featured

THY Genel Kurulunun Ardından

DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal’ın yönetime girdiği THY Genel Kurulu’nda Sefa İnan’ın yönelttiği soru ve cevapları sizlere aktarıyoruz. İşte, bütün olumsuz soruların kur farkı gerekçe gösterilerek geçiştirildiği cevaplar…

1-THY’nin 53.700.000 YTL ederinde gayrimenkulu nerededir? Bu gayrimenkul bina mıdır yoksa Florya’daki arsanın bugünkü rayiç değerimidir? 29-30 Ocak tarihinde yani 2007 bilançosunun bitip değerlendirmelerin sonlandığı tarihte yeniden bu gayrimenkulun değerlendirmeye alınması bir an için o gayrimenkulun satılmaya çalışıldığı intibasını doğurmuyor mu? THY’nin bu gayrimenkulu neden tekrar 29-30 Ocak 2008 de değerlendirmeye tabi tutuldu?

Yönetim Kurulu’nun Cevabı:

Bahsi geçen miktar, Florya’daki 64 bin metrekare arsa, Adana’da büro, Gaziantep’te arsa ve Konya’da satış bürosunun bedellerinden oluşmaktadır.

2- THY’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.963.485 YTL’dir. Aynı rakam geçen yıl ki bilançoda (31.12.2006) 1.105.740 YTL idi. Bu ortalama %77 artış normal midir?

Yönetim Kurulu’nun cevabı:

Araştıralım size dönelim.

3-Teknik A.Ş’nin faaliyet gelirleri %66,2 artmış, satış maliyetleri %83,5 yükselmiş olup faaliyet gideri de %156 artmış gözükmekte.  Yani maliyetlerdeki artış gelirlerindeki artıştan fazla 2006’da esas faaliyet karı 37.222.182 iken 2007’de 2.033.090 zarar olmuş. Bu zarar nerden kaynaklanmıştır?

Yönetim Kurulu’nun cevabı:

Söz konusu zarar kur farkı ve personel giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

4-Esas faaliyet gelirlerinin dökümüne bakıldığında önem verilen desteklenen kargo faaliyetlerinden elde edilen gelir artmamış, neredeyse aynı kalmış. Hâlbuki kargo seferleri 2006’ya göre %21 taşınan kargo miktarı %13 artarken kargo geliri neden yükselmemiştir.
Yakıt fiyatları maliyeti mi götürdü yoksa kargo fiyatlarınız diğer şirketlere göre ucuz mu kaldı?

Yönetim Kurulu’nun cevabı:

Söz konusu durum kur farkından kaynaklanmaktadır. Araştırma yaptıktan sonra detaylı bilgi vereceğiz. Kargo Başkanı Atilla Lise tarafından konu hakkında bilgi verilecek.

Satışların maliyetinde en büyük kalemi olan ve yaklaşık %33.3’ünü oluşturan akaryakıt giderleri 2006 ile 2007’yi kıyasladığımızda sefer sayısı %11, uçulan kilometre %12, uçulan saat %10 artmışken ve bunun yanı sıra petrol fiyatları geçen yıla karşın %50’ye yakın yükselmişken bütün bunlara rağmen akaryakıt sadece binde 1 artmış gözüküyor. Kısaca uçulan saat başına akaryakıt gideri %4 , uçulan km başına %5,7 azalmış. Yani, THY akaryakıt konusunda petrol fiyatlarındaki rekor artışların olduğu yıl, akaryakıt harcamasını da artırdığı halde birim akaryakıt giderini nasıl azaltabildi?

Yönetim Kurulu’nun cevabı:

Kur farkı. Konuyla ilgili olarak daha sonra bilgi alabilirsiniz.

Konma, konaklama ve üst geçiş giderleri
Konma sayısı 2006’ya nazaran 2007 yılında %11 artmışken giderlerin binde 2 azalmasını nasıl yorumlanabilir?

Yönetim Kurulu’nun cevabı:

Kur farkı.

Genel yönetim giderleri ( Genel müdürlük harcamaları) başlığında yer alan akaryakıt giderleri kalemi 17 kat artışla 270.533 YTL den 4.969.703 YTL’ye nasıl yükselmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı:

Söz konusu gider sadece genel müdürlük araçlarının akaryakıt giderleri değil aprondaki araçların yakıt giderlerini de kapsamaktadır. Haklısınız yakıt giderleri ayrı bir kalemde değerlendirilmeliydi.

Diğer faaliyetlerden gelir ve gider faslında yer alan Yapı kredi protokol geliri personel maaşlarının o banka ile çalışması nedeniyle elde edilen gelir değil midir? 3.388.398 YTL’lik bu gelirin personele verilmesi konusunda düşünceniz var mıdır? Kamu şirketlerinde bu gelirin personele yılda iki kez dağıtılması konusunda hükümetçe genelge yayınlanmıştı. Kanunen tam olarak kamu statüsünde bulunmamanız nedeniyle mi bu parayı personele dağıtmak gereği duymadınız?

Yönetim Kurulu’nun cevabı:

Kamu kurumu olmadığımız için bu gelirin personele dağıtılması gerekmiyor.

Sefa İnan’ın Notu:

Genel kurula hissedar olarak katıldım ve üzerinde çalıştığım birçok konuda bilançoya itiraz ettim. Önceden hazırladığım sorularımı Genel Kurulda Divan başkanlığı aracılığıyla ilgili kişilere yönelterek cevap aradım.  Ancak hemen hiçbir soruma tam anlamıyla açıklık getirilmedi, tatmin edici cevaplar verilmedi.  Hatta sorularımın bir çoğu kur farkı gerekçe gösterilerek geçiştirilmeye çalışıldı. Cevap aldığım bazı soruların ise detaylı açıklamalarının daha sonra ilgili birimlerce tarafıma yapılabileceği belirtildi. THY Yönetimin’den alacağım cevapları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir