THY ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

THY ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR
Vatandaşın THY ile New York’a Business Class’da sadece gidiş (tek yön) 13 bin TL’ye uçarken, eski yeni milletvekilleri ve eşleri 2 bin 200 TL’ye uçtuğunu belirten gazeteci Dursun Boran bunun Anayasal bir suç olduğunu savundu

Gazeteci Dursun Boran’ın araştırmasına göre, THY yeni, eski milletvekilleri ve eşlerine yurt içi ve dışında indirimli, ayrıcalıklı bilet satışı Anayasanın 10. maddesi, Kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı. Yani Anayasal suç. Boran’ın tespitlerine göre, milletvekillleri, bakanlar ve sadece eşleri yurt içi ve yurt dışında ayrıcalıklı, indirimli uçuyorlar.

Yeni, eski, bakanlar, milletvekilleri eşleri Türkiye’de her yere sabit 179 TL’ye bilet alıyorlar. Ancak, ücretsiz bilet sınıfları yükseltiliyor. Business Clas uçuyorlar.

Yurt dışı uçuşlarıda aynı. Örneğin Amerika New York, Almanya Berlin, Fransa Paris’e giderken eski, yeni bakanlar, milletvekilleri ve eşleri (çocuklar hariç ) en ucuz, ekonomi bileti alıyorlar. THY’nin bilgisayar sistemleri, tüm yurt içi ve yurt dışı istasyonlarında milletvekillerinin listesi olduğundan, biletleri ‘upgrade’ edilip sınıfları yükseltiliyor. Business uçuyorlar. Yurt dışına resmi indirim yok ama, böyle dolaylı indirim var. Yani vekillerin  ‘upgrade’ hakları var!

Anayasa’nın 10. ve 17. maddelerine aykırı olan THY’deki bu ayrımcı, adil olmayan uygulamayı gazeteci milletvekilleri Anayasa Mahkemesi’ne götürmeli diyen Dursun Boran, “Evladını toprağa vermiş. Şehit ailelerine tanınmayan hak. Vekillere de tanınmamalı. Asil ekonomi uçarken, vekil Business Class uçamaz” diyor.

” Kamuya yeni kaynak yaratılması” için 09 Ocak 2002 de Meclis’te kabul edilen yeni kanun  ile devlette ‘indirimli sınıf’ tarihe karıştı. Böylece Başbakanlıkca verilen Sarı Basın Kartı ile THY ve  özel hava yollarında yurt içinde, yüzde 50 indirmli seyahat eden basın mensuplarının bu hakları, milletvekilleri gibi iptal edildi. İlerleyen zamanda, THY’den milletvekillerinin yeniden indirimli uçması için genelge hazırlandı.

Anayasa Madde 10 – Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin hayata geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Anayasa Madde 11 – Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa Madde 17 : Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı.

Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. (Yeniçağ)

 


Geri

1
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
mafaky

Yapılan uygulama, tabi ki haksız, hakkaniyetsiz bir uygulama… Ancak Havayolları’nın (sadece THY’nın da değil), yolcuyu kendi kriterlerine göre “upgrade etme” hakları var. THY da bunun arkasına sığınmakta (maalesef). THY’nı “anayasal suç işlemekle” itham etmekten çok, bu şekilde uçurulan yolcuların Şirket’e yükledikleri ek maliyetler yönünden suçlayıp zorlamak daha etkili ve yapıcı olacaktır!… Eşitlik ilkesine ters düşmek şöyle olur ama bunun ispatı çok zor: Ben uçuştan 4-5 saat önce gider elimdeki ekonomi biletini parasal farkını da ödeyip business’a çevirmek isterim. THY kontuvarı da der ki “son yerimizi bir milletvekiline, ya da eski mv’ne ya da ailesinden birine verdik…”. O zaman karşı çıkmak… Devamını oku »