“Özçelik İş, 8. Toplu Sözleşme İkinci Oturumunu Tamamladı: Ücret ve Sosyal Yardımlarda Büyük Artış Talepleri”

Özçelik İş Sendikası, 8. toplu sözleşmenin 2. Oturumu’nu bugün tamamladı. İdari maddelerin görüşüldüğü ancak ücret maddelerinin henüz müzakere edilmediği belirtildi. Taslakta yer alan taleplere ek olarak, ücret zamları ve seyyanen taleplerle ücretlerin %100-130 arasında artırılması istendi. Ayrıca sosyal yardımlar için %100-150 oranında artış talepleri olduğu duyuruldu.

Yaklaşan ay sonuna kadar üyeler, ücret maddelerinin görüşülüp taleplerinin karşılanarak sürecin sona ermesini ve maaş dönemine kadar sözleşmenin imzalanmasını bekliyor. 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 11.01.2024 ve 23.01.2024 tarihlerinde yapılan toplantılar sonucunda toplamda 74 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu görüşmelerin devamı niteliğindeki 3. Oturum, 30.01.2024 tarihinde Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Bu oturumda, daha önce üzerinde anlaşma sağlanan maddelerin yanı sıra, henüz müzakere edilmemiş konuların da ele alınması bekleniyor.

Özçelik İş üyelerine yaptığı açıklamada:

Özçelik-İş Sendikası

Değerli Üyelerimiz,

 

11.01.2024 ve 23.01.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sonunda aşağıda belirtilen 74 madde üzerinde anlaşma sağlanmış, 3. Oturumun 30.01.2024 tarihinde Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Üzerinde anlaşılan maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Madde 1:        Amaç

Madde 2:        Taraflar ve Tanımlar

Madde 3:        Uygulama Alanı

Madde 4:        Tarafların Temsil Yetkisi

Madde 5:        Sözleşmeden Yararlanma

Madde 6:        Üyelere Eşit İşlem Yapılması

Madde 7:        Sendika İşyeri Temsilcisi Ve Yöneticilerinin Güvencesi

Madde 8:        Sendika Üyeliğinin Güvencesi

Madde 9:        Sendika Temsilcilerinin Görev Ve Yetkileri

Madde 10:      Sendika Baştemsilcilik Odaları

Madde 11:      Sendikal İzinler

Madde 12:      Sendika Aidatı

Madde 13:      İşverenin Cevaplama Zorunluluğu

Madde 14:      Genelgelerin Gönderilmesi

Madde 15:      Duyuru Tahtası

Madde 16:      Salon ve Dershanelerden Yararlanma

Madde 17:      Sendika Üyesi Hakkında Bilgi

Madde 18:      Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 19:      Saklı Haklar

Madde 20:      Bu Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenmeyen Konular

Madde 21:      İşe Başlama ve İstihdam İçin Genel Şartlar

Madde 22:      Yeni Alınacak Personelin Ücreti

Madde 23:      Engelli Çalıştırma

Madde 24:      Deneme Süresi

Madde 25:      Haklı Nedenle Fesih

Madde 26:      İşten Çıkarma Cezasında Usul

Madde 27:      İş Sözleşmesinin Sona Erme Şekli (Süreli Fesih)

Madde 28:       Tutukluluk, Gözaltına Alınma ve Mahkumiyet Halinde Fesih ve Tekrar İşe Başlatma

Madde 29:      İhbar Önelleri

Madde 30:      Kıdem Tazminatı

Madde 31:      İhbar Ve Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Madde 37:      Fazla Çalışmanın Saat Ücreti

Madde 38:      Gece Çalışmasında, Hafta Tatilinde Ve Genel Tatillerde Fazla Çalışma Saat Ücreti

Madde 41:      Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi

Madde 42:      Yıllık İzinde Ücretin Ödenmesi

Madde 43:      Çalışma Süreleri

Madde 45:      Gündüz Ve Gece Çalışmaları

Madde 46:      Yemek Paydosu

Madde 47:      Çalışmaların Başlama Ve Bitiş Saatinin Değiştirilmesi

Madde 48:      İşyerlerinde Vardiya (Veya Postalar) Halinde Çalışacak Personelin Tespiti ve Düzenlenmesi

Madde 49:      Vardiya Değişimi

Madde 50:      Kadro Pozisyonunda Çalıştırma

Madde 51:      Fazla Çalışmanın Önceden Bildirilmesi

Madde 52:      Normal Çalışma Dışında Fazla Çalışma

Madde 53:      Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Çalışma

Madde 55:      Sağlık Üniteleri

Madde 56:      İş Sağlığı ve Güvenliği

Madde 57:      Duş ve Giyinme Yeri Sağlanması

Madde 58:      Görev Bekleme Yerleri

Madde 59:      Yıllık Ücretli İzinlerin Saptanması ve Düzenlenmesi

Madde 60:      Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Madde 62:      Evlenme İzni

Madde 64:      Ölüm İzni

Madde 65:      Doğal Afetler İzni

Madde 66:      Ücretsiz İzinler

Madde 67:      Yol İzni

Madde 68:      Nakil İzni

Madde 69:      Hastalık İzinleri

Madde 70:      Manevra ve Silah Altına Alınma İzni

Madde 71:      Hafta Tatilinde Çalışanlara Verilecek İzin

Madde 72:      Ulusal Bayram ve Genel Tatiller

Madde 76:      İşyerine Getirip Götürme

Madde 82:      Sağlık Yardımları

Madde 84:      Geçici Görevle Yurtdışına Gönderilen Personelin Hastalanması

Madde 85:      Hastalık Halinde Nakil

Madde 86:      Naaşların Nakli

Madde 87:      Yolluk

Madde 88:      Personele Verilecek Üniforma, İş Elbisesi ve Koruyucu Malzeme

Madde 96:      Uçuş Ekibine Dahil Edilen Personel

Madde 97:      Hizmet Rozeti Verilmesi

Madde 98:      Spor Çalışmaları Ve Tesisleri

Madde 99:      Egitim

Madde 100:    Ödüllendirme

Geçici Madde 1: Farkların Ödenmesi

 

Müzakereler sonrasında kalan maddelerimizin ana başlıkları özetle aşağıda belirtilmektedir.

 

1)Birinci Altı Ay Ücret Zammı: 3.1, 5.1, 9.3, 10.0A&B iş gruplarına seyyanen iyileştirme yapıldıktan sonra tüm iş gruplarında %82 oranında ücret zammı talebi,

 

2)Toplu İş Sözleşmesinin 2,3,4. Altı aylarda, açıklanacak altışar aylık enflasyon oranları     + 10 puan ücret zammı yapılması,

 

3)Gelir Vergisi’nin sabitlenmesi,

 

4)Vardiya primlerine %100 oranında artış,

 

5)2 brüt maaş tutarında Sözleşme İmza Ödülü,

 

6)Mevcut sosyal yardımların (evlenme, doğum vs.) tutarlarının %150 oranında artırılması,

 

7)Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamının eş ve çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesi,

 

8)Yemek yemeyeceğini yazılı olarak beyan eden personele yemek ücretinin ödenmesi,

 

9)Şeflik Tazminatının, bulunduğu iş grubunun en yüksek kademenin %20’si üzerinden ödenmesi,

 

10)Başteknisyenlik tazminatının, bulunduğu iş grubunun en yüksek kademenin %20’si üzerinden ödenmesi,

 

11)İş Güvenliği Uzmanlık Primi ile Eğitmenlerin Ek Ders Saat Ücretlerinin %150 oranında artırılması,

 

12)Lisan tazminatının sözleşme kapsamına alınarak, ücret artış dönemlerinde, ücret artış oranında artırılması,

 

13)04.1 Uçak Boya Personellerinin 05.1 Operatör/Tekniker İş Grubuna intibak ettirilmesi,

 

14)Banka promosyonun çalışanlara dağıtılması,

 

15)Üyelere yılda en az bir garanti pass bilet hakkı tanınması, ayrıca fiziksel engeli olan personellere bu uygulamada öncelik tanınması,

 

16)Kalite Güvence ve Kurumsal Emniyet Başkanlığında çalışan Teknik Destek Personelleri ve Teknisyen iş gruplarındaki üyelerin iş tazminatının %15’i kadar ek yetki tazminatı,

 

17)Hat Bakım Başkanlığında çalışan Teknik Destek Personelleri ve Teknisyen iş gruplarındaki üyelerin iş tazminatının %10’u kadar Hat Bakım Primi,

 

18)Kalite Güvence ve Kurumsal Emniyet Başkanlığı ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanlıklarında çalışan Teknik Destek Personelleri, Teknisyen, 9.3 ve 14.3 iş gruplarındaki üyelerin iş tazminatının %10’u kadar ek tazminat,

 

19)  A&B1&B2 lisansa sahip olan personelin almakta olduğu iş tazminatının %10’u oranına artırılması,

 

20)  A kategori Uçak Bakım Lisansına sahip ve Kalite Güvence ve Kurumsal Emniyet Başkanlığınca C/S yetkisi verilen teknisyenler ile Kapsam Sorumlusu yetkisi verilen teknisyenlere, yetki süresi boyunca iş tazminatlarının %20’si kadar yetki primi ödenmesi,

 

21)Komponent Atölyeleri Başkanlıklarında çalışan personellerden, Kalite Güvence ve Kurumsal Emniyet Başkanlığınca yetkilendirilmiş kapsam sorumlularının lisans şartı aranmadan 10.3 İş Grubu’na geçirilmesi,

 

22)Uçak Bakım Lisansına sahip Onaylayıcı C/S veya SS olarak adlandırılan tüm teknisyen ve başteknisyenlere verilen ek yetki tazminatının %10’a çıkarılması,

 

23)C kategori teknisyenlerin görev süreleri boyunca almakta oldukları ek tazminatları, bulundukları iş grubunun en yüksek kademesinin %20’si oranında ödenmesi,

 

24)Uçak tip başına %5, motor farkı başına da %3 ek prim ödenmesi talebi,

 

25)8 yılını tamamlamış Teknik Destek Personellerinin koşul olmaksızın ve hak kaybı yaşamaksızın Teknisyen iş grubuna geçirilmesi ve otoritenin kabul ettiği dil yeterliliği sınavlarının da tanınması,

 

26)A0 ve A1 kademelerinin birleştirilerek A kademesinden başlanarak son kademenin P olarak eklenmesi ve kademelerin 2 yılda bir ilerlemesi,

 

27)Kreş yardımının brüt asgari ücretin yarısı oranında ödenmesi,

 

28)Yeni İş Grubu zenginleştirmesinde kıdemli lider uzman ve mühendis iş grubuna geçişlerde kota ve yönetim onayının kaldırılması taleplerimiz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Öne Çıkan Yorumlar

 1. 1 ay önce

  Saygısızlık olarak algılanmasın ancak Uçak bakımı yapan (Line-base-component fark etmez) personellerin maaşı belediye personelleri ile yada nüfus memurlarıyla yarışıyor.Ama karşılığında prosedür-lisans-dil-APAM-yetki-eğitimler vs talep ediliyor.Söyleyeceklerim bu kadar.

 2. 1 ay önce

  İsteklere bakıyorum vay anasını diyorum sonra isteyene bakıyorum beni bir gülme alıyor ????

 3. 4 hafta önce

  Herkes çok iyi biliyor ki bu sadece sendikanın olmayan itibarını bir nebze olsun kurtarmak için atılmış bir mail. Bizler maili ” sizlerin maaşıyla geçinen, hiçbir masada söz hakkı olmayan, sadece kendilerine söyleneni yapan zararlılar olarak kalmaya devam edeceğiz” olarak okuduk. Herkes iyi biliyor ki şirket ne isterse onu verir, çalışan da çenesini kapar işine bakar. Ne yazık ki bizim gercegimiz de bu arkadaşlar. Keşke diyorum bunca okul, kurs, eğitim masraflarına girmeseydik elimiz cebimizde 5’erli gruplar halinde sokakta bekçilik yapardık aynı maaşa. Az da olsa ahiret inancı olan varsa ben hakkımı helal etmiyorum hiçbir şekilde.

44 Yorum

 1. 4 hafta önce

  Sendikaya sağlık sigortasını düzeltin 5 kota nedir diyoruz biz ona karışamayız, ünvan yapılandırmasında yapılan haksızlıkları düzeltin diyoruz biz ona karışamayız. Ne işe yarıyor bu sendika ! Yıllarca aidatları peşin almayı biliyor sadece.

 2. 4 hafta önce

  THY teknik çalışanlarını özel sektördeki maaşlara ezdirmiştir. Aynı orandaki zamlarla daha da fark açılacak. Bir F/O’nun , deftere imza yetkisi yokken, teknisyenden kat be kat fazla alması trajikomik bir durumdur. Ayrıca teknikte müdürün ödemediği vergiyi , diğerleri ödemektedir. Sene sonları tam bir kabusa dönmektedir. Bu böyle devam ederse, mutsuz binlerce kişiden oluşan bir teknisyen ordusu olacaktır. Sonuç ne mi olacak? Ya yurtdışına kaçacak tecrübeli teknisyenler, ya da mutsuz, lanet ede ede işe gelecekler. Üstadın da dediği gibi “Kalanın da gidenin de gönlü hoş olsun”.

 3. 4 hafta önce

  Mesele istemekte değil yeğen asıl mesele alabilmektedir.

 4. Başta hakkımızı gasp eden başteknisyenlerin yanında kanımızdan beslenen zararlı oluşuma hakkım haram olsun. Aşağıda arkadaşın dediği gibi her gün bir işe başvuruyorum birisiyle mailleşiyorum. Utanç verici

 5. 4 hafta önce

  Yalnız isteklere bakınca sendika ateş ediyor gibi görünüyor ama daha önce %20 üzerine iki ikramiyeye he demiş bir oluşum var. Bence günün sonunda şirket yine ne verecekse onu verecek, sendika da artık fincan mı verir, balon mu dağıtır onu zamanla göreceğiz.

 6. Talep edilen şeyler verilmezse ve hakkımızı alamazsak neden grev yapmıyoruz? Metal iş üyeleri grev yaptı ve %98 aldı ilk 6 ay için. Yan haklarında da bir çok iyileştirme oldu. ÇÖZÜM GREV!

  • 4 hafta önce

   Size yasak grev. Şükredin. Dışarıda sizin kadar maaş alamayan bir ton insan var

   • Vasıfsız eleman bence sus

   • 4 hafta önce

    Elma ile armut kıyaslanailir mi? Kıyaslayacaksan bizi diğer şirketlerdeki teknisyenlerle kıyasla. Sizin gibiler bu sektörden defolmadıkça düzelmez hiçbir şey.

   • 4 hafta önce

    Gidip benim yaptığım masrafı yapıp eğitim alsınlar, hayatlarının en güzel zamanlarını böyle bir iş için mücadeleyle geçirsin onlar da talep etsinler bu maaşları kardeşim. Yok öyle yan gel Osman büyüsün bostan…

 7. 4 hafta önce

  Devletimin şirketinden göremediğim değeri, yabancı bir şirkette bulurum umudu ile gidiyorum.
  Sizin yüzünüzden ülkemizi terk ediyoruz.

  • Hiç üzülme kardeşim. Emeğinin karşılığını aldığın yerde mutlu huzurlu olursun inşallah. Darısı herkesin başına

 8. A&B1&B2 lisansa sahip olan personelin almakta olduğu iş tazminatının %10’u oranına artırılması

  Ek olarak Lisans tazminatı alıyoruz zaten iş tazminatının %10u. Maddeyi anlayamadım bir türlü.

  • 4 hafta önce

   Sen dil tazminatı aldığına emin misin?
   Birisi dil (lisan) diğeri lisans sivil havacılık otoritelerinin verdiği.
   AML (licence), lisan(languange)

 9. 4 hafta önce

  Herkes çok iyi biliyor ki bu sadece sendikanın olmayan itibarını bir nebze olsun kurtarmak için atılmış bir mail. Bizler maili ” sizlerin maaşıyla geçinen, hiçbir masada söz hakkı olmayan, sadece kendilerine söyleneni yapan zararlılar olarak kalmaya devam edeceğiz” olarak okuduk. Herkes iyi biliyor ki şirket ne isterse onu verir, çalışan da çenesini kapar işine bakar. Ne yazık ki bizim gercegimiz de bu arkadaşlar. Keşke diyorum bunca okul, kurs, eğitim masraflarına girmeseydik elimiz cebimizde 5’erli gruplar halinde sokakta bekçilik yapardık aynı maaşa. Az da olsa ahiret inancı olan varsa ben hakkımı helal etmiyorum hiçbir şekilde.

 10. 1 ay önce

  Tüm istediklerini alsa maaşlar pegasusun yüzde otuz altında olur. Bugün belediyeler en vasıfsız işçinin maaşını 37 – 40 bine çekti…
  Türk metal temsil ettiği yerlerde %105-148 arası zamlar aldı, teknisyen de hak ettiğini alır

 11. 1 ay önce

  Tüm tuşlara aynı anda basacağınıza adam akıllı 1-2 talebe yoğunlaşsaydınız? Net maaş ve banka promosyonu mesela?

  • 4 hafta önce

   Okuma yazman yokmu kardeşim sabit gelir vergisi ve banka promosyonu var maddelerde

   Cevapla
   • Senin okuma kabiliyetin var ama bu yetkinlik yazdıklarımı anlamanı sağlamamış.

    Cevapla
   • 4 hafta önce

    Bence senin okuman yazman yok adamın dediğini iyi anla o yok demiyor zaten meali su arkadasın o kadar twlebi zaten alamayacaksın beceriksiz sendika onun yerine cok fazla talep değilde 2 3 taleple git onları kazan demek istedi.

 12. 1 ay önce

  Bu şey degil mi yaaa buyur ağamm.

  Cevapla
 13. 1 ay önce

  Duyuyoruz ki bazı arkadaşlar sırf daha iyi arabaya binebilmek içhin,Sırf daha iyi telefon alabilmek insan gibi yaşayabilmek için yurddışlarına ğidiyorlarmış biz onlara acıyoruz

  Cevapla
 14. 1 ay önce

  Sen istedin de bakalım şirket verecek mi?

 15. 1 ay önce

  Peki bütün maddeler kabul edildi piyasa fiyatına mı çıkacak maaşlar yoksa bayrak taşıyıcıya yakışır orana mı?

 16. 1 ay önce

  Teknisyenler şirkete aidiyet duygularını kaybetti.Maddeler güzel , şirkette istenilenleri verirse umarım herkes mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışacaktır.Uçak bakımı yapan Teknisyenin geçim derdini düşünmemesi gerekir , uçak bakımı yapıyoruz motosiklet değil.Teknisyen önemlidir.

 17. 1 ay önce

  Komponent teknisyene niye bir şey yok uçak CS , teknisyen ek prim artış talebi varsa komponent teknisyenine olması gerekir adam akıllı zam isteyin

 18. 1 ay önce

  Bak hava işe. Boşsa upgrade istiyor , kira yardımı yakacak yardımı herşeyi istiyor?! İste kardeşim, sen sendikasın fazlasını iste. Veremeyen vermesin. Her Tis te iste, elbet birini alırsın. adamlar birini alsa zaten 5-6 k zam alacak fazladan. Ne verirse yine şirket verecek, giden arkadaşlar gidecek. Dağıttıkları hediye bile beş para etmez. Ya kardeşim kimse akıllı değil mi aranızda ? Fincan nedir!? Git adam gibi termos al dağıt, powerbank dağıt, şemsiye dağıt. Ama geçen sefer ki gibi Çin malı değil. Stanley dağıt diyen yok, git karacayla bir yerle anlaş.

 19. 1 ay önce

  8 senedir TDP yi QMCI teknisyen olarak kullanip hak kaybı yaşattın zaten , bırakta hak kaybı yaşamadan geçişine izin ver sayın İŞVEREN !

 20. 1 ay önce

  İsteklere bakıyorum vay anasını diyorum sonra isteyene bakıyorum beni bir gülme alıyor ????

  • 1 ay önce

   Bu yotlrumu silin bize karsi hakarettir.Binlerce kisinin hakki var ayiptir boyle uslup olmaz oluyorsada admin geregini yapar siler

   Cevapla
   • 1 ay önce

    İyi de siz kimsiniz. Kime karşı hakaret oluyo. Çalışan tarafındaysan yorum yapmasan bile beğen tuşuna basman gerekir. Sendika tarafında isen başını öne eğip biraz haya edip utanmalısın. Bütün tislerde aynı şeyi yapmadınız mı. Alavare dalavare ile gün geçirdiniz. Anlaşmadık diye mail attınız, üstünden 1 saat geçmeden şirket hayırlı olsun diye mail attı. Bütün tislerde bunu yaşadık. Öncesinde hep bol keseden attınız, ama isteklerimizin 1 tanesini bile alamadınız. Hatta ve hatta geçen tis de heba ettiğiniz 6 ayımızı hiç bir teknisyen unutmuyor. O yüzden bırak bu lafları. Enerjini masada harca

   • 4 hafta önce

    asıl seni anonim

    Cevapla
  • 1 ay önce

   Edep ya hu diyorum lutfen bu siteye ve teknik camiaya ksrsi yapilan yakisiksiz bu yorumu silin

   Cevapla
  • 1 ay önce

   Kardeşim bunca senedir buraya okadar yorum yazılıyor. Allah var şuana kadar en manidarı, en dramatiği, en trajikomiği seninki oldu. Lafı öyle gediğine koydun ki tebrik ederim. Umarım ve dilerim ki inşallah yanılan biz oluruz.

 21. 1 ay önce

  Saygısızlık olarak algılanmasın ancak Uçak bakımı yapan (Line-base-component fark etmez) personellerin maaşı belediye personelleri ile yada nüfus memurlarıyla yarışıyor.Ama karşılığında prosedür-lisans-dil-APAM-yetki-eğitimler vs talep ediliyor.Söyleyeceklerim bu kadar.

 22. 1 ay önce

  Artık yeter diyoruz sendikanın zam konusunda üzerinde durması gerekıyor haklarımız yakanıza yapışmasın sonra

 23. 1 ay önce

  İnşallah öz çelik iş yüzdelik konusunda masaya yumruğunu vurur

 24. 1 ay önce

  Umar ve dilerim ki haklarımız yerine getirilir insan gibi yaşarız