaylı bir sunum arkadaşlarımızca hazırlandı. Bu sunumu her mevki ve görevi ifa eden katılımcıların röportajları ile beslediğimiz net ve anlaşılır bir video hazırlayarak tüm platformlarda bunun üzerinden kendimizi kolay ifade zemini oluşturmak konusunda da yine çalışmalarımızı başlatmış durumdayız.

3. Akademik Süreç

Bu süreci yüksek lisans yapmış ve yapmakta olan bir grup arkadaşlarımızla yine uzman hocalarımızın danışmanlığında sürdürmeye başladık bile. Öncelikle makaleler, sonrasında tez çalışmaları ile destekleyerek, kanuni tarafına ilaveten “Bakım Mühendisliği” nin akademik olarak da vizyonel olduğuna tüm muhattapları ikna etmek, dijitalleşme ve yapay zekanın kaçınılmaz bir hızda yayıldığı zamanımızda havacılık bakım sektörünü besleyecek insan profiline yakışır bir müfredat ve zengin içerik ile ihtiyacı belirleyecek ve sorunları tespit edip çözebilecek yayınlar ile ışık olmak yani bilirkişilerin işlerini kolaylaştırmak niyetindeyiz.

Taleplerimizi ve dayanaklarımızı, dünyada ve Türkiye’de Uçak Bakım Mühendisliği ve gerekliliği bağlamında kamunun yararına olacak şekilde revize ederek niyetimizin yalnızca bireysel çıkarlarımızla sınırlı olmadığını anlatabilmek, gençlerimize ve nihayetinde işsizlik oranını düşürecek şekilde ülkemize açacağı potansiyelleri örnekleriyle gösterebilmek bu sürecin ana hedefi olacak.

Bir bakım yönetiminin; sök-tak, test, kontrol gibi basit teknisyenlik işlerinin çok üzerinde bir dil, bir sistem olduğunu, planlamadan, kalite ve SMS süreçlerinden, denetleme ve raporlama sistemlerinden, bakım programları ve paketlerinin oluşturulmasından tutun da üretici ve operatörlerle kurulan iletişim, her geçen gün geliştirilen regülasyonlar ve eğitimlerle bütünsel bir mühendislik alanı olduğu konusunda bilgilendirmeler yapmak ancak iş hayatında aktif çalışan biz mezunların tanık olduğu ve okullarımıza anlatmakla mükellef olduğumuz bir durum.

Bu konuda sürekli karşı tezler üreten kaynağı belli akıl dışı mesnetsiz yaklaşımları çürütmek de yine ancak kollektif hareketimizle mümkün. Mühendisliğin yalnızca tasarlamak ya da üretmek üzerine değil, sistemler ya da prosesler geliştirmek ve uygulamaktan da yetkili ve sorumlu olması değerlendirildiğinde “Uçak Bakım Mühendisliği” akademik dünyada yerini kolayca alabilecektir.

Havacılık/Uçak Elektrik Elektroniği mezunlarımızın Havelsan, Aselsan gibi dev şirketlerimizde Aviyonik Mühendisliği görevlerinde çalışan bir Endüstri, İşletme Mühendisi kadar muktedir olmadıklarını kim iddia edebilir?

Çevre, Fizik, Matematik, Süt Ürünleri, Ziraat gibi dallarının da bulunduğu mühendislik dünyası, Uçak Bakım Mühendisliği’ne mi hazır değil yani?

Ya da Gemi İşletmeleri Mühendisliği bölümünün müfredatının neredeyse Uçak Gövde Motor Bakımı bölümlerimizle aynı olduğunu görmezden mi geleceğiz?

Dünyadaki çalışmaları ve benzer bölümleri detaylı bir şekilde incelemekte olan akademik süreçten sorumlu ekibimiz gün geçmiyor ki hak kaybımızı gözler önüne seren yeni bir örnekle karşılaşmasın.

Öyle sanıyoruz ki bu satırları okudukça sizler de bizlere hak vermekte, ve sonuca ulaşabilecek her yolu denemekte olduğumuzu görmektesiniz. Aslında her kesimin kabul ettiği ve hak verdiği bu sürecin bugüne dek neden ana ekseninin dışında seyrettiği konusunu da yine akademilerimizin tarihçeleriyle ortaya sermek ve değişimin değişmez bir gerçek olduğu, buna direndikçe ülkece kayıplarımızı yine tablolar ve karşılaştırmalar ile anlatabileceğimizi tecrübe etmiş bulunmaktayız.

Tüm bu güncel bilgilerin ışığında mücadelemizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunar, tüm paydaşlarımıza ve stk lara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

İlgili linkler:

Twitter Grubumuz

https://twitter.com/ubamuhen?s=11
#UcakBakimMuhendisiElemanDegildir ( Twitter hashtag )

Facebook Grubumuz
https://www.facebook.com/groups/165274478673378/?ref=share

Telegram grubumuza
https://t.me/joinchat/RZILrdK8bZ047rHn

Sn. Tolga Özbek ile zoom görüşmemiz,

Milletvekili Sn. Abdulkadir Karaduman ile zoom görüşmemiz,
https://www.facebook.com/100017297731031/videos/793885974531320/

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

34 Yorum

 1. 3 sene önce

  Hemşire değil, hasta bakım doktoru…

  Cevapla
 2. 3 sene önce

  Uçak bakim mühendisliği; okulu bitince sınavları ,tip kurslari,zorunlu eğitimleri devam eden,yazılı bilgi edinmesi bitmeyen,kendini yenilemek zorunda olan,her tip degişiminde yenilenmesi zorunlu olan,bir uçuş aracını sürekli “uçuşa hazir” tutmak zorunda olan,birkişiyi değil toplumun hayatini zamanini maximum sekilde ilgilendiren bir sorumluluğu olan insanlardır.Yoksa başka sektorler gibi yeni bir cihaz üretildiğinde tekrar tip kursu alan yeniden sinava giren kaç sektör var sormak isterim!

  Cevapla
 3. 3 sene önce

  Uzman yada muhendis nicknname ile burada sivil havacilik fakultesi mezunlarina hakaret edenlerde bir karekter sorunu olmali.Boyle insanlarin thy teknikte calistigini dusunmek bile aci. Genel olarak tanisdigim muhendis ve uzman arkadaslarim cok kaliteli ve degerli insanlar. Cok sukur sizin gibilere denk gelmedim. Yok ingilizce bilmiyorlar yok teknik konuda bilgisizler. Ne kadar cirkin yakistirmalar bunlar. Ingilizce bilmiyor dediginiz adamlarin yarisindan fazlasi dil tazminati aliyor, ucak bilgisi konusunda da kimse ellerine su dokemez. Adamlar haklarini talep ediyorlar golge etmek size ne kazandirir?

  Cevapla
 4. 3 sene önce

  Bu uzman arkadasimla ayni egitime katiliyoruz hocalarimiz ucak sistemlerini anlatirken Mal Mal nakiyorlar

  Cevapla
 5. Arkadaşlar size unvan önemli değil yapacağınız iş aynı 1 mühendis alınır 50 teknisyen işe girişiniz zorlaşır gibi saçmalıkları söyleyenleri sakın dinlemeyin bunlara muhtaç kalacağınıza mühendis olarak işsiz kalın daha iyi zaten inanın kalmazsınız özeli olmazsa devleti olur böyle böyle milleti uyutmaya çalışıyorlar dinlemeyin

  Cevapla
 6. 3 sene önce

  Eğer mühendis olursanız şirket uzman olarak alacak 3 kuruş paraya çalışacaksınız. Bırakın eleman desin. Sizin aldığınız maaşı alayım bana ırgat desin.

  Cevapla
 7. Ben mühendis ünvanı alıp masaya oturup mail atacak sivil havacılık mezunlarının sayısının hemen hemen hiç olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bizler dünya çapında bir mesleğe sahibiz. Fakat istiyoruz ki eleman diye saçma sapan bir ünvan olmasın. bunlar düzelecektir. Şu itiraz edenler sivil havacılıktan mezun olsalardı emin olun tersini düşünürlerdi.

  Cevapla
 8. Arkadaşlar laf edeceksek burda sivil havacılık mezunlarının söyleyecek daha çok şeyi var emin olun. Sanki piyasadaki bütün mühendislerin ana dili ingilizce, hepsi maşallah yürürken laplasyen hesaplıyorlar. Yahu şurda 3-5 üniv yani. Gerisinin nasıl eğitimleri oldugunu bilmeyen var mı gerçekten? Öss YKS her neyse bir kaç reel sayılar sorusunu çözüp mühendis olanlar az mı yani? Biz sadece dogru tercüme etsinler şu mesleği diyoruz. Google translate işimizi görecektir. sadece bir lisansı ( hakkıyla) alıp üstüne sadece bir tane tip işletmek minimum 4-5 yıldır. 4 sene üniv + senelerce uçaklar hakkında derinlemesine bilgi = ELEMAN. BÖYLE ELEMAN NERDE VAR YA HU :))

  Cevapla
 9. 3 sene önce

  Yemeden yellenme …. Diye bir söz var bizim oralarda. Sen de bu söze uygun tavırlar sergiliyordu! Mülakat demişsin sen uzman olarak sezeryanla mı geldin bu dünyaya! O A1 seviye dediğin adamlar uçuruyor THY bin ucaklarını. Sen iki elinle bir göbekten cırcır tutamazsın burda atıp tutmanın alemi yok!

  Cevapla
 10. 3 sene önce

  Adamlar licenced aircraft maintenance engineer’ı eleman olarak çeviriyorlar. Akıllara tabi meshur karikatür geliyor; lanet olsun sana dostum. Cunku sen de annene lanet etmiştin.

  Cevapla
 11. 3 sene önce

  Adları uzman ama ne konuda uzman bu arkadaşlar kimse bilmiyor havacılıkla uçakla alakaları instagram postları kadar olan bu arkadaşları niye gerdi bu durum acaba anlamış değiliz mobilyacı oto tamirci vs vs adamları typ ile şirkete biz doldurmadık onlara sorabilirsin ingilizce seviyelerini lisede üniversitede ingilizce hazırlık okuyor bu okul mezunları işe girişte ingilizce bilgileri ölçülüp alınıyor hepsi birilerini korku sardı sanırım ofiste çay çorba zamanları dolmaya başladı galiba

  Cevapla
 12. 3 sene önce

  Uçak Elektrik-Elektroniği okuyan ev arkadaşımla üni. Hazırlıkta tanıştım.Onun aracılığıyla sivil havaacılıkta okuyan bir çok arkadaşım oldu. Onlar mezun olur olmaz havacılık sektöründe iş buldular. Ben 3 sene makina müh. Olarak 4 iş yeri değiştirdim. Onların iş ilanı göndermesiyle havacılıga geçiş yaptım. 8 yıldır sistem mühendisi olarak çalışıyorum. Ben bir kaç chapter üzerinde çalışırken, onlar bütun sistemlerde çalíşıyorlar. Kendi chapterlarımla alakalı ne kadar detaylı soru sorsamda beni hiç cevapsız bırakmadılar sağolsunlar. Hepsi uçak sistemlerine hakim, bilgili, araştırmayı seven arkadaslar etrafımda ki sivil havacılık mezunu arkadaslarım.Onların hiç birinin muhendislik isleriyle ilgileneceklerini sanmam. Hepsi ucak üzerinde sürekli kendini gelistirmekte ve yaptıkları işten heyecan duyuyorlar.Biri yazmış kendine güveniyorsan yurt dışına git diye. Benim o arkadaşlarımdan yurt díşına giden oldu. Bende o şirketlere mühendis olarak başvurdum ama bana hem onlardan %30 daha az vereceklerdi hemde almadılar :) özel sektöre gidenlerde var, orada da mühendislerden daha fazla kazanıyorlar. Onlar kendine güvenip gidebiliyor ama ben pek kendine güvenip özel sirketlere giden müh. Göremiyorum. Kısaca o arkadaşlar uçak üzerinde başarílı oldukları kadar, mühendis olarakta calışsalar da başarılı olurlar. Okuldan mezun olurken aldıkları eğitim mühendis olmaları için uygun. Sektörde isteyen teknisyende diyebilir ama TAI, TEI, Bayraktar, Askeriye de çalışabilmek için müh. Ünvanı şartı aranıyor genelde. Bu arkadaşların mühendis ünvanı almaları ülkemiz havacılık geleceği hızlanması için iyi bir adım olur. Hiç sivil havacılık mezunu tanımayanların yapabileceği yorumları yapanlar olmuş. Tanısalar yapacaklarını sanmıyorum.Saygılar.

  Cevapla
 13. 3 sene önce

  DEMEKKİ HER YAZDİGİMİ OKUMUS ANLAMİSSİNİZ TEBRİKLER KİSACABİR UCAK TEKNİSYENİN NE KADAR ZEKİ OLDUGUNU ANLAMİSSİNİZ BRAVO SİZLERE BEN YUKARDA İSMİM YAZİYOR BANS CEVAP VERECEKSEN İSMİNİ SOYADİNİDA YAZ

  Cevapla
 14. 3 sene önce

  Erciyes ünv. Uçak mühendisi bölümünde öğrenci olarak söylüyorum. Uçak Elektrik-Elektroniği, Uçak Gövde-Motor bölümünde ki arkadaşlarımız kesinlikle uçak bakım mühendisliği ünvanını hak ediyorlar. Ders içerikleri mühendislik bölümleri kadar ağır ve üniversite giriş puanları çoğu mühendislik bölümünden yüksek. Anladığım kadarıyla bu ünvanı Kamu da iş yelpazesini genişletmek istiyorlar. Sonuna kadar haklılar. İnşallah haklarını kazanırlar.

  Cevapla
 15. 3 sene önce

  Lobimizin özellikle sayın Jan Herel’in gücü malûm. İTÜ’de hiçbir üniversitede olmayan şekilde Fen Edebiyat Fakültesine bile Mühendis unvanı verilebiliyor ama YÖK, Mühendislik Fakültelerine sadece ilgili dalin mühendisi unvanı verilebilir diye yüzlerce kopyala yapıştır cevap yazıyor. Lobimizin kanunun üstünde olduğunu bir kez daha gösterebilmeliyiz. Otherwise yargılanacağız.

  Cevapla
 16. 3 sene önce

  Hepsini geçtim, çevre fizik ve matematik mühendislerine laf atmak da neymiş yahu? Siz bir matematik mühendisinin aldığı kitabın önsözünü sindirin sonra gelin.

  Cevapla
 17. 3 sene önce

  cok bile ırgat desinler yeridir adam diyor şu kadar yabanci dilim var şu ozelligim var bu var diyor o kadar kaliteli isen para ile modulleri verip para ile tip alip yan gelip yatmayacaksin kalitene guvenip basip gideceksin yurt disina

  Cevapla
 18. 3 sene önce

  AYÇ, MYK, SÇS çerçevesinde… Dur lan SÇS seni çok seviyorum demekti. En iyisi ben bir mail atayım… Sevgili Iron,”Uçak bakım mühendisi, ünvanı bize çok sorun yaratır, yukarıdakilerle konuşup duruma bir taş koyabilirmisin?”Sevgi ve Saygılarımla Canısı Serel

  Cevapla
 19. 3 sene önce

  lobiler kanunun üstündedir. Kanun Aviyonik veya Uçak Bakım Mühendisi gibi bir unvanı gerekli kılıyor ama bakalım hukukun üstünlüğü mü kazanacak? İki çok önemli yerde de haber yaptırılmış.

  Cevapla
 20. Yaşanan bu haksızlığın dile getirilmesini airzort gibi adı havacılık olan diğer haber sitelerinde de görmek isterdik teşekkürler Sefa abi sesimiz oldun Tolga bey e de çok teşekkürler yaptığı yayın için .

  Cevapla
 21. Pardonda Mühendis diye tabir edip Teknisyen resmini koymak işte piyasanın geldiği noktayı anlatır olmuş.Yani Mühendis pc başında Teknisyen sahada. işte gerçek budur

  Cevapla
 22. Uçak bakım alanında sırf unvan sıkıntısı yüzünden askeri alımlara alınamadım başvuru yapabileceğim seçenekler sınırlı bırakılmıştı özel sektörde ünvan yüzünden yine birçok sıkıntı yaşıyoruz alanımız olan yerlere başvuru yapma şansımız dahi olmuyor şirkette parayı basıp lisansı alan adam 2. 3. tipini kovalarken ben lisans almak için fen lisesi mezunu akışkan mekanik termodinamik diferansiyel vs gibi dersleri lisans düzeyinde almış biri olarak yeterli görülmüyorum fizik modülüne girmek zorunda bırakılıyorum zerre hakkım varsa kurum kişi fark etmez haram olsun hakkım helal değil meslek grubu olarak yaşadığımız haksızlıklar üzerine aldığım eğitim üzerinden de haksızlıga uğruyorum gelmişler utanmadan okumuş adam eli ayağı alet tutmaz onu bunu bilmiyor algısı yaratmaya çalışıyorlar öbürü geliyor işine gelmiyor diye onlar mühendis olamaz diyor adalet topaldır ama er geç yerine gelir biz bizi iyi tanırız herkes işine baksın

  Cevapla
 23. 3 sene önce

  İçerde ne idüğü belirsiz şirketin en vasıfsız elemanları gelmiş mühendis olacağız diyorlar . Güler misin ağlar mısın ? Arkadaşlar siz önce aşağıda kalitenizi yükseltin , belki içinizde üç beş tane gerçekten birşeyler bilen birileri vardır ancak geriye kalanınız a1 seviyesinde bile İngilizce bilmiyorsunuz . Elinizde amm olmadan ben bu işi yapmıştım diyip körü körüne iş yapıyorsunuz . Mülakatlarda boş boş yüzümüze bakıyorsunuz . Kusura bakmayın ama şu şirket olmasa herhangi bir mağazada satış danışmanı bile olamazsınız .

  Cevapla
 24. 3 sene önce

  yanlız giriş beyanatlarınız yalan hangar ortamında çalıştığını söyleyen mühendis arkadaş ben teknık asde teknısyenım pardonda sızı nıye bızım yanımızda calısırken goremedık beyanatınızı duzeltın beyefendı

  Cevapla
 25. 3 sene önce

  Teknisyen ve Eleman unvanının dayatılması ve bunun için lobi faaliyetlerinde bulunanlar, suç işledi. Bu bölümlerin dekanları, bölüm başkanları, YÖK’teki görevliler aklını başına alıp suça daha fazla ortak olmamalı. TCK 283’e göre suçluyu kayırmak da suçtur. Gerekirse kapansın bu okullar. 4+1 yıl eğitim verilen yerler Teknisyen yetiştirme bölümü değildir.

  Cevapla
 26. 3 sene önce

  Türkçe öğren. Boş yapma. Tanıdığım kaliteli türkçe öğretmenleri var. Yardımcı olabilirim, geç değil.

  Cevapla
 27. 3 sene önce

  BAKİN BİR ARKADASİMİZ AKBABA İFDESİKULLANMİS BAK ARKADAS UCAK DEDİGİN BU ALETİ YAPANLAR TENİSYENLERDİR MUHENDİSLER BU İSİN KİTAP TARAFİNDADİR SİZLERDEN C/S OLMAZ 3/8 iki ağızlı anahtarı kaç numara sonunda kullanırsın bilmesin boşver 1/2 parmak al gel dersin YAPMAYİN SİZ BU İSLERİN KİTAPLAR PROJELER TARAFİNDA KALİN YOKSA TEKNİSYENLİK KALİN GELİR BUGUNE KADAR 45 YİLDİR BİR DENEYİM DUNYA AİRCRAFT TEKNOLOJİSİNDE OLAN NEYSE O UNVANDA KALİN

  Cevapla
 28. 3 sene önce

  Bu mesleğin akademik eğitimini almış insanlara akıl veriyorsunuz eyvallah. Bizden de size nacizane tavsiye; güzel türkçemizi hala öğrenebilirsiniz. Geç değil. Yorumunuzu okurken gözlerim kanadı.

  Cevapla
 29. 3 sene önce

  Üniversite sınavında en yüksek puanlardan birini al, ingilizce hazırlığı bitirip en %35 ingilizce olan zor dersleri (örnek; fluid mechanics ) tamamla diplomanı al. Sonra modül sınavlarına gir lisansını al. Üstüne uçak tip kurslarını tamamla .Henüz bitmedi her iki yılda bir dolu eğitimleri tamamla (FTS, EWIS,HF ….) ve sürekli şirket kalitesi SHGM ve EASA tarafından denetlen yetki al .. yetkilerini korumak için logbook tut. yi derecede teknik ingilizce bil AMM, SRM oku vee bunları başarıyla tamamladıktan sonra ELEMAN ol. Yazık hemde çok yazıkkk….

  Cevapla
 30. 3 sene önce

  SİZLERDEN BAKİM MUHENDİSİ OLABİLNENİZ İCİN MUTLAKA TEKNİSYEN EGİTİMLERİNİ ALMANİZ VEDE 4 YİL UCAK BAKİMLARİNDA CALİSABİLMENİZ LAZİM YANİ KİSACA YAGLAMA NASİL YAPİLİR LASTİK BASİL DEGİSİR BRAKE UNİTE NASİL DEGİSİR HAVASİ NASİL ALİNİR HYD NASİL İKMAL EDİLİR HYD LİKLİ EL İLE GOZUNU GOTUNU NASİL TEMİZLERSİN KİSİN ANAHTAR SİGUKTAN ELİNE YAPİSİNCA NASİL İSİTİRSİN BUNLAR BAKİM TEKNİSYENLİGİNİN BİR KUCUK FİZİKİ DAVRANİSLARİDİR HALBUKİ SİZLER ALDİGİNİZ EGİTİM İLE MUD /VEYA /MV Nİ OLMAK İDARECİ KADROSUNA GECMEK İCİN OFİSLER ARASİ YATİRİM SOHBETLERİ YAPİYORSUNUZ SİZLERDEN BAKİM MUHENDİSİ OLMAZ EMNİYET TELİ ELİNİZE BATTİKİ 3 GUN RAPOR ALİRSİNİZ COK ZORDUR UCAK BAKİM TEKNİSYENİ OLMAK LUTFEN BU KONU DOGRU YOL DEGİL BASKA BİR SENARYO YAZİN BENİM YAZDİGİM COK AZİ BİR TEKNİSYEN HAYATTİDİR

  Cevapla
 31. 3 sene önce

  sök-tak, test, kontrol gibi basit teknisyenlik işlerinin” Bu ifade bunca anlatılanlardan sonr abesle iştigal olmuş.Sektörün temel işlevlerinden “Basit“diye bahsetmet üzücü.Çıktığınız yolda başarılar dilerken mesleğinizin ve Uçak bakım sektörünun temeli olan On-Wing işlerini hafife almamanızı tavsiye ederim.Saygılarımla

  Cevapla
 32. 3 sene önce

  Artık bu unvan karmaşasına son verilmeli, kanuni hak olan mühendislik ünvanı verilmelidir.

  Cevapla
 33. 3 sene önce

  Umarım yakın bir zaman içinde haklılığımızı kabul ederler, sonraki yıllarda yeni mezunlar için de hak kaybı olmaz.

  Cevapla
 34. 3 sene önce

  Part 66, Part 145’ten Part M’e kadar birçok regülasyonu kapsayan akademik eğitim alıyoruz. Bu sektörün lokomotifiyiz. Ünvan olarak da bunu perçinleyeceğiz. Kimse ile kavga etmeye gelmedik ama art niyetli akbabalara karşı da geri adım atmayız. Hakkımız olan ünvanı alacağız

  Cevapla