KİMİ KANDIRIYORSUN THY..?

KİMİ KANDIRIYORSUN THY..?

THY, geçen hafta yapmış olduğu basın açıklamalarında; ilk altı aylık karının 32 milyon YTL olarak gerçekleştiğini açıkladı. 

Oysa ki; daha önce bu sayfada “Görünen Köy Kılavuz İstemez” adıyla yayımlanmış yazımızda; THY’nin 70.242.585,86YTL zarar ettiğini açıklamıştık.
THY Genel Müdürü Temel Kotil’in basına yaptığı açıklamalarla çelişen bu durumu yeniden açıklama gereğini duyduğumdan, bu haftaki yazımı bu konuya ayırmak durumunda kaldım.

THY, mevzuata göre; iki tane finansal rapor hazırlamak zorunda:

1- Vergi Usul Kanununa göre
2- Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine göre yani SPK mevzuatına göre.

Benim sizlere çok önceden sunduğum rapordaki zarar; Vergi Usul Kanunu’na göre THY’nin, Ulaştırma Vergi Dairesi’ne yolladığı rapordu ve doğruydu. Bu raporda belirtilen zarar aynen yazdığım gibidir. Yani doğrudur.

İkincisi; Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine göre hazırlanmış olan finansal raporda ise, saklanmış bir zarar söz konusu. Şöyle ki;
THY 6 aylık uluslar arası finansal raporlama hazırlanmış bilançosu, Can Uluslararası Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenmiştir.
08 Eylül 2006 tarihli bu raporda; THY ilk altı ayı karda gösterilmiştir. Bu raporu incelettiğimde; zaten denetim raporunda da belirtildiği üzere, THY, daha önceki bilânçolarına esas teşkil edecek bazı noktalarda İLK DEFA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEREK gerçek zararı fiktif ( kurmaca) kara dönüştürmeye çalışmış olduğu görülmektedir.

Bu tür bilânço oyunlarına dünyamızda ve ülkemizde birçok şirketin gittiği görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; Amerika’nın en büyük firmalarından biri olan ENRON, bu bilânço oyunları nedeniyle her sene zararda olduğu halde karda gösterilmiş ve sonunda batmak durumunda kalmıştır.
ENRON’da yaşanan bu olayda, şirket CEO’sunun kardan pay alması nedeniyle, zarar etmekte olan şirketi devamlı kar yapıyormuş gibi göstermek ve dolayısıyla şirketin bilânçolarıyla oynanmasına müsaade ettiği iddia edilmiştir.

Bağımsız denetçinin raporu: 
Bu muhasebe politikasındaki değişiklik, şirketin geçmiş yıl karında; 126.448.273 YTL, cari dönem karında 5.359.107 YTL artışa neden olmuştur. Bu durum maddi varlıklarda; 188.296.257 YTL, ertelenen vergi yükümlülüğünde 56.488.877 YTL artışa neden olmuştur’ demektedir
Bağımsız denetçi raporunun sonunda denetçi: ’bu çerçevede yukarıda belirtilen hususların etkisi hariç olmak üzere, söz konusu ara dönem mali tablolarda, SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ara dönem konsolide mali tabloların hazırlanmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olmayan önemli bir hususa rastlanmamıştır’ demektedir. Yani, görüldüğü üzere Sayın Denetçi bile şartlı onay vermektedir.

Kendi çapımda yaptırdığım denetleme incelemesinde; uçakların defter değerleriyle ve amortismanlarla oynanarak bu eylemin gerçekleştiği görülmekte ve söylenmektedir. THY’nin bu bilânço döneminde neden bu tür bir değişikliğe gittiğini anlamak mümkün değildir. Bu tür bilânço oyunlarının tek amacı olabilir: halkın kandırılması ve Borsa yatırımcısının yanıltılması.
SPK’ya yollanan bu belgenin, ilgili kurumun yönetimi tarafından inceleneceğinden şüphem yok. Bu bilânço oyununun bir ceza davasına konu olabileceğini ve THY’nin borsadaki tahtasının bile kapanma riski taşıdığını burada bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum.
Aşağıda incelemeniz için koyduğum denetleme raporunda; dikkat ederseniz THY’nin faaliyet zararının büyüklüğünü görebilirsiniz. Benim gördüğüm, THY havacılık dalında; 123.393 milyon YTL, Teknikte ise; 12.452 YTL faaliyet zararında olduğudur. (Sizler de inceleyebilir ve beni bu konudaki yorumlarınızla aydınlatabilirsiniz!) Yine yaptırmış olduğum diğer bir çalışma sonucuna göre, eğer geçen senelerdeki bilânço sistemine göre değerlendirme yapılsaydı; THY, 99 milyon YTL civarında bir zararla ilk altı ayını kapatacaktı.

THY’nin değerli ve görüldüğü üzere, çok başarılı olduğu gözlemlenen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Topçunun, aynı zamanda başarılı bir mali müşavir olduğu ve bu konuları çok iyi bildiği kuşkusuzdur.
THY örneğini ülkemize de uygulayarak, güne ve duruma göre bilânço yapımı sisteminden ülkemiz büyük kazançlar sağlayacaktır. Bu sistem içerisinde aslında ülkemizin borçlarının bile alacağa dönüştürülerek refah içinde olan bir ülkede yaşamamız sağlanabilir ve IMF yanıltılabilir diye düşünüyorum. Bu vesileyle bu başarılarından dolayı, Sayın Topcu’yu 10 Türk büyüğü içerisinde görmek bizleri de mutlu edecektir
.

THY ye şimdi sormak istiyorum;

1-Daha önceki dönemlerde uyguladığınız sistemden neden vazgeçtiniz?
2- THY’nin karı olarak açıkladığınız rakam, doğru bile olsa, bu faaliyetlerden kaynaklanan karmıdır?
3- Şirketlerin başarısı, faaliyetlerinden elde edilen karlılık olmalıdır. Siz faaliyetlerden gelir elde edemeden neden bu kadar yanıltıcı Show’lara ihtiyaç duyuyorsunuz.
İyi haftalar dileğimle.

EK/ 2 ADET BİLÂNÇO 

1. Ek Bilânço İçin Tıklayınız (Uluslarası finansal raporlama sistemine göre)

2. Ek Bilânço İçin Tıklayınız (Vergi usûl kanununa göre denetleme)


Geri
Etiketler:

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.