“Birlik, tepede başkanlık pazarlıklarıyla değil tabanda işçilerle olur!”
” İşçi Komitesinin çağrısı doğrultusunda, tabanda birlik için her türlü özveriye, her zaman varız.”

Değerli Uçuş İşletme Çalışanları, Sevgili Arkadaşlar,
Hava İş Genel Kurulu süreci ne yazık ki “seçim” gibi demokratik bir kavramla örtüşmeyen tutumlarla sürüyor. Sendika yönetiminin iktidarını korumaya odaklanan, demokratik eğilimlere ters tutumu yanında, işveren tarafından yapılan özgür irademize müdahale edici baskılar biliniyor. Gökkuşağı Hareketi olarak bu ortamdan, şeffaf, demokratik, temiz bir sendika yönetimi çıkarma kararlılığıyla çalışmaya devam ediyoruz.
Bu çerçevede, özellikle uçuş işletmeden arkadaşlarımızdan gelen  “muhalefet bölünmesin” yönündeki istekler, bir kaptanımızın çağrısıyla düzenlenen toplantıya katılmamızı kaçınılmaz kıldı. Bu toplantıda delege pazarlıkları değil, tabandaki işçilerin birliği adına her türlü özveriyi gösterme yönünde tutumumuzu sürdürdük. İşçi Komitesinden genç işçilerin, daha önce yaptıkları çağrıya da aynı açık yüreklilikle cevap vermiş ve tabanda işçilerin birliğinin zaten esas hedef olduğunu, kişilerin, isimlerin üzerinde ısrarcı olmadığımızı, ilkelerin önemsenmesi gerektiğini açıklamıştık. 
Bu görüşmeleri ısrarla “mevcut yönetim gitsin de, ne olursa olsun!” noktasına taşımanın yanlışlığını savunmaya devam edeceğiz. Yerine daha iyi bir yönetim biçimini getirmedikçe, işçileri temsilden uzak, işverenin kontrolünde bir “değişimin” kimseye yararı olmayacağını bu toplantılarda da ısrarla dile getirdik. Birliğin, tepede adayların pazarlığıyla değil tabanda işçileri birleştiren bir ilkeli duruşla olabileceğini düşünüyoruz.
Bu amaçla daha önce İşçi Komitesinin çağrısına söylediğimiz gibi, genel başkan adaylarının koşulsuz geri çekilerek, tabanın ortak ve tek listesini çıkarmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Ancak Emek Meclisi ve onun genel başkan adayı Ali Gülçiçek bu özveride bulunmak şöyle dursun toplumun bir “lidere” ihtiyacı olduğu ve bu “liderin” de kendisi olduğu konusunda ısrarcı oldu.
Bizlere de birlik yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunan arkadaşlarımıza bu açıklamayı yapmak artık bir zorunluluk halini almıştır. Bu anlayışın havacıları temsil etmesi olanaklı değildir. Bizlerin, bir “liderin” peşinden sürü gibi gidecek bir topluluk olmadığımız açıktır. Sendikal mücadele de bireysel değil toplumsal bir alandır ve bu gün düşürüldüğü durumun nedeni zaten tam da bu anlayıştır. Kendini lider ilan ederek ortaya atılıp “ben liderinizim peşimden gelin!” türünden bir tavır da hem o kişiyi hem de yanındakileri gülünç konuma düşürür.
Gökkuşağı Hareketi daha önce sizlere ulaştırdığı ilkeler doğrultusunda, eşit ilişkilerle çalışacak 9 kişilik aday kadrosuyla havacılık işçilerini en güçlü temsil edecek, demokratik, şeffaf sendikayı kurmaya kararlıdır. Oyların bölüneceği gibi bir endişeye gerek yoktur. Sizleri temsil edecek, içinizden çıkmış, sendikal mücadelede tanıyıp denenmiş adayları beyaz listede bulacaksınız. Hala delege sayılarını ve seçim tarihlerini taksit taksit açıklasalar da 3 gün önceden yasal olarak bildirmek zorundalar. O gün her koşulda oy kullanmak temel sorumluluğumuzdur. Seçeceğiniz delegelerle bu iradeyi genel kurula taşıyacak ve yönetim kurulunu hep birlikte oluşturacağız.
Sendikamıza, oyumuza, sandığa sahip çıkacağız.
Yaşasın alın aklığı kardeşliğimiz.