“YAVAŞ ATIN TEKMESİ PEK OLURMUŞ” THY ÇALIŞANI NEDEN GREVE KATILMADI?
İşçi-sendika-işveren üçgeninden oluşan çalışma hayatımızda, şimdiye dek neler gördük neler… Toplumculukla uğraşanların ilk bilmeleri gereken konu, bence İNSAN olmalı. THY’de Cem Kozlu döneminde; “Önce insan” seminerleri yapılırdı. Bu seminerlere; işçisinden, yöneticisine kadar her branştaki çalışanlar, karışık olarak katılırdı. Ortaya bir tez atılır ve tüm katılanlara bu tez hakkındaki görüşleri sorulurdu. Bu tür konulara meraklı biri olarak, farklı branşlarda çalışan THY’li çalışma arkadaşlarımın olaylara bakışlarını ilgiyle dinler ve not alırdım.

Pilot, teknisyen, kabin memuru, mühendis, düz işçi ve birçok çalışanın karma olarak katıldığı bu seminerlerin, çok yararlı sonuçlar verdiğini ve birbirleri ile karşılaşmaları zor olan bir çok mesleki grubun, birbirlerini tanımakla kalmayıp, yaptıkları işlerde karşılaştıkları sorunları bilmeleri sağlanır ve konular farklı görüşler eşliğinde tartışılırdı.

İlk önceleri yabancıların verdiği bu seminerler, daha sonra yerli uzmanlar tarafından iki yılı aşkın bir zaman sürdürüldü. Seminerlerin bence çok başarılı sonuçları olmuştur. Seminerlerin sonunda bir anket yapılır ve kişilik profiliniz ilginç sorular eşliğinde belirlenerek, size kişilik yapınız hakkında bilgi verilirdi. Bu testlerde her insanın yapısını anlayabilmek için o kadar çok ilginç örnekler sunulurdu ki; inanılmaz. Örneğin; yakınınızda oluşan bir trafik kazasını gören bir kişi olarak, ne yapacağınız hakkında en az beş altı seçenek sunulur ve sizden bu durumda ne yapmanız gerektiği, şaşırtıcı yanıt seçenekleri eşliğinde sorulurdu. Bazen, size göre en mantıklı yanıt; o sorudaki en düşük puanı almanıza neden olurdu.

Bu konuya girmemin nedeni; eski THY yönetimlerinin bugünkü yönetimlerle kıyaslanması değildir. Bu konuyu açmamın nedeni, THY çalışanlarının, son günlerdeki grev ve sendikal konulara bakış açılarının birbirinden çok farklı olabileceğini anlatabilmek içindir. Kısaca, insanın düşünceleri ve gelişen olaylara karşı verdiği tepkiler çok farklı oluyor.

Kapalı olarak yapılan grev oylamalarındaki sonuç ile açık oylama yaptığınızda alınan neticenin birbirinden çok farklı olması nedendir? Açık oylamaya etki eden en büyük faktör, sizce de korku ve çekinme değil midir? “Sessiz atın tekmesi pek olur” atasözümüz, tam da bu duruma uygun kullanılabilir. İnsanları korku imparatorluğu eşliğinde yönetirseniz, fırsatını yakaladığında ummadığınız bir tepki ile karşılaşırsınız.

THY gibi, çok farklı iş gruplarının bulunduğu bir şirkette, toplu iş sözleşmesi yapmak çok zordur. Her grubun birbirinden çok farklı çalışma koşullarının olması ve alınan ücretlerdeki tavan-taban arasındaki çok farklı açıklığın yanı sıra, aynı işi yapan meslektaşlar arasında bile ücret farklılıkları( HABOM-Teknik A.Ş) varken, bu işyerlerinde ideal bir sendikacılık yapılması, çok, ama çok, zor olacaktır. Habom neden ve nasıl kurulmuştur? Kurulmasına etken olan nedenleri, yapılan bir çok yanlışı bilemezseniz bu konuyu anlamaz ve çözümünü de bulamazsınız.

Örneğin; tek bir iş yapılan ve genelde asgari ücretle çalışılan bir iş yerinde, sendikacılık yapmak çok kolay iken; bunu sektörümüze uyguladığınızda, hayal kırıklığı yaşar ve yaşatırsınız. Bu sektörü iyi tanımak ve şirket içindeki her mesleki grubun üretime katkısının yanı sıra, temininde çekilen zorluğu iyi bilmek zorundasınız. Havacılık sektörü kendine has özellikleri olan bir yapılanmadır.

Gelelim havacılık sektöründe sendikacılık yapmak isteyen gruplara:

Yaklaşmakta olan Hava İş Sendikası yönetiminde göreve talip olan adayları ve gruplarını biri hariç çok iyi tanıyorum. Bu biri ise, nereden ve nasıl kalkıştığını anlayamadığım ve havacılık konularına ne kadar hâkim olduklarını kestiremediğim REFORM grubu olduğundan, bu gruba temkinli yaklaşıyorum.

Bu kadar fazla oluşumun, her zaman için iktidardakinin işine yarayacağını bile bile, hala gruplaşmaların devam ettiğini ilgiyle izliyorum. Bu şekilde giderse; mevcut sendika yönetimi şimdiye kadar yaptıkları bir çok yanlışa rağmen yeniden kazanabilir.

Kapalı kapılar ardında ne dönüyor bilemiyorum ama mevcut sendika yönetiminin işveren tarafından desteklenmesi bile bence sürpriz olmaz. Çünkü adaylar arasında çok daha sert sendikacılık yapacaklar var. Biraz saçma olsa da, kötünün iyisi mevcut yıpranmış veya yıpratılmış yönetim olabilir. 

Şimdiki sendika yönetimin delege yapmakta zorlandığı bir gerçektir.  

Ancak, bu çok da önemli değil. Grupların delege listesine adını yazdıkları birçok kişinin, delege olduklarında ve genel kurulda mevcut sendika yönetimine oy atmayacağını kim bilebilir? Seçime girmek için delege adayı yazarken çok dikkatli olmak lazım. Yukarıda insan faktörü ile ilgili giriş bölümümde, insanların bakış açılarının çok farklı olduğunu ve kapalı oylama, açık tasnif olan bir sistemde, gerçek düşüncelerini rahatlıkla ortaya koyacaklarını belirtmemin nedeni budur. Kimse seçimi kazandım gözüyle bakmasın. İnsanların oy verirken ki iç dünyasını bilemezsiniz.

Delegeler, grupların değil toplumun delegeleridir. Bu delege sistemine son derece karşı olsam da, mevcut durumda, bu sistemle seçime girileceğine göre, genel kurul çok şeye gebe görünüyor. Neler dönecek neler… Seçim günü yaklaştığında, her türlü genel kurul numara ve hilelerini yazıp, toplumu yaşanması olası tehlikelere karşı uyaracağım. Çünkü bu seçimin, katakulliler ile değil gerçekten üyenin özgür iradesi ile verdiği oylarla sonuçlansın isterim.

10 Ekim Perşembe Teknik A.Ş’ nin delege seçimleri varmış. Mevcut sendika yönetimi tarafından seçim günü belirleniyor.,Teknik A.Ş deki çalışanlar ne yapıp edip, demokratik haklarını kullanmalılar.

Teknik’te muhalefet birleşmiş veya birleştirilmiş olarak tek liste çıkılacak diye duyumlar alıyorum. İnsanlar, layık olduğu şekilde yönetilirmiş diyerek, delege adaylarına oy verecek olan teknik üyelerinin, tekniğin hak ve menfaatlerini en iyi koruyacağını düşündüğü listeye oy vermesini dilemekten başka ne yapılabilir ki?

THY-Hava-İş hukuk savaşında, geçen hafta bir dava daha bitirildi (Yargıtay aşaması hariç) Bu dava uçucuları kapsıyordu. Devamlı olarak yazılan ve eski toplu iş sözleşmesinde var olduğu söylenip işverence reddedilen ve yok denilen uzun mesafe uçuşlarında 36 saat olan dinlenme süresi başta olmak üzere, uçucularla ilgili bu ve buna benzer bir takım tek taraflı (sendika görüşü alınmadan) yapılan değişiklikleri içeriyordu.

Değiştirilme nasıl oldu ve anlaşmazlığın kaynağı nedir? Toplu iş sözleşmesini tıkayan bu konuyu biraz açalım;

22.Dönem Toplu İş Sözleşmesini hatırladığımızda; “uçucu ekiplere yönelik maddeleri tek tek yazmak yerine mevcut THY yönetmeliğine atıfta bulunalım denmiş. Bu sistem, THY yönetmeliğinde bir değişikliğe gideceği zaman 15 gün önceden sendikaya haber verilmesi ve sendikanın görüşünü alma şartı içeriyor. Hal böyleyken, THY uçucu ekiplerle ilgili dinlenme sürelerini kapsayan maddelerde sendikaya haber vermeden ve görüş almadan tek taraflı değişikliğe gidiyor.( Ben yaptım oldu mantığı) Örneğin; uzun uçuşlardaki 36 saatlik dinlenme süresini bir anda 24 saate indiriyor.

Sendika yönetimi bu duruma itiraz ediyor ve bu görüş alınmadan değiştirilen yönetmeliğe itiraz ediyor. Bu itiraza rağmen THY ben ne dersem o demeye devam ederek yönetmeliğini uygulamaya devam ediyor.

22.dönemde karşılıklı yapılan Toplu iş sözleşmesi aynen 23.dönemde de yüksek hakem kurulu tarafından değişikliğe gitmeden uygulanması gerekirken, sendikanın görüşü alınmadan tek taraflı olarak yapılan değişiklik yanlış olmuştur. 

Bu uygulamadan sonra sendika mahkemeye gitti ve bilirkişi atandı. Bilirkişi raporu, sendika lehine yayınlanınca, mahkeme de bu konuda THY aleyhine kararı verdi. Yargıtay’ın da bu kararı onaylaması durumunda (ki onaylar, tahmin ediyorum) tekrar 22. Dönemde neye atıfta bulunulmuşsa, o döneme dönülmek zorunda kalınacak gibi görünmekte.

THY-Hava-İş arasındaki bu uyuşmazlık maddesinin, grev süreci öncesi uçucu ekiplere iyi anlatılamadığını düşünüyor ve bu nedenle sendikanın bu konuyu çok daha net tüm uçucu ekibe anlattıktan sonra onlardan gelen tepkiyi iyi irdeleyip greve çıkıp çıkmamaya karar verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki THY’nin yumuşak karnı bilhassa kokpit ekipleriydi. Onların katılmadığı bir grevde başarılı olmak bugünkü şartlarda mümkün görülmüyor.

Hâlbuki sendika yönetimi, bu kozunu kullanmak yerine 305 in işe geri alınmasını, toplu iş sözleşmesinin olmazsa olmaz maddesi olduğunu konusuna yer verdi. THY buna karşı,305 konusunun sendika tarafından grevin olmazsa olmaz maddesi olmaması gerektiğini mahkeme aşamasında sunup bunu savununca davayı kaybetti. Çünkü bu konuda sendikanın yazılı bir isteği yoktu.

Sendika bu davayı kazandı kazanmasına ama “Hayır 305 konusunda yazılı bir isteğimiz yok beyanı”,sendika yönetimine yönelik güvensizlik yarattı. Bunun yanı sıra 305 dediğimiz konudaki başarısızlık ve işten atılmaların toplumu ürkütmesi ve tabii ki daha grev başlamadan E-postalar ile uçucu ekiplere greve katılıp katılmayacağının sorulması şeklinde yapılan grev kırıcılığı, çalışanların greve katılmamalarında ki en büyük etkenlerden olmuştur. Ancak yine de greve katılımın azlığına ve bu kadar olumsuz koşullara rağmen iyi mücadele edildiği bir gerçek.

NOT/ Kaçırılan pilotlarımızı yine unutmadım. Bu konu ile ilgili hükümetimizin ve yetkililerin yaptıkları uğraşlar sanırım yeterli olmuyor. Yazı tarihim olarak 59.güne giren bu kaçırılma olayında, her şeyi hükümetten ve yetkililerden beklemek yeterli olmayabilir.

TALPA nın IFALPA aracılığı ile tüm yabancı havayollarının pilotlarını örgütleyip, Beyrut uçuşlarını boykot etmeleri Lübnan hükümetini zora sokacak ve çözüm arayışlarını hızlandıracaklarını düşünüyorum.

Sizler için, UNUTMAYIN VE UNUTTURMAYIN isimli bir video hazırladık. Lütfen tıklayın ve izleyin.

Yapılan Yorum Sayısı (2)

 1. Havaiş   - Tarih: 13 Ekim 2013 - Saat 14:45   - Cevap Yazın

  Sayın Sefa bey
  Hava-iş sendika seçimlerini sizin haber portalınızdan takip etmekteyim. Gelinen süreçte haberlerin altına yapılan yorumlarda dahil olmak üzere yaşananların bir akıl tutulması yarattığını ifade edebilirim. Kim neye hizmet etmekte ne için çalışmakta olduğu karmakarışık hale geldiğinden, çalışanların bu süreçte iyice bezginliğe düştüğünü hatta kendisini soyutlayacağı bir duruma geldiği de söylenebilir.
  Şöyle grupları hatırlayalım.
  1- Mevcut Yönetim Atilay Ayçin
  2- Emek Meclisi Ali Gülçiçek
  3- Gökkuşağı Bahadır Altan
  4- Reform Hareketi Ömer Önder Haberdar
  5- Değişim Hareketi Sedat Ali Emanet
  6- İşçi Meclisi
  7- Talta Bşk. Yavuz Güver in başını çektiği oluşum,
  ve birkaç küçük grup diyebileceğimiz oluşumlar.

  Beraber hareket ettiklerini açıklayan gruplara bakalım
  1- Gökkuşağı ve Yavuz Güver (Sonradan ayrıldılar)
  2- Gökkuşağı ve İşci meclisi (Birlik hareketi)

  Şimdi duruma bakalım:
  1- Atilay Ayçin Teknikte kazandı ve tüm muhalefeti suçluyor. Bahadır Altan’da Teknik seçimlerinde Beyaz listeye vermeyin çağırısı yaptı, dolayısı ile Atilay Ayçin’i desteklemiş oldu. Sonuç Atilay Ayçin=Bahadır Altan
  2- İşveren Gökkuşağı listesine giren delegeleri işten atacam, Emek meclisini destekleyin demiş, Yavuz Güver Gökkuşağından ayrılmış. Sonuç Emek Meclisi=İşveren
  3-Yavuz Güver Teknikte beyaz listenin hazırlanmasında rol oynamış, dolayısı ile Reform hareketi ile beraber çalışmış. Emek Meclisi delegelerini işveren tehdit ve baskı altına almış. Sonuç Reform Hareketi=Yavuz Güver (Gökkuşağı ile Yavuz Güver kağıt üzerinde olmayan birlikteliğe devam ettiği söylenmekte)
  3- Harbiye’de ve Anadolu seçimlerinde Reform hareketi baskılar yaparak kazandığı ifade edilmekte. Sonuç Refom Hareketi=İşveren
  4- Gökkuşağı İşçi Meclisi ile Birlik Hareketi oluşturmuş, İşçi meclisinde Atilay Ayçinin etkisinin büyük olduğu söylenmekte Sonuç Birlik hareketi=Atilay Ayçin
  5- Sedat Ali Emanet ortada yok, Reform hareketini desteklediği söylenmekte, Sonuç Sedat Ali Emanet=Reform hareketi.

  Bu tabloyu çok daha genişletebiliriz. Ancak şu çok açık gözükmekte ki, İşveren olaya müdahil olmuştur. Gökkuşağı hareketi delegelerine işten atarız diyerek baskı altına almıştır. Emek meclisine katılın demekle de Emek meclisini İşverenci yapmıştır. Bu durumdan en karlı çıkan ise Atilay Ayçindir. Bahadır Altan’da İşverende Atilay Ayçine çalışmakta olduğu aşikardır.
  Emek Meclisi yaptığı açıklamalarda Ayçine Karşı olduğu gözükmekte, ancak yakıştırılan işveren kisvesini (Bahadır Altan da Emek meclisine İşverenci demekte yani işverenle aynı jargonu kullanmakta) eğer samimilerse bu izlenimi düzeltmeleri gerekir.
  Reform hareketi ise bu seçimlerde alabileceği kadar kazanımları alıp önümüzdeki seçimlerde ortalığı süpürecektir.
  Gökkuşağına bakıldığında ise her grupla dolaylı yada dolaysız işbirliğinde dolayısı ile geçen Genel kurulda olduğu gibi Atilay’a seçimi kazandıracaktır.
  Bakalım önümüzdeki süreç daha neler gösterecektir.

  0

  0
  • Sefa INAN   - Tarih: 13 Ekim 2013 - Saat 14:53   - Cevap Yazın

   Son derece haklısınız.Sapla saman birbirine karışmış durumda. Ben bile bunların ne yaptığını kestiremiyorum. Bu kaos ortamı her zaman iktidardakine yarar. İşveren tüm gruplarla ilişkisini kesse Ayçin kazanamaz. Birlikte göreceğiz ne olacağını. Ayçin kazanırsa Hamdi bey zora düşecek ve Ayçin yine toplu iş sözleşmesini imzalamayacak. Reform hareketi işverenle birlikte diye duymayan kalmadı bu nedenle onların bu yıpranmış yani işverenle hareket etmeleri devam ettiği müddetce hiç bir zaman kazanamazlar diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz.

   0

   0