ATLAS JET-WORLD FOCUS İLİŞKİLERİNDE ALİ CENGİZ OYUNLARI…

ATLAS JET-WORLD FOCUS İLİŞKİLERİNDE ALİ CENGİZ OYUNLARI…

Isparta kazasından sonra kapanan World Focus Havayolları’nın ortaklarından Ronald Rudolf Crooque, Yavuz Çizmeci’nin sahte imzalarla kendi hissesini devraldığını ve düşen uçağı Atlasjet’e kiraladığını kaydetti.

Ronald Rudolf CROQUE avukatı Rıdvan Özkut aracılığıyla Beyoğlu 10. Noter’inden ihtar çekerek World Focus Havayolları’na ilişkin bazı sorulara cevap istedi. İhtarname Yavuz Çizmeci’nin yanı sıra My Technic, WF şirketinin ortaklarından Bülent Nuri Aral, ve Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy’a da gönderildi.

 Ronald Rudolf Croque’nin  Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin (World Focus) yüzde 50 hissedarı olduğunun hatırlatıldığı ihtarnamede,  bir numaralı muhatap Yavuz Çizmeci’ninCroque ve WF Havayolu şirketini bilerek ve kötü niyetli biçimde zarara uğrattıldığı kaydedildi.

Atlasjet yetkililerinin ise, Ronald Rudolf Croque’nin  ortağı olduğu firmaya ortak olan ancak resmiyette yetkili olmayan Yavuz Çizmeci ile şirketi arasında ticari ilişkilere girdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

İşte başta Yavuz Çizmeci olmak üzere diğer kişiler hakkında yöneltilen o suçlamalar:

Buna Göre Muhatap Yavuz ÇİZMECİ (1 no’lu Muhatap),

1-) Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin müvekkilimin yüzde elli ortağı olduğu Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş’deki yüzde 25 hissesini Mart 2007 tarihinde 1.750.000USD (BirMilyonYediYüzElliBinABD Doları) bedelle satın aldığını henüz öğrenmiş bulunmaktayız. Muhatabın hisse devir sözleşmesini ise, yine bu şirkette payı bulunan ancak hiçbir suretle müvekkilimin ve onun payları hakkında tasarruf yetkisi bulunmayan Atıf HARMANDA adlı şahısla imzaladığını ve ödemelerin de bu şahsa yapıldığını tespit etmiş bulunmaktayız.

2-) Yine Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin müvekkilimin yüzde elli ortağı olduğu Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş’deki sözde ilk satıştan sonra kalan yüzde 25 hissesini de  Aralık 2007 tarihinde 2.250.000USD (İkiMilyonİkiYüzElliBinABD Doları) bedelle satın aldığını henüz öğrenmiş bulunmaktayız. Yine muhatabın bu hisse devir sözleşmesini de, bu şirkette payı bulunan ancak hiçbir suretle müvekkil ve onun payları hakkında tasarruf yetkisi bulunmayan Atıf HARMANDA adlı şahısla imzaladığını ve bu ikinci ödemelerin de bu şahsa yapıldığını tespit etmiş bulunmaktayız.

3-) Sayın Muhatap; Müvekkilimin milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş’deki yüzde ellilik payını, yetkili olmayan kişilerden nasıl, ne şekilde ve ne tür gayri kanuni yollarla satın aldığınızı sormak isteriz. Ayrıca müvekkilime ait şirketin yarı hisselerini gayri kanuni yollardan alırken bedeli neye göre belirlediğinizi ve bu sözde hisse devir anlaşması sonrasında ödendiği söylenen toplam 4.000.000USD(DörtMilyonABDDoları) kime ödediğinizi, müvekkilin şahsına ödenmeyen bu paranın nerede olduğunu da sormak isteriz. Bunun yanında tüm bu devir işlemleri yapılırken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel GÜNDOĞ’un neden izninin alınmadığını da öğrenmek isteriz.

4-) Yurtdışında yaşayan müvekkilimin Türkiye’de olmadığı bir zamanda, hiçbir yetki belgesi olmadan muhtemelen sahte olduğunu düşündüğümüz evraklarla ve hiçbir surette haberi olmadan yapılan bu hisse devir sözleşmelerinin sonrasında madem Muhatap Yavuz ÇİZMECİ müvekkilimin şirketinin büyük ortağı olmuştur, neden kendini İstanbul Ticaret Odası Sicili’ne kaydettirmemiştir. İşbu sicilden imtina etmekle, yapılan sözde devir işlemleri arasında bir bağ olup olmadığını da sormak isteriz.

5-) Müvekkilim ortağı olduğu Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş’ye ait uçağın Kasım 2007 tarihinde Isparta’da yaşanan elim uçak kazası sonrası yaşadığı travmalar nedeniyle müvekkilim vatandaşı olduğu ülkede kendi içine kapanırken, Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin daha bu olayın yaşandığı ilk haftalarda şirket hisselerini gayri kanuni yollardan almak istemesindeki nihai hedefi de öğrenmek isteriz.

6-) Başka şahıslarla birlikte hareket ederek müvekkilimin şirket hisselerini adeta gasp edilmesine yol açan Muhatabın, 27 Kasım 2007’de yaşanan bu elim kazanın hemen ertesi günü kaza sigortası alacağı konusunda tam olarak neler yaptığını ve tahsil edilen bedellerin şirket hesabı yerine nerelere gönderildiğini de bilmek isteriz.

7-) Ayrıca kaza öncesi Atlasjet firması ile uçak kiralama/wetlease anlaşması yapan sayın Muhatab Yavuz ÇİZMECİ’nin hangi yetkiye dayanarak bu anlaşmayı imzaladığını, kira bedelini neye göre belirlediğini ve aldığı bu uçak kiralama bedelini müvekkilin şirketi yerine nereye yatırdığını da bilmek isteriz.

😎 Ayrıca Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin müvekkilimin büyük paydaş olduğu şirketi mali yönden de büyük zararlara uğrattığını tespit etmiş bulunmaktayız. Karanlık muamelerle şirket paylarını alan ve bu paylarını Bülent Nuri Aral adlı şahıs tarafınca şirkette temsil ettiren Muhataba, müvekkilimin Türkiye’de bulunmadığı dönemlerde yaptığı işlemler hakkında şu hususları da sormak isteriz; “Görünürde şirketteki paylarını avukatınız Bülent Nuri ARAL vasıtasıyla temsil ettirdiğiniz halde, neden şirketin geleceği konusundaki temel kararları dışarıdan kendinizin verdiğiniz?  Şirketi düşürdüğünüz bozuk mali durum sonrasında uçakların bakım ve yedek parçalarını ne şekilde değiştirebildiniz?  Şirket müdürü Aydın KIZILTAN’ı ikinci el uçak yedek parçaları alımı konusunda telefon ve tarafımızdan tespit edieln mailler göndermek suretiyle ne şekilde etkilediniz? Isparta’da düşen uçakta mevzubahis bu ikinci el yedek parçaların kullanılması yönünde de talimat verdiniz mi!” .

9-) Bu arada bugüne kadar şirket ortağı olarak Isparta’da düşen uçakta hukuken kendini sorumlu zanneden ancak Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin sözde hisse devirleri neticesinde resmiyette ortak olmadığı için Isparta Ağır Ceza’da görülen davada yargılanmadığını garip bir şekilde öğrenen müvekkilim, hileli olarak düşündüğü iflasa giden sürece kadar şirkette her nevi mali ve teknik kararları veren Yavuz ÇİZMECİ’nin, Isparta’da devam eden davada neden Türk hukukuna yardımcı olmadığını da öğrenmek istemektedir. Ayrıca imzası sayısız yönetim kurulu kararlarında taklit edilen ve şirketin hayati kararları alınırken yurtdışına çıkması beklenen Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel GÜNDOĞ’un Isparta’daki davada neden hala yargılanması gerektiğini de bilmek isteriz.

Buna göre Muhatap Atlasjet A.Ş.’den (4 no’lu Muhatap) şu hususları öğrenmek isteriz,

10-) Atlasjet yetkilileri Müvekkilimin ortağı olduğu Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye ait uçağı kiralarken, neden resmiyette yetkili ve şirket ortağı olmayan Muhatap Yavuz ÇİZMECİ ile uçak kiralama anlaşması imzalamıştır?

11-)  Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin gerçek yetkililerinin kimler olduğu bilgisine ulaşmak kısa bir zamanda öğrenilecekken, Muhatap Yavuz Çizmeci ile imzalanan anlaşmada sadece bir ticari ihmal var ise, neden aradan geçen yaklaşık altı yıla rağmen bu sözleşme gerçek şirket yetkililerinden saklanmış ve tam olarak mahiyeti hiçbir zaman açıklanmamıştır?

12-) Uçağın kiralanma bedeli neye göre belirlenmiştir, bu bedellere ne olmuştur, yatırıldıysa hangi hesaba yatırılmıştır? Neden bu bedeller şirket hesaplarında görülememiştir?

13-) Şayet iyi niyet çerçevesinde ve ticari bir ihmalle Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin şirketin gerçek sahibi olduğu zannediliyorsa, uçakların bakımı ve oldukça pahalı olan yedek parça alım ve değişim konularında da bu şahsın yetkili onay merci olduğu, sözde bu iyiniyetli ihmalle bilmeniz gerekmiyor muydu? Hal böyle ise, yıllardır müvekkilimin ortağı bulunduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel GÜNDOĞ ile birlikte Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yönetim Kurulu Başkanınız Murat ERSOY, neden Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin de yargılanması devam eden bu davada yargıya yardımcı olmasını talep etmemiş veya bu hususta bir beyanda bulunmamıştır?

Yukarıdaki hususlar dışında Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin (1 no’lu) ayrıca şu hususlarda müvekkilin ortağı olduğu şirketi zarar uğrattı tespit edilmiştir;

1-) Atlasjet A.Ş. isimli firma ile müvekkilimin hissedarı olduğu Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin arasında akdedilmesi düşünülen “wetlease” anlaşması için herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç olmadığı halde, bu firma ile yapılan sözleşmede muhatap  ÇİZMECİ’NİN %90 oranında hisse sahibi olduğu tespit edilen HYC Havacılık Yönetim Çözümleri Ticaret Turizm ve Denizcilik LTD. ŞTİ.’nin aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin ortağı olduğu şirkete Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’den haksız yere ödemeler yapıldığı da tespit edilmiştir.

2-) 2005 yılı içerinde ise, Uluslararası bir fima olan AVMS  I’dan kiralanan 3 adet MD 83 model uçaktan iki tanesinin muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin oğlu Dağlar ÇİZMECİ tarafından yurt dışında kurulan Airtex Enterprises LTD. isimli paravan olduğunu düşündüğümüz bir firma aracılığıyla 2007 yılı içerisinde İran’a satıldığı, bu arada bu satıştan önce 2 adet uçağın alış bedeli olarak AVAS isimli firmaya 11.000.000 USD ödeme önerildiği tespit edilmiştir.

Ancak bu ödemenin 6.500.000USD’lik kısmının müvekkilimin ortağı olduğu muhatap Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından AVAS adlı firmayla yapılan zorunlu bakım anlaşmasına istinaden uçakların uçtuğu saat başına ödenen (taraflar arasındaki anlaşmaya göre 480 USD’dir) ve bilahare sözleşme sonunda Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’ne geri veya iade edilecek avans ücretinden (Kısacası Müvekkilimin ortağı olduğu firmadan yani müvekkilimin parasından) karşılandığı, geri kalan 4.500.000 USD’nin ise tespit edebildiğimiz kadarıyla banka kredi ile ödendiği belirlenmiştir.

Bu satışın gerçekleşebilmesi için AVMS I firması tarafından müvekkilimin ortağı olan şirketin yönetim kurulu başkanından muvafakatname talep edilmesi ile satışın yapıldığının öğrenildiği, söz konusu 2 adet uçağı AVMS I firmasından muhatap Yavuz ÇİZMECİ’nin oğluna kurdurulan Airtex Enterprises LTD. isimli paravan olduğunu düşündüğümüz şirkete satışı ve bu şirketin de İran İslam Cumhuriyeti’ne yaptığı satış sırasında müvekkilimin imza ve onayının gerekli olduğu yerlerde hileli olduğunu düşündüğümüz işlemlerle sahte imzaların atıldığı tespit edilmiştir.

Müvekkilim, yönetim kurulu başkanının imzalamadığı ve çok sonradan haberi olduğu Amerika Birleşik Devletleri menşeli Boeing firmasına ait uçakların İran İslam Cumhuriyeti’ne satışından dolayı ortağı olduğu Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş. de alet edilmiş ve şirketin itibarı zedelenmiştir. Muhatap Yavuz ÇİZMECİ’den bu kanunsuz olduğunu düşündüğümüz satış işleminin akıbeti hususunda resmi yollardan ve sözlü olarak defalarca bilgi istenmiş, ancak muhatap bu hususu inkar yoluna gitmeyi tercih etmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın yazışmalarının “Wikileaks” internet sitesindeyer almasından sonra, muhatap YavuzÇİZMECİ’nin bu husustaki gerçekleri sakladığı açıkça tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri resmi kayıtlarına geçen 08.08.2008 tarih, 08ANKARA1417 referans ve 08SECSTATE84112 kayıt nolu belgede, muhatabın bu uluslararası kanunsuz olduğunu düşündüğümüz satış işlemini hangi şekilde yürüttüğü ortaya çıkartılmıştır.

3-) Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin yukarıda belirttiğim işlemler dışında asıl gayri kanuni hisse devri sözleşmeleri ile müvekkilim maddi ve manevi zarara uğratılmış, muhatapların belgeleri saklamalarına ve belgelerdeki tahrifatlara rağmen son zamanlarda elde ettiğimiz yeni evraklarla bu durum açıkça tespit edilmiştir(Ek-1). Evrakta sahtecilik yapılarak milyonlarca dolar zarara uğratılan ve ticari itibarı zedelenen müvekkilimin bu duruma sessiz kalmayacağını, muhataplar Yavuz ÇİZMECİ ve Bülent Nuri ARAL’ın, cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğunu hatırlatır, en kısa sürede konunun adli makamlara intikal ettirileceğini ihtaren bildiririz.

Bunun yanında, muhatap Yavuz ÇİZMECİ ve onun muvazaalı işlemlerine göz yuman diğer muhatap Bülent Nuri ARAL’ın bu gayri kanuni işlemleri şirket kayıtlarına intikal ettirmemesi, evrakların tahrif edilmesi veya intikal ettirilen kayıtların müvekkilimden gizlenmesi ve onun iradesi dışında gelişen durumlarla muhtemel kazançtan mahrum bırakıldığı da ortaya çıkmıştır.

BU SEBEPLERLE;

-Müvekkilim Ronald Rudolf CROQUE’nin bilgisi ve hilafı dışında (sahte ve yanıltıcı imzalarla yapılanlar da dahil olmak üzere) yapılan devirlerin, diğer iş ve işlemlerin, anlaşmaların, verilen ve alınan taahhütlerin neler olduğunun, işbu ihtarnamenin muhataplara tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde tarafımıza yazılı olarak ve örneklerinin de verilmek suretiyle bildirilmesini,

– Müvekkilimin ortağı olduğu Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.’ne ait tüm ticari defter ve kayıtların, 2006-2008 yılları arasında imza edilen tüm sözleşmelerin birer örneğinin işbu ihtarnamenin muhataplara tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde tarafımıza gönderilmesini,

– Müvekkilime yukarıda tespit edebildiğimiz ölçüde sıraladığımız işlemler (ve şu an için tespit edemediğimiz diğer örtülü faaliyetler) nedeniyle ödenmesi gereken hak ve alacaklarının ve kazanç paylarının hesaplanarak işbu ihtarnamenin muhataplara tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde tarafımıza ödenmesini,

-Şirket ve müvekkilimin, İran İslam Cumhuriyetine yapılan kanunsuz olduğunu düşündüğümüz uçak satışı ile devam eden diğer davalarındaki mağduriyetlerinin giderilmesini,

-Atlasjet yetkililerinin ise, en geç 1 hafta içinde Yavuz ÇİZMECİ ile yaptıkları sözleşmenin ve şirketi ilgilendiren diğer tüm evrakların birer örneği ile uçak kiralama bedellerini hangi hesaba yatırdıklarına dair belgeleri tarafımıza göndermesini,

-Aksi takdirde müvekkilim Ronald Rudolf CROQUE’nin kendi adına ve ayrıca muhatap Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş. namına hak ve alacaklarının teminat altına alınabilmesi için hukuk davalarının açılacağını, evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçlarından yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edileceğini, halen havacılık alanında faaliyet gösteren muhatapların T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile Uluslararası Hava Taşımacılığı kurumlarına gerekli ihbarların yapılacağını hatta konunun Uluslararası Tahkim Komisyonları ve Avrupa Mahkemelerine taşınacağını ihtaren  bildiririz.

Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.