featured

HAVA-SEN DEN THY’YE DAYANIŞMA AİDATI İHTARI

HavaYolu Çalışanları Sendikası (Hava Sen) Türk Hava Yolları Personel Yönetim Başkanlığı tarafından dayanışma aidatı kesilmemesi ve Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanma şartlarıyla ilgili yapılan duyuruya karşı cevap ve ihtarda bulundu.
İşte Hava Sen’in Yapmış olduğu ihtar’ın tüm detayları;
Son Dakika Havacılık Haberleri | Türk Hava Yolları, Pegasus, Sunexpress, Corendon, Havacılık, Havayolları, Havalimanları, Havaalanları, THY, Hostes, Pilot, Uçak, Kabin memuru, SHGM, DHMİ HAVA SEN TK İHTAR 001 800x1100 Son Dakika Havacılık Haberleri | Türk Hava Yolları, Pegasus, Sunexpress, Corendon, Havacılık, Havayolları, Havalimanları, Havaalanları, THY, Hostes, Pilot, Uçak, Kabin memuru, SHGM, DHMİ HAVA SEN TK İHTAR2 001 800x1100
İHTARNAME
KEŞİDECİ : HAVAYOLU ÇALIŞANLARI SENDİKASI
VEKİLİ : Av. Arif TUYMAZ
ADRES : Adnan Kahveci Bulv. No:198 Aker Plaza B Blok Kat:5 Bahçelievler/İstanbul
MUHATAP: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
ADRES : Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Havalimanı Cd. No:3/1, 34149 Bakırköy/İstanbul
KONU :Personel Yönetim Başkanlığı tarafından dayanışma aidatı kesilmemesi ve Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanma şartlarıyla ilgili yapılan duyuruya karşı cevap ve ihtarlarımızdır.
AÇIKLAMALAR
Sayın muhatap;
Şirketiniz Personel Yönetim Başkanlığı tarafında büyük çoğunluğu sendikamız üyesi olan işçilere yönelik yapılan duyuruda özetle;
Dayanışma aidatı ödemek yoluyla Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanma talebi üzerine dayanışma aidatının kesilerek ilgili sendikaya ödendiği,
Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 31.12.2018 tarihinde sona erdiği ancak yeni bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanana kadar 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin geçerli olacağı,
01/01/2019 tarihinden itibaren ücretten dayanışma aidatı kesintisi yapılmayacağı,
Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmak istenilmesi halinde yazılı olarak talep edilmesi gerektiği,
Yetkili sendikanın üyesi olmayan işçilerin yeni imzalanacak sözleşmeden 01.01.2019 tarihinden değil imza tarihinden itibaren faydalanabileceği bildirilmiştir.
Şirketinizce yapılan işbu duyuru ve yapılması planlanan uygulama ile ilgili aşağıdaki hususların ihtarı mecburiyeti hasıl olmuştur. Şöyle ki;
1-)Öncelikle hem yeni bir Toplu İş Sözleşmesi akdedilene kadar 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin aynen geçerli olacağı hem de daha önce bu Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanma iradesini bildirmiş personelden 01.01.2019 tarihi itibariyle dayanışma aidatı kesilmeyeceğinin belirtilmesi açık bir tutarsızlıktır. Zira hiçbir personel 25. Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmaktan vazgeçtiğini bildirmeden işveren olarak durumdan vazife çıkararak henüz devam eden bir Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmasını engellemenizin hukuki bir dayanağı yoktur. Aksine bir bildirimde bulunmayan her çalışanın TİS hükümlerinden yararlanma iradesinin devam ettiğini kabul etmek ve 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmama yönünde yazılı talebi olmayan tüm üyelerimizden dayanışma aidatı kesilmesine devam edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek taraflı bu işlemden doğan maddi zararlardan şirketiniz sorumlu olacaktır. Bunun yanı sıra içeriğine katılmamakla beraber 25. Dönem TİS sona ermeden yapılması gereken bir açıklamanın 25.01.2019 tarihinde yapılmasını da iyiniyetle bağdaştırmak mümkün değildir.
Planlı bir şekilde yürütülen bu süreçte; 08.02.2019 tarihinde çalışanların hesaplarına havale edilen Ocak 2019 ayına ait aylık ücretlerinden dayanışma aidatı kesilmediği görülmüştür.
2-) İşyerindeki yetkili sendika 25. Toplu İş Sözleşmesi’nin bitiş tarihinden 120 gün önce yetki almıştır. 6356 Sayılı Kanun’un atıf yaptığınız 39/4 maddesi, yetkili sendikanın 120 gün önce yetki aldığı ve normal şartlarda önceki toplu iş sözleşmesinin bitiş tarihine kadar makul bir sürede ,iyi niyetle, yeni sözleşmeyi yapacağı öngörülerek düzenlemiştir. Ancak yetkili sendika ve şirketiniz sırf sendikamız üyelerini cezalandırmak ve çalışanların yetkili sendikaya üye olmasını sağlamak amacıyla 13.02.2019 tarihi itibariyle henüz yeni Toplu İş Sözleşmesini imzalamamış bulunmaktasınız. İlgili duyurudan ve yetkili sendika ile HAVA-SEN’e karşı yürüttüğünüz yok etme operasyonundan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin kısa bir zamanda imzalanmayacağı bu yolla sendikamız üyelerinin kaybının arttırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Her iki toplu iş sözleşmesi döneminde de kesintisiz olarak şirkette çalışan ve imza tarihinden önce yeni toplu iş sözleşmesinden faydalanma talebi bulunan çalışanın imza tarihine kadar geçen sürede sözleşmeden faydalanmaması şeklinde yapılan yorumun hukuki bir değeri yoktur. Geçmişe etkili olarak akdedilen bir toplu iş sözleşmesinin, ne şekilde olursa olsun faydalanan her çalışana eşit olarak geçmişe etkili şekilde uygulanması gerekmektedir. Şirketinizce sendikamız ve çalışanlar aleyhine olacak şekilde mahkeme gibi yorum yapılması kötü niyetin açık bir göstergesidir. Kaldı ki; Anayasa ile güvence altına alınan sendikal hürriyetin amacı, bir işçinin sendikaya üye olmadan da eşit şekilde Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmasını sağlamaktır. Şirketinizce yapılan yorum sendikal hürriyetin gaspı ve bir sendikaya üye olma mecburiyetinin dayatılmasıdır. Unutulmamalıdır ki; herkes haklarını ve yetkilerini kullanırken dürüstlük, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymakla yükümlüdür. Toplu İş Sözleşmesinin iki tarafının bulunduğu malum olmakla beraber diğer tarafı da bağlayacak şekilde açıklamada bulunmak söz konusu sözleşme sürecinin eşit şartlarda yürütülmediğini akla getirmekte ve imzalanacak sözleşmenin çalışanlar lehine sonuç doğurması konusunda şüphe ve tereddüt yaratmaktadır.
Yukarda izah edilen nedenlerle;
Şirketinizce yürütülen bu sürecin,çalışanları işyerinde yetkili sendikaya üye olmaya icbar ettiği, sendikal hürriyetin ihlal edildiği ve sendikamız üyelerine ayrımcılık uygulandığı şeklinde anlaşıldığını ve bu duruma ilişkin yeterli bir açıklama yapılmasını,
Taleplerimiz doğrultusunda dayanışma aidatı kesilmeye devam edilmesini,
Dönem Toplu iş Sözleşmesi’nin 01.01.2019 tarihinden itibaren dayanışma aidatı ödeyen her personele uygulanmasını ,
Aksi halde sendikamız ve üyelerine yönelik yürütülen sendikal ayrımcılığa ilişkin tazminat davası açılacağı hususlarını ihtaren bildiririz.
Sayın Noter, 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin iki nüshasının muhataplara APS kanalıyla tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza verilmesini talep ederim.
HAVAYOLU ÇALIŞANLARI SENDİKASI
Vekili
Av. Arif TUYMAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 Yorum

 1. 5 sene önce

  Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.

  Cevapla
 2. 5 sene önce

  Süper yazmışsın hükümcü bey. Yarın hemen kamyonculara geçiyorum. ÜNLEM!!!!
  (Havaişte görevli degilsen ve avantanı kaybetmek gibi bir derdin yoksa neyin kafasını yaşıyorsun. Yanarsa bizim paramız yanacak sana ne)

  Cevapla
  • 5 sene önce

   Hava-İş sempetizanı değilim. Tarzınızı gösterdiniz ama ben yine de kendimi doğru şekilde ifade etmek isterim. Hava-Sen’in üyelerini dayanışma dilekçesinin işlevi konusunda yanlış yönlendirmesini eleştiriyorum. Bir çok kişi bu açıklamalara güveniyor ve dayanışma dilekçesi veriyor, dilekçe verdiği için hiç bir kaybı olmayacağını düşünüyor. Ben doğruları yazıyorum sadece. Ne Hava-Sen ne de Hava-İş için kimsenin parasını veya işini kaybetmesini istemem. Birbirine bel altından vurarak yapılan sendikacılığı içime sindiremem. Üyelerini feda edilebilir piyonlar olarak gören sendikacılağı da içime sindiremem. Ne derece ulvi amaçlarla başlasa da hepsi neticede tek adam sistemine ve koltuğunu koruma refleksine evriliyor, neticede hepsi üyelerinin un gibi öğütülmesine seyirci kalıyor. Başka amacım ve derdim yok. Kimse kimseyi kandırmasın yeter, sonrası herkesin kendi kararı, sadece saygı duyarım.

   Cevapla
 3. 5 sene önce

  Sefa Bey, yeni TIS’te alınacak olan zammın bir kısmı 2018 yılının 2’nci yarısı enflasyon farkını da içeriyor olacak ve diyelim ki yeni TIS Mayıs ayında imzalandı, şirket Hava İş üyesi olmayanlara Ocak-Mayıs arasındaki maaş farkı vermeyecek deniyor. Şirketin iş kanunu-anayasa vs herhangibir kanuna göre enflasyon farkını vermesi gerekmez mi? Demek istediğim diyelim ki 1 Ocak’tan geçerli %15 zam yapıldı ve bunun %10’u zaten 2018 yılı ikinci yarısının enflasyon farkı. %5’lik kısmı vermese anlayabilirim de bu %10’luk enflasyondan oluşan maaş farkını da vermiyorum demesinin kanuni bir tarafı var mı? Şrketin işçisine enflasyon farkı vermemesinin önüne geçerek işçiyi koruyan bir kanun maddesi yok mu? Vaktiniz olup yorumlayabilirseniz çok memnun olurum.

  Cevapla
  • 5 sene önce

   Sefa Bey’e bir soru soruyorum ve suz bu soruyu beğenmiyorsunuz. Gerçekten ilginçsiniz, nesini beğenmediniz acaba?

   Cevapla
 4. 5 sene önce

  Hüküm metninde de konu net bir şekilde yazılmış. Çok teknik çok net yazmışsınız ben de kaç zamandır konunun net ve tartışmaya açık olmadığını, Hava-İş’li olmayanların 01.1.19 ile imza tarihini kapsayan zaman aralığında farkları alamayacağını defalarca yazdım ve başkaları da yazdılar. Ama Hava-Sen buna rağmen üyelerini kendi hukuki yorumu çerçevesinde yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Doğruyu söylese fedakarlık istese bu daha mertçe olurdu. Ya da hak kaybı yaşamayın alın geri gelin deseydi mesela, üyelerinin gözünde yücelirdi.
  HÜKÜM:
  Davanın KABULÜ ile,
  Davalının 6356 sayılı yasa uyarınca dayanışma aidatı ile TİS’ten yararlanmak isteyen işçilere TİS’in 1. 6 aylık ücret zammını 15/09/2015 imzatarihinden önce ve TİS başlangıç tarihi olan 0103/2015 tarihinden itibaren uygulanması sebebi ile yarattığı MUARAZANIN MENİNE,
  6306 sayılı yasa uyarınca dayanışma aidatı ile yararlanmak isteyen işçilere TİS’in 15/09/2015 imza tarihinden itibaren uygulanması gerektiğinin TESPİTİNE,

  Cevapla
 5. 5 sene önce

  Dayanışma aidatı ile ilgili başka bir sendikanın (TES-İŞ) açtığı davada, davalı kurumun dayanışma aidatı ödeyen işçileri, “TİS yürürlülük tarihi” itibari ile TİS haklarından faydalandırmasına rağmen, sendikanın itirazı ve açtığı dava sonucunda dayanışma aidatı ödeyenlerin “TİS imza tarihinden” itibaren, sendika üyelerinin ise “yürürlülük tarihi” itibari ile (yani 01.01.2019) TİS haklarından faydalanabileceği İş Mahkemesi, Bölge Mahkemesi ve nihai olarak YARGITAY kararı ile kesinleşmiştir. Karar 2018 yılına ait olup günceldir. Dava içeriğinden anlaşılıyor ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görüşü de bu yöndedir. Adil ve hakkaniyete uygun mudur? Bence hayır. Ama maalesef yasalar bu şekilde çıkmış yada yorumlanmış. Okuduğunu anlayabilenler için ilgili link, buyrun inceleyin.
  http://www.tes-is.org.tr/news-detail/210/DAYANI%C5%9EMA-A%C4%B0DATI-DAVASI-LEH%C4%B0M%C4%B0ZE-SONU%C3%87LANDI

  Cevapla
  • 5 sene önce

   Güzel kardeşim. Belli ki şahsi iradenle değil,hak kaybına uğramamak için istemeden Havais’e geçmişsin ama için elvermemiş, haklılığını haykırmak istemişsin.Biz de aynı durumdayız ama farkları vermişler veya vermemişler umurumuzda değil, biz gelmiyoruz. Okuduğumuzu da anlıyoruz, ayıp etmişsin bu konuda.Zalime karşı durmanın bedeli alın terimizse, bağışladık gitti.Ama atasözümüz var, el ele muhtaçdır.Bu işin yarınları da var. İnşallah o durumlara düşmek zorunda bırakılmayız.Sana mutluluklar dilerim.

   Cevapla
  • 5 sene önce

   1.Yazılan yorumdan yorumu yazan kişinin sendika üyesi olduğunu yada Havasen’e üye olup Hava-iş’e geçtiğini nasıl anladınız merak ettim. Zira yazıda öyle bir ima dahi söz konusu değil.
   2.Konu yorumu yazan kişinin neye üye olduğu değil, üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma zorunluluğu olan sendikalar Havasen yada Hava-iş’in üyelerini doğru bilgilendirmesi gerektiği üzerine kuruludur ve bu amaçla yazılmıştır. Hangi sendikaya üye olacağına herkes kendi karar verebilir.
   3. Hava iş’e üye olmak ile üye olmayıp dayanışma aidatı ile finansal olarak desteklemek aynı şeydir. Havasenin yapması gereken biz dayanışma aidatı ödemeden ve TIS haklarından feragat ederek mücadelemizi sürdüreceğiz demesi idi, maalesef üyeler hala YARGI kararı ile kesinleşmiş bir konuda yanlış bilgilendirilmektedir.

   Cevapla
  • 5 sene önce

   Hatasız kul olmaz. Yanlış algılamış olabilirim. Varsa kusurum afedersin.

   Cevapla
  • 5 sene önce

   THY ye yapılan bildirim yazısı dahi tamamen Hava-Sen’e ait hukuki değerlendirmelerden oluşmakta ve kesinleşmiş yargı kararları ile çelişmekte. Tamamıyla üyeleri üzerinde yanlış algı yaratma dışında başka bir şeye hizmet etmiyor. Yaa şunu merak ediyorum; neden sizi yanlış yönlendiren Hava-Sen’e “kardeşim bu parayı alamıyacaksınız ama benimle kalın, sizden fedakarlık bekliyorum” şeklinde açıklama yapın demiyorsunuz. Siz hak kaybı yaşayacağınızın farkındasınız ama sendikanız farkında değil gibi davranıyor. Sendika yanıltmasın üyeler fedakarlık yapar ama doğruyu söylemezse takipçisi de azalır. İnsanı en çok kızdıran şey aptal yerine konmaktır. NOKTA…

   Cevapla